Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Mamy trenera trampkarzy 25.02.2013
Nowym trenerem trampkarzy starszych Wis3y zosta3 21-letni Dariusz Ko3ton, który jest równie? zawodnikiem dru?yny seniorskiej.

Przypomnijmy, ?e wczeoniej trampkarzy prowadzi3 Jaros3aw Bedkowski (by3 ich trenerem blisko 10 lat), który od tej rundy bedzie pracowa3 z pierwszym zespo3em Wis3y i jak do tej pory z juniorami.

Natomiast m3odzików Wis3y - jak wczeoniej informowaliomy - przej13 Sebastian Bator.
Dodal: Mikolaj

Grali juniorzy 24.02.2013
Wczoraj zosta3 odwo3any mecz seniorów, ale w niedziele sparingowo zagrali nasi juniorzy. W zimowych warunkach pad3 hokejowy wynik - 7:4 wygrali juniorzy Wis3y z seniorami A klasowej Brzozy Brzezówka. Spotkanie zosta3o rozegrane na boisku bocznym w Szczucinie.

Wis3a Szczucin (jun.) - Brzoza Brzezówka (sen.) 7:4 (0:3)
Bramki: 2 x Kamil —uchowicz, 2 x Jakub Nytko, Robert Kupiec, Jakub M3odzinski i Dawid Dynak.

Natomiast za tydzien nasi seniorzy planuj1 rozegraa sparing z jednym z klubów spod Mielca. Mecz mia3by sie rozegraa w niedziele (tj. 3 marca) na sztucznym boisku w Woli Chorzelowskiej.
Dodal: Mikolaj

Sparing odwo3any 23.02.2013
Sparing Wis3y z KS US Omigno, który mia3 sie rozegraa w t1 sobote na boisku bocznym w Szczucinie zosta3 odwo3any! Rywal nie by3 w stanie skompletowaa sk3adu i przyjechaa na mecz...
Dodal: Mikolaj

Kadrowe uzupe3nienie 19.02.2013
Ostatnio pisaliomy o tym, kto mo?e w przerwie zimowej odejoa z Wis3y. Teraz s3ów klika o tym, kto mo?e wzmocnia kadre naszej dru?yny. Przede wszystkim po pó3rocznym wypo?yczeniu z KS Wójciny do sk3adu wraca Marek Trójniak. Treningi wznowili Karol Miklasinski oraz Bartosz Pochron. Ponadto klub bedzie sie stara3 o pozyskanie Rados3awa Furga3a (by3 tylko u nas na wypo?yczeniu) i Micha3a Furga3a, obydwaj to zawodnicy Brzozy Brzezówka. W dru?ynie testowani s1 równie? Dariusz Kapuociak z Czarnych Smegorzów oraz Dariusz Bia3as z D1brówek Brenskich.

Przypomnijmy, ?e po wypo?yczeniu do Unii Tarnów wróci3 Dawid Nowak, który najprawdopodobniej wyl1duje w Polanie —abno. Dawid Czaplak przymierzany jest do Stali Mielec. Z kolei Patryk Rusek i Jakub Nytko testowani s1 w Unii Tarnów. Pod du?ym znakiem zapytania staj1 wiosenne wystepy w Wiole Tomasza Urbana.

Najbli?szy sparing w sobote (tj. 23 lutego) zagramy JEDNAK U SIEBIE, na boisku bocznym o godz. 15.00 ze Omignem.
Dodal: Mikolaj

Wis3a gromi w pierwszym sparingu 16.02.2013
SPARING: Iskra D1br. Brenskie - Wis3a Szczucin 0:11 (0:5)

Mamy wreszcie za sob1 pierwszy sparing w wykonaniu Wis3y. Pod wodz1 nowego trenera - Jaros3awa Bedkowskiego - nasza dru?yna rozgromi3a A klasowe D1brówki Brenskie. O przebiegu wydarzen na boisku mówi sam wynik - Iskra by3a tylko t3em dla Wis3y. Spotkanie odby3o sie na bocznym boisku w Odporyszowie.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Ruszamy ze sparingami 15.02.2013
Seniorzy Wis3y wreszcie wystartuj1 ze sparingami tej zimy. Swój pierwszy mecz kontrolny nie zagraj1 z D1brovi1, jak wczeoniej informowaliomy, lecz z Iskr1 D1brówki Brenskie. Spotkanie odbedzie sie jutro (tj. 16 lutego) na boisku Ikara w Odporyszowie o godz. 14.00. Iskra po rundzie jesiennej zajmuje 3 miejsce w A klasie i jest jednym z pretendentów do awansu. Natomiast za tydzien w sobote (tj. 23 lutego) Wis3a ma zamiar zagraa z KS US Omigno, który wystepuje w naszej okregówce. Mecz mia3by odbya sie w Omignie o 15.00.
Dodal: Mikolaj

Kadra mo?e sie zmniejszya 13.02.2013
Kolejni zawodnicy Wis3y przymierzaj1 sie do opuszczenia dru?yny. Wszystko wskazuje na to, ?e 18-letni Dawid Czaplak wyl1duje w Stali Mielec, gdzie rozpocznie treningi w dru?ynie juniorów. Na celowniku mieleckiego klubu podobno równie? znajduje sie 17-letni Patryk Rusek. Ten m3ody zawodnik przymierzany jest równie? do Unii Tarnów, która ponadto zainteresowana jest tak?e naszym najlepszym strzelcem - 18-letnim Jakubem Nytko. Przypomnijmy, ?e wczeoniej po pó3 rocznym wypo?yczeniu Dawid Nowak wróci3 do Unii Tarnów. Najprawdopodobniej równie? do Brzozy Brzezówka wróci Rados3aw Furga3. Natomiast na razie ucich3a sprawa Dariusza Ko3tona (zainteresowana nim by3a Nowa Jastrz1bka i Jadowniczanka).

Dru?yna seniorów Wis3y ju? rozpocze3a treningi. W t1 sobote (tj. 16 lutego) planuje rozegraa sie pierwszy sparing. Wis3a mia3aby zagraa z D1brovi1 na sztucznym boisku w Woli Chorzelowskiej, ko3o Mielca.
Dodal: Mikolaj

Zmiana trenera 11.02.2013

Zasz3a zmiana trenera w pierwszej dru?ynie Wis3y Szczucin. Zarz1d klubu nie przed3u?y3 umowy z dotychczasowym trenerem Jerzym Smasiem, który prowadzi3 zespó3 prawie nieprzerwalnie przez ponad 11 lat (z jedn1 pó3roczn1 przerw1). Powodem takiej decyzji jest chea wprowadzenia pewnej "owie?ooci" w poczynaniach szkoleniowych. Bez w1tpienia Jerzy Smao w szczucinski sport w3o?y3 ogrom pracy, za któr1 nale?1 mu sie z pewnooci1 podziekowania.

Zast1pi go nie kto inny jak Jaros3aw Bedkowski, który ju? rozpocz13 treningi z seniorami. Przypomnijmy, ?e trener Bedkowski jak do tej pory bedzie trenowa3 równie? juniorów Wis3y, ale ju? nie trampkarzy starszych. Dla nich zarz1d poszukuje nowego trenera.
Dodal: Mikolaj

Artur Koza – „Pasja —ycia” 10.02.2013
Przedstawiamy reporta? studenta tarnowskiej PWSZ, Tomasza Dudy, o dawnym pi3karzu Wis3y – Arturze Koza. Artek jest dobrze znany w pi3karskim orodowisku Szczucina. Do Wis3y przeszed3 z Tamelu Tarnów w sezonie 2002/03 i znacznie przyczyni3 sie do sukcesu, jakim by3 awans klubu do IV ligi. By3 te? asystentem trenera Jerzego Smasia w rundzie jesiennej sezonu 2003/04, a póYniej trenerem juniorów Wis3y przez dwie rundy. 11 maja 2003 roku w meczu 25 kolejki z Dunajcem Zakliczyn dozna3 powa?nej kontuzji kolana, która spowodowa3a, ?e na boiskach trawiastych nigdy ju? nie wróci3 do formy z przed urazu. Po rehabilitacji skupi3 sie bardziej na pi3ce halowej, co zaowocowa3o w 2005 roku stworzeniem przez niego Tarnowskiej Ligi Futsalu, która dzisiaj liczy ju? 5 lig plus 3 ligi m3odzie?owe. Pi3ka no?na towarzyszy3a mu zawsze i o tym w3aonie jest ten reporta?. Zapraszamy do obejrzenia!
Dodal: Bartek Więcej..

Wstepne terminarze 02.02.2013
TOZPN ustali3 wstepne terminarze na wiosne sezonu 2012/13. Wed3ug nich rundy rewan?owe rozpoczn1 sie nastepuj1co:

24-24 marzec - seniorzy (V liga okregowa)
30-31 marzec - juniorzy (I liga tarnowska)
23-24 marzec - trampkarze (I liga tarnowska)
06-07 kwiecien - m3odziki (I liga tarnowska)

Szczegó3y terminarzu (dok3adne daty i godziny spotkan) zostan1 ustalone na poszczególnych zebraniach. Ju? w ten poniedzia3ek (tj. 4 lutego) o godz. 15.30 w siedzibie Zwi1zku ustalony zostanie terminarz V ligi okregowej.
Dodal: Mikolaj Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864588 (od 21.07.06); 0,547 s., IE, FF, O, G, S.