Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Po wyrównanym meczu podzia3 punktów 14.08.2010
Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów 0:0

Wis3a z Tarnovi1 o ligowe punkty ostatni raz gra3a w IV lidze, czyli w pamietnym sezonie 2003/2004. Szkoda, ?e po szeociu latach obie dru?yny spotykaj1 sie na o wiele ni?szej pó3ce ligowej. Ale nie zapominajmy, ?e z szans1 na szybkie "przeskoczenie" w3aonie do IV ligi. Jako faworyci do tego awansu z bonusem s1 wymieniani zarówno Wis3a, jak i Tarnovia. I w3aonie jako faworyci obie dru?yny zrobi3y dooa du?1 niespodzianke przegrywaj1c swoje mecze w pierwszej kolejce. Tak?e dzisiejszy mecz zapowiada3 sie ciekawie, obie dru?yny po falstartach mia3y coo do udowodnienia w tym spotkaniu. Ale niestety ?adnej nie uda3o sie przechylia szali zwyciestwa na swoj1 korzyoa. A ju? jutro zapraszamy na stadion przy Witosa, gdzie o godz. 17.00 odbedzie sie sparing z Oldbojami Wis3y Szczucin.
Dodal: Bartek Więcej..

Nabór trampkarzy 10.08.2010
Z przyjemnooci1 zapraszamy wszystkich ch3opców z roczników 96 i m3odszych na treningi trampkarzy prowadzone przez trenera Jaros3awa Bedkowskiego. Zajecia, oczywiocie na stadionie Wis3y, w okresie wakacyjnym odbywaj1 sie trzy razy w tygodniu - w poniedzia3ki, orody i pi1tki:
godzina 9:00 - trampkarze m3odsi - rocznik 98 i m3odsi
godzina 10:30 - trampkarze starsi - roczniki 96 i 97
Wszystkich zainteresowanych poprawianiem swoich pi3karskich umiejetnooci i mo?liwooci1 gry w Wiole Szczucin gor1co zapraszamy!
Dodal: Bartek

Falstart w lidze i koniec Pucharu Polski 09.08.2010

Unia Niedomice - Wis3a Szczucin 3:2 (2:2)

To by3a podwójna pora?ka Wis3y - przegrana w lidze na inauguracje i jednoczeonie odpadniecie z Pucharu Polski. Dla licznej grupy kibiców ze Szczucina, to by3 jak zimny prysznic, gdy po 23 minutach ich dru?yna przegrywa3a ju? 2-0. Jednak koncówka pierwszej po3owy nale?a3a do Wiolaków, którzy w ci1gu trzech minut zdo3ali zremisowaa. To da3o nadzieje na lepsz1 drug1 ods3one meczu w wykonaniu Wis3y. Niestety ich gra po przerwie nie ró?ni3a sie zasadniczo od tej w pierwszych 20 minutach meczu - by3a niemrawa, ma3o ofensywna. Wis3a nie zdo3a3a narzucia swojego tempa gry i przechylia szale na swoj1 korzyoa. Co uczyni3a Unia, która w 80 minucie strzeli3a zwycieskiego gola.

Dodal: Bartek Więcej..

Wis3a Szczucin przed startem ligi 05.08.2010
Ju? w ten weekend startuj1 rozgrywki tarnowskiej okregówki. Po czterech latach przerwy na ten szczebel rozgrywek powraca szczucinska Wis3a, która w ubieg3ym sezonie nie zdo3a3a utrzymaa sie w V lidze miedzyokregowej. Warto zaznaczya, ?e w sezonie 2011/2012 ta klasa rozgrywkowa nie bedzie ju? istniea. W wyniku reorganizacji lig w Ma3opolsce powstan1 dwie IV ligi i cztery V. Wa?ne, wiec bed1 miejsca zajmowane przez zespo3y w nadchodz1cych rundach. Wis3a by dostaa sie do IV ligi bedzie musia3a zaj1a jedno jedyne miejsce na samym szczycie tabeli. Utrzymanie sie w górnej po3owie tabeli zagwarantuje pozostanie w okregówce, reszta spadnie do A klasy.
Na co wiec mog1 liczya kibice Wis3y?
Dodal: Bartek Więcej..

Drugi i ostatni sparing Wis3y 04.08.2010
Wis3a Szczucin - Start Wola Mielecka 1:4 (1:1)
Wczoraj Wis3a rozegra3a swój ostatni sparing przed rozgrywkami ligowymi, które staruj1 ju? w najbli?sz1 niedziele. W spotkaniu mogliomy obejrzea dwie zupe3nie ró?ne jedenastki Wis3y. W pierwszej po3owie zagra3 sk3ad, który najprawdopodobniej (z ma3ymi korektami) wybiegnie na mecz w Niedomicach. Na drugie 45 minut trener Smao pos3a3 na boisko dru?yne z3o?on1 g3ównie z m3odzie?owców i juniorów. To mo?e t3umaczya fakt, ?e po przerwie gole strzelali ju? tylko zawodnicy Startu. Ostatecznie do ekipy ze Szczucina po przerwach spowodowanych zmianami klubów i wyjazdem za granice wracaj1 gracze wystepuj1cy wczeoniej w Wiole: Tomasz Zielinski (Iskra D1brówki Brenskie), Adam Majka (Ava Gr1dy), Dominik Ko3ton (KS Wójcina) oraz Lukasz Bebel (powrót zza granicy). Przypominamy - start sezonu: niedziela, godzina 18:00, mecz w Niedomicach z miejscow1 Uni1!
Dodal: Bartek Więcej..

Wybrano nowy Zarz1d Wis3y! 03.08.2010

W dniu 2 sierpnia 2010 roku odby3o sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wis3y Szczucin. Prezes Wis3y, Edmund Kupiec, przeczyta3 sprawozdanie z pracy Zarz1du i dru?yn Wis3y w ostatnim okresie, a nastepnie poda3 sie do dymisji t3umacz1c sie z3ym stanem zdrowia oraz kiepsk1 wspó3prac1 z innymi cz3onkami Zarz1du. Po burzliwej dyskusji udzielono absolutorium W3adz1 klubu i wybrano nowy Zarz1d w osobach:
Andrzej Orszulak - Prezes Wis3y Szczucin
Maciej G3ód - Wiceprezes Wis3y Szczucin
Rafa3 Oleksy, Tomasz Zielinski, Jacek Czapla - cz3onkowie
Ustepuj1cemu Prezesowi oraz cz3onkom Zarz1du serdecznie dziekujemy za wieloletni1 prace jak1 w3o?yli w rozwój naszego klubu. A nowemu Zarz1dowi ?yczymy samych sukcesów oraz dobrej i owocnej (wspó3)pracy w tworzeniu silnego klubu LKS Wis3a Szczucin, zarówno pod wzgledem pi3karskim, jak i organizacynym.

Dodal: Bartek

Zawiadomienie 02.08.2010

LKS Wis3a Szczucin zaprasza wszystkich cz3onków i sympatyków Wis3y na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbedzie sie w dniu 2 sierpnia 2010 roku w Sali Narad Urzedu Miasta i Gminy Szczucin o godzinie 18.00 (termin II 18.30).

Prosimy o liczne i punktualne przybycie.

Dodal: Bartek

Mecz treningowy - zdjecia 02.08.2010

W sobote 31 lipca nasza dru?yna w ramach treningu rozegra3a 30 minutowe spotkanie z Oldbojami Wis3y Szczucin. Mecz zorganizowano spontanicznie w ostatniej chwili i mia3 on charakter bardzo "na luzie". Ale prawdopodobnie 15 sierpnia bedzie ju? rozegrane oficjalne spotkanie z by3ymi graczami Wis3y, jeoli tylko bed1 o tym jakieo informacje - damy znaa. A teraz na stronie przedstawiamy kilka zdjea z meczu, myolimy, ?e rozpoznacie na nich kilka "starych" twarz Wise3ki.
Warto tak?e zwrócia uwage, ?e w sk3adzie Wis3y zagrali Tomek Zielinski i Marek Trójniak. Obydwaj ostatnio grali w Iskrze D1brówki Brenskie i bardzo mo?liwe, ?e w tym sezonie zasil1 nasz1 dru?yne. A ju? we wtorek sparing z Start Wol1 Mieleck1 o godz. 18.30. Zapraszamy!
Dodal: Bartek

Sparingowe Derby 28.07.2010

Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska 2:1 (0:0)
Na stadionie przy ul. Witosa odby3 sie pierwszy sparing naszego zespo3u. Pi3karze Wis3y pokonali zawodników z D1browy 2:1. Bramki dla Wis3y strzelili: Szczepan Ko3ton i Tomasz Urban. Jeoli chodzi o "nowe" twarze w Wiole, to na boisku pojawili sie w3aociwie starzy znajomi - Adam Majka i Dominik Ko3ton. Poprzednio graj1cy w klubach, odpowiednio: Iskra D1brówki Brenskie i KS Wójcina.
By3 to pierwszy sprawdzian naszej dru?yny przed rozgrywkami o mistrzostwo VI ligi okregowej. W tym okresie przygotowawczym rozegramy jeszcze raptem 1-2 spotkania z: Start Wol1 Mieleck1 oraz dru?yn1 by3ych graczy Wis3y. Niewykluczone jednak, ?e mecz z D1brovi1 bedzie jedynym sparingiem naszej dru?yny przed rund1 jesienn1. Liga tu?, tu? - mecz inauguracyjny z Uni1 Niedomice 8 lipca o godz. 18.00.

Dodal: Bartek Więcej..

Nowe rozdanie 01.10.2010
Po czterech miesi1cach przerwy Oficjalna Strona Wis3y powraca na dawne tory. Tak d3uga przerwa spowodowana by3a problemami (czyt. niekompetencj1) firmy u której mamy wykupiony abonament na hosting. Wszelkie dane po 09.09.2009 zosta3y utracone. Uda3o nam sie odzyskaa te najwa?niejsze: newsy, artyku3y oraz opisy meczy. Straciliomy natomiast zdjecia, video, dane z typera i forum oraz komentarze i wyniki meczy. Za ca31 sytuacje zostaliomy przeproszeni i jednoczeonie zapewniono nas, ?e firma do3o?y wszelkich staran aby sytacja sie nie powtórzy3a.

Wracaj1c do sedna. Jeszcze kilka dni potrwa przywracanie oraz aktualizacja newsów

Stay tuned

Tymczasowa strona Wis3y
www.wislaszczucin.tk
Dodal: Poiuy


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864420 (od 21.07.06); 0,516 s., IE, FF, O, G, S.