Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Wyrównany mecz - wysoka pora?ka 15.02.2014
SPARING: Wis3a Szczucin - Pogon Staszów 2:7 (2:3)
Dzisiaj na bocznym boisku w Szczucinie, Wis3a rozegra3a swój drugi sparing w zimowym okresie przygotowawczym. Przeciwnikiem by3a IV-ligowa Pogon Staszów (6 miejsce po jesieni). Rywal zdecydowanie silniejszy ni? ten sprzed tygodnia, co pokazuje choaby wysoki wynik, który mimo wszystko nie odzwierciedla tego co dzia3o sie na boisku. W kolejny weekend powinniomy zagraa równie? z przeciwnikiem z owietokrzyskiego - Zorz1 Tempo Pacanów (A klasa).
Dodal: Mikolaj Więcej..

Terminarz wiosna 2014 - SENIORZY 13.02.2014

We wtorek w siedzibie TOZPN odby3o sie zebranie przedstawicieli klubów okregówki, w celu ustalenia terminarza na runde wiosenn1. Zgodnie z planem liga ma ruszya 22-23 marca. Wis3a zagra3aby u siebie z Omignem o godz. 15.00. Sezon powinien zakonczya sie 21 czerwca. Wis3a w tej rundzie rozegra 8 spotkan na Witosa i 7 na wyjeYdzie.
Terminarze naszych dru?yn m3odzie?owych zostan1 ustalone ju? niebawem - 13 lutego (juniorzy) i 17 lutego (trampkarze i m3odziki).

W t1 sobote seniorzy Wis3y rozegraj1 swój drugi sparing - u siebie o godz. 13.00 podejm1 IV-ligow1 Pogon Staszów.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Pierwszy test na szóstke 09.02.2014
SPARING: Wis3a Szczucin - Brzoza Brzezówka 6:0 (2:0)
Pogoda w lutym jak na razie dopisuje i nic nie stane3o na przeszkodzie, by rozpocz1a serie sparingów naszej seniorskiej dru?yny. Na pierwszy ogien poszed3 lokalny zespó3, Brzoza Brzezówka z A klasy (13 miejsce po pó3metku). Wynik nie pozostawia z3udzen, kto w tym meczu by3 lepszy. Widoczna by3a ró?nica klas dziel1ca obie dru?yny. Spotkanie rozegrano na bocznym boisku w Szczucinie. Za tydzien zgodnie z planem powinniomy zagraa z Pogon Staszów, która ju? wystepuje w owietokrzyskiej IV lidze.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Wis3a ma nowy zarz1d 08.02.2014
Dnia 8 lutego w Urzedzie Miasta i Gminy Szczucin odby3o sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym wzie3o udzia3 18 osób. Najpierw g3os zabra3 Prezes Zarz1du up3ywaj1cej kadencji - Andrzej Orszulak, a nastepnie Burmistrz naszej miejscowooci - Jan Sipior. Nawi1za3a sie dyskusja na temat aktualnych i przysz3ych problemów naszego klubu. Postawiono sobie pewne cele, które nowy zarz1d bedzie sie stara3 realizowaa. A w sk3ad nowego Zarz1du Klubu weszli:

Andrzej Orszulak - Prezes
Miko3aj Strycharz - Wiceprezes
Jacek Czapla - Sekretarz
Dariusz Ko3ton - Skarbnik
Marcin Banaszczyk - Cz3onek

Natomiast sk3ad Komisji Rewizyjnej jest nastepuj1cy:

Lukasz Ku3aga - Przewodnicz1cy
Stanis3aw Ko3ton - Cz3onek
Piotr Filipski - Cz3onek 
Dodal: Mikolaj

Zapraszamy na zebranie 05.02.2014
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KLUBU WISLA SZCZUCIN

Dnia 8 lutego 2014 roku (tj. sobota)
o godz. 16.00 (II termin: 16.15)
w Urzedzie Miasta i Gminy Szczucin (sala narad)

Na walnym zebraniu zostanie dokonany wybór nowego Zarz1du Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. Zarz1d Klubu z3o?y sprawozdanie z dzia3alnooci w czasie up3ywaj1cej kadencji. Zebranie bedzie oczywiocie otwarte, tak?e zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Natomiast 9 lutego o godz. 11.00 seniorzy Wis3y rozegraj1 swój pierwszy zimowy sparing. Przeciwnikiem bedzie A klasowa Brzoza Brzezówka, a mecz rozegranie zostanie w Szczucinie.
Dodal: Mikolaj

Sparingi - zima 2014 28.01.2014
Jest ju? wstepny harmonogram sparingów seniorów Wis3y Szczucin. Niestety mocno zimowa pogoda pewnie pokrzy?uje czeoa planów...

Brzoza Brzezówka (A klasa) - 9 lutego (u siebie)
Pogon Staszów (IV liga) - 15 lutego
Zorza Tempo Pacanów (A klasa) - 22 lutego
Iskra Olesno (A klasa) - 1 marca
D1brovia D1br. Tarn. (V liga) - 2 marca
Victoria Czermin (V liga) - 8 marca
Radomyolanka Radomyol W. (V liga) - 15 marca

W gre wchodzi jeszcze sparing z Dromaderem Chrz1stów (A klasa). Godziny i miejsca spotkan bed1 ustalane na bie?1co.
Dodal: Mikolaj

Halowe Mistrzostwa - PODSUMOWANIE 26.01.2014

W ramach okresu przygotowawczego seniorzy Wis3y wzieli udzia3 w Halowych Mistrzostwach Klubów Sportowych Powiatu D1browskiego. Turniej zaplanowano na dwa dni - 25 i 26 stycznia. Prezentujemy podsumowanie z tego turnieju.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Halowe Mistrzostwa Powiatu D1browskiego 23.01.2014

W ramach okresu przygotowawczego seniorzy Wis3y wezm1 udzia3 w Halowych Mistrzostwach Klubów Sportowych Powiatu D1browskiego, które odbed1 sie 25-26 stycznia na hali sportowej w D1browie Tarnowskiej. W turnieju weYmie udzia3 16 dru?yn (2 z okregówki, 7 z A i 7 z B klasy), mecze bed1 trwa3y po 20 min, a dru?yny bed1 liczya po 6 zawodników (bramkarz + 5).
Podzia3 na grupy jest nastepuj1cy:
Gr. A: Luszowice, DTS D1browa T., U. Jezuickie, Brzezówka, D1brovia.
Gr. B: Wis3a Sz., Wola —elichowska, Olesno, Radgoszcz, Szarwark.
Gr. C: Medrzechów, Zalipie, Olesno II, D1brovia II, Karsy, Borusowa.

Wstep na to widowisko bedzie wolny, ale bedzie tak?e mo?liwooa ogl1daa mecze za poorednictwem kamery internetowej zainstalowanej na hali. Link do kamerki po kliknieciu na "wiecej" (kamera INTEGRA, po prawej trzeba wybraa z menu: "D1browa Tarnowska - Hala Sportowa").
Dodal: Mikolaj Więcej..

Czerwone owiat3o dla reformy okregówki 20.01.2014
Ma3opolski Zwi1zek Pi3ki No?nej nie zgodzi3 sie na utworzenie w sezonie 2014/15 dwóch klas okregowych. Przypomnijmy, ?e tarnowski zwi1zek planowa3 od nowego sezonu prawdziw1 reorganizacje rozgrywek, która zak3ada3a powstanie na naszym regionie dwóch V lig okregowych - gr. I (bochensko-brzeska) i gr. II (tarnowsko-?abienska). Wi1za3oby sie to z wieksz1 ilooci1 awansów z poszczególnych A klas. Jednak zarz1d MZPN zawetowa3 powy?szy pomys3.
Mimo to, Wydzia3 Gier TOZPN zwróci3 sie o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. Ostateczne rozstrzygniecie ma zapaoa przed inauguracj1 rundy wiosennej.
Dodal: Mikolaj

Zmiana adresu strony! 18.01.2014

Wreszcie reaktywacja strony, tyle tylko ?e pod innym adresem. Od ponad miesi1ca nie dzia3a3a strona Wis3y pod linkiem www.wisla.win.pl. Problem le?a3 po stronie dostawcy, u którego wykupujemy nasz serwer. Próby skontaktowania sie z jak1kolwiek pomoc1 techniczn1 konczy3y sie niepowodzeniem. Z uwagi na to, ?e w naszej ponad 6-letniej wspó3pracy ju? wczeoniej zdarza3y sie podobne problemy, zostaliomy zmuszeni zmienia dostawce. Zmiana ta, niestety wi1?e sie z przekierowaniem na inny adres - www.wislaszczucin.pl.
Mamy nadzieje, ?e szybko i bezproblemowo uda Wam sie przejoa z starego na nowy adres oficjalnej strony Wis3y Szczucin.
Dodal: Mikolaj


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863204 (od 21.07.06); 0,594 s., IE, FF, O, G, S.