Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Pe3ny terminarz V ligi 24.07.2011

Prezentujemy na stronie kompletny terminarz rundy jesiennej seniorskiej V ligi. Tak, jak planowano sezon rozpocznie sie 13 sierpnia w sobote (Wis3a zagra z beniaminkiem - Soko3em Borzecin). Wiekszooa spotkan Wis3a rozegra w niedziele, 8 meczów u siebie, 7 na wyjeYdzie. Do IV ligi awans uzyskaj1 dwie najlepsze dru?yny, zao spadaa do A klasy bed1 minimum dwie do nawet siedmiu dru?yn. Jednak jest to bardzo ma3o realna opcja i trzeba przyj1a, ?e spadek zalicz1 2-4 zespo3y. Wszystko oczywiocie zale?ea bedzie od spadków z wy?szych lig.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Zespó3 Grzegorza Cholewy sparowa3 z Wis31 22.07.2011
SPARING: Wis3a Szczucin - Rad3ovia Rad3ów 2:1 (1:0)
Pocz1tkowo mecz z Rad3ovi1 mia3 bya tylko kontroln1 gierk1 rozegran1 w ramach treningu. Wiekszooa meczu rozegraa mieli seniorzy Wis3y, zao przez mniejsz1 jego czeoa na boisku graa mieli szczucinscy juniorzy. Gdy jednak okaza3o sie, ?e niedzielny sparing z Ikarusem Tuszów Narodowy nie dojdzie do skutku, trener Jerzy Smao zdecydowa3 sie na rozegranie meczu towarzyskiego tylko pierwszym zespo3em. Wis3a powtórzy3a wynik z ostatniego sparingu i ponownie wygra3a 2:1. Do przerwy prowadzenie zapewni3 Kamil Furga3 a w drugiej czeoci meczu podwy?szy3 Piotr Lechowicz. Goocie zdo3ali odpowiedziea jedynie trafieniem kontaktowym. Jak ju? wczeoniej pisaliomy, nowym trenerem Rad3ovii zosta3 Grzegorz Cholewa, który pojawi3 sie na boisku w drugiej po3owie. Znany z wystepów w Wiole "Albin" przez trzy lata gry na Witosa rozegra3 78 ligowych meczy, w których zdoby3 14 bramek. Dzio do siatki nie trafi3, ale mimo to ?yczymy mu samych sukcesów na trenerskiej 3awce.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Sparing z Ikarusem odwo3any 21.07.2011
Zaplanowany na najbli?sz1 niedziele mecz towarzyski z Ikarusem Tuszów Narodowy nie dojdzie do skutku. Powodem s1 problemy organizacyjne dru?yny z Tuszowa, która ponoa rozwa?a nawet nie przyst1pienie do najbli?szego sezonu. W zamian za to, trener Smao zaplanowa3 na jutro gre kontroln1 w ramach treningu. Rywalem bedzie Rad3ovia Rad3ów, która w ubieg3ym sezonie walczy3a z Wis31 w lidze. Dodatkowym "smaczkiem" tego sparingowego pojedynku bedzie osoba nowego trenera Rad3ovii - Grzegorza Cholewy, który przez ostatnie trzy sezony wystepowa3 w Wiole. Obecnie Cholewa zosta3 w Rad3owie graj1cym trenerem i bya mo?e zagra jutro przeciwko kolegom z by3ej dru?yny. Pocz1tek sparingu zaplanowano na 19:00.
Dodal: Mikolaj

Trampkarze rozpoczynaj1 przygotowania 21.07.2011
Ju? w najbli?szy poniedzia3ek - 25 lipca - trampkarze Wis3y rozpoczynaj1 przygotowania do nowego sezonu. M3odsi swój pierwszy trening maj1 zaplanowany na godzine 9:00, natomiast starsi na 10:30. W zwi1zku z tym, trener Jaros3aw Bedkowski zaprasza wszystkich chetnych, którzy urodzili sie w latach 1997-2003 i chc1 spróbowaa swoich si3 w Wiole. Wystarczy przyjoa na trening, by zg3osia swoj1 chea do gry. Wiek trampkarza starszego w najbli?szym sezonie obejmuje roczniki 1997-1998, a trampkarza m3odszego 1999 i m3odsi. Gor1co zapraszamy!
Dodal: Mikolaj

Podsumowanie TYPERA 19.07.2011
Ostatnie chyba na naszej stronie podsumowanie z poprzedniego sezonu, czyli rozgrywek TYPERA 2010/11. Mistrzem Typera samych meczów Wis3y zosta3 "wisla", który zgromadzi3 62 punkty. Natomiast Typera Ligi wygra3 "werus4", który zainkasowa3 w sumie 85 wirtualnych z3otówek.
Gratulujemy!

Patrz1c jednak na spadaj1c1 popularnooa TYPERA WISLA na Forum, stajemy nad dylematem czy jest sens dalej go kontynuowaa. Na razie zak3adamy ankiete (kliknij na "Wiecej.."), kto jest za tym, ?eby typowanie by3o, a kto nie. Zobaczymy, jak to sie u3o?y... Jeoli jednak bedzie ma3o zainteresowanych osób, to TYPERA WISLY zawiesimy, a pozostanie tylko TYPER LIGI.
Dodal: Mikolaj Więcej..

M3ody sk3ad 17.07.2011
SPARING: Wis3a Szczucin - Piast Stopnica 2:1 (1:1)
Na nie ca3y miesi1c przed startem ligi Wis3a rozpocze3a serie spotkan sparingowych. Na pocz1tek Piast Stopnica, który w zakonczonym sezonie wywalczy3 sobie historyczny awans z A klasy do owietokrzyskiej okregówki. Dlatego z okazji rozpoczecia, jak?e wa?nego okresu przygotowawczego dla dru?yny Piasta, do Szczucina zawita3o ponad 20 sympatyków ze Stopnicy. Jednak mimo prowadzenia 0:1 po 10 minutach gry, musieli ostatecznie pogodzia sie z pora?k1.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Juniorzy ruszaj1 z treningami 15.07.2011
Ju? w najbli?szy wtorek o godzinie 18:00 juniorzy starsi Wis3y Szczucin rozpoczynaj1 przygotowania do nowego sezonu. Treningi w przysz3ym tygodniu zaplanowano tak?e na orode i pi1tek, równie? na godzine 18:00. Obecnooa na pierwszym treningu jest obowi1zkowa. Trener Jaros3aw Bedkowski zaprasza tak?e wszystkich chetnych, którzy chcieliby rozpocz1a swoj1 przygode z futbolem w Wiole Szczucin. Ka?dy zostanie otwarcie przyjety i bedzie mia3 mo?liwooa poprawiania oraz nabywania nowych umiejetnooa pi3karskich. Wiek juniora starszego w najbli?szym sezonie obejmuje roczniki 1993-1996. Zapraszamy!
Dodal: Mikolaj

Wstepny terminarz 14.07.2011
TOZPN przygotowa3 wstepny terminarz V ligi okregowej Tarnów na nowy sezon 2011/12. Rozpoczecie rundy jesiennej planuje sie na 13 sierpnia (tj. sobota). Na inauguracje Wis3a zmierzy3aby sie u siebie z beniaminkiem, Sokó3 Borzecin Górny. W nastepnej kolejce zagra3aby z Iskr1 Tarnów, potem z Or3em Debno, D1brovi1 i Jadowniczank1. Jednak jest to dopiero zarys przysz3ego terminarza, który w pe3ni ustalany bedzie z przedstawicielami klubów 18 lipca.
Dodal: Mikolaj

Seniorzy rozpoczynaj1 przygotowania 13.07.2011
Wczoraj dru?yna seniorów Wis3y Szczucin rozpocze3a przygotowania do zbli?aj1cego sie sezonu 2011/12. Kadra zespo3u na zbli?aj1ce sie rozgrywki jest wci1? pe3na niewiadomych. Wiadomo jednak ju? dzio, ?e klub opuszcz1 najprawdopodobniej Grzegorz Cholewa (do Rad3ovii Rad3ów, jako graj1cy trener) i Tomasz Zielinski (Iskra D1brówki Brenskie, które reaktywuj1 sie po rocznej przerwie i wystepowaa bed1 w B-klasie). Jeoli chodzi o wzmocnienia, to treningi rozpocz13 Adam Majka (ostatnio Ava Gr1dy), Bartosz Pochron (wznowi3 treningi) oraz Lukasz Giza (powrót z wypo?yczenia, z Brzozy Brzezówka). O dalszych ruchach kadrowych bedziemy jeszcze informowaa.

Okres przygotowawczy, to równie? czas sparingów. Trener Smao zaplanowa3 wstepnie czterech sparingpartnerów, ale poszukiwany jest jeszcze jeden rywal. Najbli?szy mecz kontrolny ju? w sobote o 17:30 w Szczucinie, z Piastem Stopnica (beniaminek owietokrzyskiej okregówki). W póYniejszych terminach przewidywani rywale to: Ikarus Tuszów Narodowy (debicka okregówka), LZS Olesno (?abienska A-klasa) i Czarni Po3aniec (IV liga owietokrzyska). Szczególnie ciekawy powinien bya ten ostatni sparingpartner, gdy? Czarni w poprzednim sezonie grali jeszcze w III lidze. O datach, miejscach i godzinach kolejnych spotkan kontrolnych informowaa bedziemy na bie?1co.
Dodal: Mikolaj

Podsumowanie sezonu dru?yn m3odzie?owych 11.07.2011

Rozgrywki sezonu 2010/11 zakonczy3y sie ju? ponad miesi1c temu. Warto cofn1a sie jednak wstecz i przypomniea, jak radzi3y sobie m3odzie?owe ekipy Wis3y w minionym sezonie. Wszystkie trzy zespo3y, czyli trampkarze starsi i m3odsi, oraz juniorzy, walczy3y w zakonczonych rozgrywkach na szczeblach lig okregowych. —adna z nich nie awansowa3a, ani nie spad3a, wiec w przysz3ym sezonie nasze dru?yny pozostan1 na tym samym poziomie ligowym.
Dodal: Mikolaj Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860684 (od 21.07.06); 0,563 s., IE, FF, O, G, S.