Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Juniorzy z trenerem 15.12.2010

Wbrew wczeoniejszym oczekiwaniom to nie Cholewa, ani Zielinski, lecz Jaros3aw Bedkowski zosta3 trenerem juniorów Wis3y Szczucin. Zast1pi on na tym miejscu Mariana Stochlinskiego, z którym Zarz1d zdecydowa3 sie na zakonczenie wspó3pracy. 31-letni Bedkowski to postaa bardzo dobrze znana w szczucinskim sporcie. To wychowanek i pi3karz Wis3y, który od oko3o 8 lat prowadzi równie? trampkarzy m3odszych i starszych.

Debiut w roli trenera juniorów Jaros3aw Bedkowski zaliczy ju? w najbli?sz1 sobote. W Tarnowie startuj1 bowiem rozgrywki Ligi Halowej, w której wezm1 udzia3 ekipy Wis3y. Jako pierwsi swoje mecze zagraj1 juniorzy starsi, po Nowym Roku zao m3odsi.

Nowy trener? - dyskusja na FORUM
Dodal: Bartek

Podsumowanie po rundzie jesiennej 10.12.2010

Na pó3metku zmagan o mistrzostwo tarnowskiej VI ligi okregowej Wis3a Szczucin zajmuje czwarte miejsce w tabeli z piecioma punktami straty do lidera. W 15 meczach Wiolacy zdobyli 31 punktów: 9 zwyciestw, 4 remisy i 2 pora?ki. Warto zauwa?ya, ?e jesteomy dru?yn1, która ma najmniej pora?ek oraz najmniej straconych bramek w lidze. Na stronie przedstawiamy obszerne statystyki Wis3y Szczucin po rundzie jesiennej.
Dodal: Bartek Więcej..

Juniorzy bez trenera 28.11.2010
Zarz1d Wis3y Szczucin zdecydowa3 sie na zakonczenie wspó3pracy z Marianem Stochlinskim, który by3 trenerem juniorów. Powodem tej decyzji by3y m.in. coraz s3absze relacje na linii trener - zawodnicy, czego skutkiem by3a coraz s3absza postawa dru?yny w lidze. Marian Stochlinski pracowa3 z juniorami od sezonu 2009/10, w którym zaj13 5 miejsce. Aktualnie zespó3 plasuje sie w dolnych rejonach tabeli.

Na dzien dzisiejszy na stanowisku trenera juniorów jest vacat. W gre jednak wchodz1 najprawdopodobniej dwie opcje - Grzegorz Cholewa lub Tomasz Zielinski. Decyzja powinna zapaoa niebawem.

Nowy trener? - dyskusja na FORUM
Dodal: Mikolaj

Face lifting 13.11.2010
Trwaj1 prace modernizacyjne na naszej stronie internetowej. Na chwile obecn1 witryna powinna bya obs3ugiwana przez wszystkie wiod1ce przegl1darki internetowe. Mamy nadzieje, ?e odrobine zmieniony wygl1d przypadnie Wam do gustu.

Przypominamy, ?e od tego sezonu, z powodów technicznych, zosta3a wy31czona mo?liwooa komentowania newsów. Aby zrekompensowaa t1 strate, zachecamy wszystkich do systematycznego odwiedzania i udzielania sie na Oficjalnym Forum Wis3y Szczucin.

Oficjalne Forum Wis3y Szczucin

Równie? od tego sezonu, zosta3 uruchomiony kana3 z filmikami na stronie YouTube, dzieki któremu mo?ecie ogl1dn1a niektóre, ciekawsze momenty spotkan naszego zespo3u..

Kana3 YouTube #wislaszczucin
Dodal: Poiuy Więcej..

Karny z kapelusza 11.11.2010
Wis3a Szczucin - Zorza Zaczarnie 1:1 (1:0)

Spotkanie powinno sie zakonczya wynikiem 1:0 dla Wis3y. Nie zakonczy3o sie, bo sedzia g3ówny podyktowa3 w doliczonym czasie gry - delikatnie pisz1c - w1tpliwego karnego. Tym samym odebra3 nam nie tylko zwyciestwo, ale równie? wicemistrzostwo jesieni, bowiem wygrana dawa3a nam awans na drugie miejsce kosztem w3aonie Zorzy.

By3 karny czy nie by3o? - dyskusja na FORUM
Dodal: Bartek Więcej..

Z Zorz1 o drugie miejsce 09.11.2010
Ju? w ten czwartek zostanie rozegrana ostatnia kolejka tarnowskiej VI ligi okregowej. Z wszystkich rozstawionych par pojedynek w Szczucinie zapowiada sie najbardziej interesuj1co. Wis3a ma tylko punkt starty do zajmuj1cej drugie miejsce Zorzy Zaczarnie, wiec wystarczy wygraa, aby po rundzie jesiennej zaj1a wicelidera. Chocia? mo?liwe jest tak?e, ?e Wiolacy po zgarnieciu 3 punktów mog1 zaj1a dopiero trzecie miejsce. Taka opcja wysz3aby wtedy, gdyby Jadowniczanka swój mecz przegra3a, a Rylovia wygra3a. Dzieki czemu wszystkie trzy dru?yny mia3by po 33 punkty, a o rozstawieniu miejsc decydowa3by bilans bramkowy z bezpoorednich meczy zainteresowanych ekip. W przypadku czwartkowej przegranej lub remisu mo?emy skonczya runde na czwartym miejscu, tak?e stawka jest wysoka. Zorza ostatnio sprawi3a niespodzianke przegrywaj1c u siebie z Rad3ovi1, przez co straci3a lidera i skonczy3a swoje passy – szeociu wygranych pod rz1d oraz jedenastu meczy bez przegranej. Nic nam nie pozosta3o innego, jak przyjoa na mecz i kibicowaa naszym! Ju? w ten czwartek (tj. 11.11.2010) o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich na stadion przy Witosa.
Dodal: Bartek

S3aba skutecznooa Wis3y 08.11.2010
Pagen Gnojnik - Wis3a Szczucin 0:2 (0:1)

Wis3a podobnie jak w poprzednim meczu szybko obje3a prowadzenie. Ju? w 7 minucie Grzegorz Tabor strza3em tu? zza pola karnego umieoci3 pi3ke ko3o s3upka. Ale w przeciwienstwie do spotkania z Pogori1, tym razem Wiolacy „poszli za ciosem” i narzucili swoje tempo gry, co chwila nekaj1c bramkarza gospodarzy. Sytuacji podbramkowych dla Wis3y by3o bez liku i do przerwy powinno bya spokojnie 3-0 dla nas. Ale bramka Pagenu by3a jak zaczarowana i nikt nie potrafi3 w pierwszej po3owie umieocia po raz drugi pi3ki w siatce. Kolejna ods3ona meczu nie obfitowa3a ju? w takiej ilooci sytuacji, ale w koncu niemoc strzeleck1 naszych prze3ama3 Tomasz Zielinski, daj1c Wiole bezpieczniejsze dwubramkowe prowadzenie.
Dodal: Bartek Więcej..

Trampkarze: Drugie i trzecie miejsce dla Wis3y 03.11.2010
Orze3 Debno - Wis3a Szczucin 0:3 (0:2) - m3odsi
Orze3 Debno - Wis3a Szczucin 0:6 (0:0) - starsi

Trampkarze Wis3y nie mieli problemów z ograniem swoich rówieoników z Debna, tym samym przypieczetowali swoje wysokie miejsca w tabeli na koniec rundy jesiennej. Dla m3odszych bramki strzelili: Kacper Nytko, Jan Bociek i Krystian Bator. Goli mog3o bya wiecej, ale Wis3a razi3a w tym meczu nieskutecznooci1, a w drugiej po3owie nie wykorzysta3a rzutu karnego. Starsi swoj1 przewage w pierwszej czeoci spotkania nie potrafili udokumentowaa bramk1, ale ju? zaraz po przerwie Micha3 Tarska da3 Wiole prowadzenie. PóYniej dominacja gooci by3a niezaprzeczalna, a na dowód tego do siatki trafili: Jakub M3odzinski, Jakub Musia3, Patryk Rusek oraz dwa razy Karol Luszcz.
Dodal: Bartek

Juniorzy: Blama? na koniec rundy 03.11.2010
Wis3a Szczucin - Szreniawa Nowy Wionicz 0:7 (0:2)
To by3a ju? czwarta pora?ka pod rz1d juniorów Wis3y, na dodatek kolejna, w której nie potrafimy nawet strzelia bramki. Szreniawa zrobi3a sobie na stadionie przy Witosa „strzelnice” wpakowuj1c bezradnej w tym meczu Wiole a? siedem goli. Nie da sie ukrya, ?e juniorka Wis3y nie funkcjonuje jak nale?y, a g3ównym problemem s1 braki kadrowe. Dobrze, ?e przed nami ju? jest przerwa zimowa, mo?na spokojnie zastanowia sie co dalej, wyci1gn1a wnioski i zacz1a dzia3aa, aby prawid3owo przygotowaa sie do rundy wiosennej.
Dodal: Bartek Więcej..

Wis3a tym razem nie zawiod3a 02.11.2010
Wis3a Szczucin - Pogoria Pogórska Wola 4:0 (1:0)

Wis3a w tym meczu by3a zdecydowanym faworytem, wiec nikogo nie powinien dziwia wynik. Chocia? trzeba przyznaa, ?e d3ugo utrzymywa3a sie niebezpieczna tylko jednobramkowa przewaga. Ale Wiolakom zadanie u3atwi3a sama Pogoria, która do Szczucina przyjecha3a tylko z jednym rezerwowym i gdy w oko3o 70 minucie kontuzji nabawi3 sie Wojciech Olszówka nie by3o ju? zmiennych na jego miejsce. Od tego czasu Wis3a ju? ca3kowicie rz1dzi3a na boisku i zd1?y3a wpakowaa goociom jeszcze trzy bramki.
Dodal: Bartek Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863910 (od 21.07.06); 0,547 s., IE, FF, O, G, S.