Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
M3odziki z nowym trenerem 01.02.2013
M3odziki, czyli trampkarze m3odsi Wis3y zimowy okres przygotowawczy rozpoczn1 z nowym trenerem. Najm3odszych zawodników naszej dru?yny poprowadzi dobrze znany w Szczucinie - Sebastian Bator, który ukonczy3 I stopien trenera pi3ki no?nej kategorii PZPN-C.

Przypomnijmy, ?e 20-letni Bator to aktualnie równie? zawodnik Wis3y, jednak przewlek3a kontuzja wykluczy3a go z gry w najbli?szym okresie. W rundzie wiosennej sezonu 2010/11 wystepowa3 tak?e w III-ligowym Górniku Wieliczka.

—yczymy samych sukcesów!
Dodal: Mikolaj

Kontuzja Kamila Dynaka 31.01.2013

Niestety, ale nie mam dobrych wiadomooci - jak informowaliomy wczeoniej - powa?nej kontuzji dozna3 Kamil Dynak. Sta3o sie to na turnieju halowym w Tarnowie, kiedy nasz zawodnik nieszczeoliwie uderzy3 plecami o filar. Kontuzja jest na tyle powa?na, ?e naszego 16-letniego zawodnika nie zobaczymy ju? w tym sezonie i nie wiadomo, kiedy wróci on do sportu. Przypomnijmy, ?e Dynak to junior Wis3y, który tej jesieni zadebiutowa3 w seniorach, w których zagra3 11 spotkan i strzeli3 1 gola.

—yczymy szybkiego powrotu do zdrowia!
Dodal: Mikolaj

Konsternacja 28.01.2013
Czas obudzia sie z "zimowego snu" i napisaa o tym co dzieje sie w klubie. A tam tylko na pozór nic sie nie dzieje, bo seniorzy jeszcze nie wznowili treningów, choa ju? dawno powinni to zrobia (rok temu o tej porze rozgrywany by3 ju? pierwszy sparing...). Powód tej stagnacji jest taki, ?e seniorzy... nie maj1 gdzie trenowaa, bo w odpowiednim czasie nie ustalono terminów wynajecia hali. Na dodatek w kuluarach mówi sie o zmianie trenera, jednak na razie to tylko plotka. Z tego co wiadomo - seniorzy z treningami maj1 ruszya dopiero od po3owy lutego.

S3ów kilka równie? o ruchach kadrowych w Wiole. Dawid Nowak wraca do Unii Tarnów i ju? trenuje z pierwsz1 dru?yn1 II-ligowych Jaskó3ek. Rados3aw Furga3 z kolei wraca do A-klasowej Brzozy Brzezówki. Ci dawaj zawodnicy byli u nas tylko na pó3rocznym wypo?yczeniu i si31 rzeczy wracaj1 do swoich klubów. Ponadto Dariusz Ko3ton przymierzany jest do Jadowniczanki Jadowniki lub LKS Nowej Jastrz1bki. Natomiast Kamil Dynak dozna3 powa?nej kontuzji, która prawdopodobnie wyklucza go z gry na d3u?szy okres.
Dodal: Mikolaj

Weso3ych Owi1t! 22.12.2012


—yczymy Wam, wszystkiego dobrego, spokojnych i rodzinnych Owi1t Bo?ego Narodzenia, pe3nego sportowych emocji Nowego 2013 Roku.
Dodal: Mikolaj

Podsumowanie jesieni 2012/13 - SENIORZY 05.12.2012

Za nami pó3metek rozgrywek sezonu 2012/13, czyli czas na podsumowanie tarnowskiej okregówki. Wis3a Szczucin po 15 meczach zainkasowa3a 24 punkty (7 zwyciestw - 3 remisy - 5 pora?ek) i zaje3a 7 miejsce w tabeli. Mistrzem jesieni zosta3a Cie?kowianka Cie?kowice, a najbli?ej spadku s1 dru?yny Czarnych Kobyle i Iskry Tarnów.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Decyzja o walkowerze cofnieta! 03.12.2012
Decyzja o walkowerze - 0:3 na korzyoa OKS-u w meczu juniorów starszych Okocimski : Wis3a z dnia 17 listopada - zosta3a cofnieta. Przypomnijmy, ?e dwa dni po spotkaniu klub z Brzeska wys3a3 pismo do Zwi1zku, w którym skar?y3 sie, ?e w dru?ynie Wis3y wystepowali nieuprawnieni zawodnicy. TOZPN o dziwo zgodzi3 sie z tymi zarzutami i zweryfikowa3 wynik, jako walkower 0:3 dla OKS-u (na boisku by3o 2:0 dla Wis3y). Klub ze Szczucina od razu z3o?y3 odwo3anie w tej sprawie, które przynios3o pozytywny skutek.
Jak pisze Zwi1zek w oficjalnym komunikacie: "...po ponownym dog3ebnym przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów oraz zapisów regulaminowych, a tak?e konsultacji z jednostk1 nadrzedn1 Wydzia3 Gier TOZPN postanawia cofn1a swoj1 decyzje z dnia 23.11.2012 i weryfikuje wynik meczu I Ligi Juniorów Starszych z dnia 17.11.2012 rozegranego pomiedzy dru?ynami Wis3a oraz Okocimski jako 2:0 na korzyoa dru?yny ze Szczucina. [...] Za zaistnia31 sytuacje przepraszamy."
Dodal: Mikolaj

Stal testuje naszych 29.11.2012
SPARING: Stal Mielec - Wis3a Szczucin 6:1

Na ?yczenie Stali Mielec rozegraliomy z nimi sparing, który mia3 m.in. na celu podpatrzenie naszych m3odych zawodników przez trenerów z Mielca. Spotkanie rozegrano na sztucznym boisku Gryfu. Jedyn1 bramke dla naszego zespo3u strzeli3 z rzutu karnego Dawid Nowak. Stal na co dzien wystepuje w III lidze lubelsko - podkarpackiej, w której zajmuje drugie miejsce.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Walkower dla juniorów 26.11.2012
Spotkanie z 12 kolejki I ligi tarnowskiej juniorów starszych pomiedzy dru?ynami Wis3a Szczucin i Okocimskim Brzesko (na boisku wynik 2:0 dla Wis3y) zosta3 zweryfikowany jako walkower 0:3 na korzyoa OKS-u i kar1 pienie?n1 150 z3 dla klubu ze Szczucina. Powodem tej decyzji jest gra nieuprawnionych zawodników w zespole Wis3y.

Przypomnijmy, ?e mecz pomiedzy Wis31 a Okocimskim pierwotnie mia3 sie odbya 28 paYdziernika, lecz z powodu fatalnych warunków pogodowych zosta3 prze3o?ony na 17 listopada. Wydzia3 Gier wyjaonia, i? z3amany zosta3 zapis w §10 pkt. 2b Regulaminu Rozgrywek Pi3karskich o Mistrzostwo IV Ligi i ni?szych Klas Rozgrywkowych Seniorów Ma3opolskiego Zwi1zku Pi3ki No?nej na sezon 2012/13: "Klub posiadaj1cy dru?yny w kilku klasach rozgrywkowych, mo?e wystawia swoich zawodników do gier o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z nastepuj1cymi zasadami: b) Je?eli dru?yna klasy wy?szej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej dru?yny, którzy brali udzia3 w poprzedniej kolejce mistrzostw wiecej ni? po3owe meczu, nie mog1 uczestniczya w zawodach klasy ni?szej w tym terminie. Prawo do gry w dru?ynie klasy ni?szej przys3uguje tym zawodnikom dopiero w nastepnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie wiecej jednak jak 3 zawodników."

Decyzja o powy?szym walkowerze jest dla nas dooa dziwna i naprawde nie wiemy jak sie do niej ustosunkowaa, dlatego klub z3o?y odwo3anie w tej sprawie.
Dodal: Mikolaj

Podsumowanie jesieni 2012/13 - DRU—YNY MLODZIE—OWE 24.11.2012

Za nami po3owa sezonu 2012/13. Czas na podsumowanie. Zaczynamy od dru?yn m3odzie?owych Wis3y - juniorów starszych, trampkarzy i m3odzików. Juniorzy swoje rozgrywki zakonczyli na 6 miejscu w tabeli, podobnie jak trampkarze, natomiast m3odziki zajeli 8 pozycje.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Juniorzy: Wis3a lepsza od lidera 17.11.2012
Wis3a Szczucin - Okocimski Brzesko 2:0 (0:0)

Pewny siebie lider rozgrywek przyjecha3 dzio do Szczucina po kolejne punkty. Jednak zamiast punktów Okocimski zaliczy3 pierwsz1 pora?ke w sezonie, a wynik 2:0 to tak naprawde najmniejszy wymiar kary. Wis3a wygra3a dzio w pe3ni zas3u?enie, a gdyby nie s3aba skutecznooa to wynik by3by o wiele wy?szy. Tym samym runde jesienn1 nasi juniorzy koncz1 na 6 miejscu w tabeli.
Dodal: Mikolaj Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863608 (od 21.07.06); 0,609 s., IE, FF, O, G, S.