Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Lukasz "Gutek" Giera 1989-2008 18.01.2008
Lukasz Giera odszed3 od nas na zawsze. To wydarzenie wstrz1sne3o nami wszystkimi. Mia3 tylko 18 lat i ca3e ?ycie przed sob1… Ci co go znali do dzio nie mog1 w to uwierzya. A Gutka zna3o wielu. Wystarczy3o choa troche interesowaa sie szczucinskim sportem, aby tego sympatycznego ch3opaka poznaa.

Pogrzeb w sobote o godzinie 15.00.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Lukasz Giera nie ?yje 16.01.2008
To co sie sta3o zaszokowa3o nas wszystkich. Bramkarz Wis3y - Lukasz Giera, pope3ni3 samobójstwo. Nie wiadomo co kierowa3o tym 18-letnim ch3opakiem, ale do teraz trudno w to uwierzya. Wszyscy 31czymy sie w ?a3obie i smutku.
Dodal: Mikolaj

Urban i Dykas "jedn1 nog1" w Wiole...? 14.01.2008
Wygl1da na to, ?e niemal wszystko jest na dobrej drodze, by zimowe plany transferowe Wis3y dosz3y do skutku. Ju? w t1 orode Tomasz Urban i Dariusz Dykas maj1 pojawia sie na treningu w Szczucinie. Jednak jeszcze oficjalnie kluby powy?szych zawodników nie dosz3y do porozumienia z zarz1dem Wis3y, jednak ca3y czas trwaj1 rozmowy na ten temat i du?o wskazuje na to, ?e Wiole uda sie oci1gn1a tych pi3karzy. Choa z drugiej strony, z tego co nam wiadomo, to Bruk-Bet Nieciecza nie za bardzo chce sie pozbya Dykasa i tutaj mog1 pojawia sie problemy...
Dodal: Mikolaj

Po transfery do —abna 07.01.2008
Krystalizuj1 sie plany transferowe Wis3y. Na celowoniku trenera Smasia znajduj1 sie byli zawodnicy Polanu —abno - Tomasz UrbanBart3omiej Kijowski, oraz Dariusz Dykas, graj1cy m.in. w takich klubach jak D1brovia czy Bruk-Bet Nieciecza. To z nimi zarz1d Wis3y ma niebawem rozmawiaa o ewentulanej grze w naszym zespole i czas poka?e czy zainteresowane strony dojd1 do porozumienia...

Tak wygl1da sprawa ewentulanych wzmocnien, natomiast jeoli chodzi o straty to ju? dochodz1 s3uchy, ?e jeden z naszych czo3owych pi3karzy - Tomasz Zielinski - pod koniec stycznia wyje?d?a za granice i nie bedzie go w kraju 3-4 miesi1ce.

I na koniec - Wis3a planuje 27 stycznia zagraa swój pierwszy sparing w okresie przygotowawczym. Rywalem bedzie D1brovi1 D1browa Tarnowska.
Dodal: Mikolaj

Biegoniczanka nie przyst1pi do rundy wiosennej? 31.12.2007
Artur Niemiec, g3ówny sponsor i dotychczasowy prezes Biegoniczanki, zrezygnowa3 z pracy w zarz1dzie klubu. Jak poda3, g3ówn1 przyczyn1 by3 brak mo?liwooci porozumienia sie z Komisj1 Rewizyjn1. Coraz czeociej pojawiaj1 sie pog3oski o zawieszeniu dzia3alnooci seniorskiej w klubie z przemys3owej dzielnicy Nowego S1cza. Przemawiaa za tym móg3by fakt, i? zawodnicy Biegoniczanki rozgl1daj1 sie za nowymi klubami...

Z kolei u beniaminka Barciczanki Barcice nast1pi3a zmiana trenera. Bogus3aw Szczecina zast1pi Andrzeja Dorule, który jednak pozostanie w klubie jako zawodnik.
Dodal: Mikolaj

Co tam s3ychaa w Wiole? 30.12.2007
Po przerwie owi1tecznej Wis3a zamierza wrócia do treningów i zacz1a przygotowywaa sie do rundy wiosennej. Na razie nie ma konkretnych informacji na temat sparingów, jakie czekaj1 Wis3e. Wymienia sie jedynie ewentualnych przeciwników, m.in. Stal Mielec, Tuchovie Tuchów czy D1brówki Brenskie. Natomiast jeoli chodzi o zmiany personalne w Wiole, to dochodz1 s3uchy, ?e Wis3a jest zainteresowana sprowadzeniem do siebie napastnika Paw3a Ogare z D1brovii oraz Tomasza Urbana z Polanu —abno. Na razie konkretów nie ma, to tylko pewny zarys planów Wis3y, czas poka?e co z tego wyjdzie...
Dodal: Mikolaj

Mecze odwo3ane 16.11.2007
Pucharowe spotkanie Wis3y z Nieciecz1 zosta3o odwo3ane z powodów z3ych warunków atmosferycznych i terenowych. Reszta meczów równie? nie dojdzie do skutku.
Dodal: Mikolaj

PP: Nieciecza przeciwnikiem Wis3y 14.11.2007
Znamy pary V rundy, czyli odpowiednio awierafina3ów Pucharu Polski na szczeblu tarnowskim. Wis3a w niedziele o godz. 13.00 zagra z Bruk-Betem Nieciecz1 z IV ligi (4 miejsce).

Bochenski KS - Orze3 Debno
Tuchovia Tuchów - Unia Tarnów
Wis3a Grobla - Okocimski Brzesko
Wis3a Szczucin - Bruk-Bet Nieciecza
Polan —abno WOLNY LOS

Na dodatek 24 lub 25 listopada planowane jest rozegranie jeszcze jednego meczu w ramach Pucharu Polski. Prawdopodobnie bedzie to pojedynek jednej z wygranych dru?yn z powy?ych par z zespo3em Polanu —abno. I dopiero wtedy poznamy wszystkich pó3finalistów. Oczywiocie rozegranie tych wszystkich spotkan jest uzale?nione od warunków pogodowych...
Dodal: Mikolaj

Typer: Kibic08 mistrzem jesieni! 12.11.2007
Zakonczy3a sie runda jesienna sezonu 2007-08 i tym samym wy3oniono na Forum Wis3y mistrza jesieni w typowaniu wyników naszej dru?yny. "O w3os" na pó3metku prowadzi Kibic08, ale tu? za nim plasuj1 sie Swistak, Panienka oraz Mieso. Ostatecznego mistrza poznamy po zakonczeniu sezonu. Istotna zmiana zasz3a równie? w ca3ej naszej zabawie w typowanie, poniewa? od rundy wiosennej Typer zosta3 podzielony na 1 i 2 Lige.
Dodal: Mikolaj Więcej..

PP: Bez niespodzianek 12.11.2007
W IV rundzie Pucharu Polski oby3o sie bez niespodzianek i wszystkie IV-ligowe dru?yny awansowa3y do awierafina3ów, gdzie dzieki wolnemu losowi s1 ju? zespo3y: Wis3a Grobla, Orze3 Debno, Wis3a Szczucin, MLKS —abno, Tuchovia Tuchów oraz Okocimski Brzesko. Losowanie par niebawem...
Bruk-Bet II Nieciecza - Unia Tarnów 3:4
Tarnovia Tarnów - Bruk-Bet Nieciecza 0:4
Dunajec Zakliczyn - Bochenski KS 2:5
Dodal: Mikolaj


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864566 (od 21.07.06); 1,016 s., IE, FF, O, G, S.