Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Za dwa tygodnie liga... 10.03.2012
SPARING: Wis3a Szczucin - Gród Wiolica 1:4 (1:1)
Na dwa tygodnie przed startem ligi Wis3a zagra3a sparing z B klasowym Grodem Wiolica, który ma du?e aspiracje na awans do wy?szej klasy rozgrywkowej. Pokazuj1 to w swojej lidze, w której s1 liderami i równie? dzio na boisku, na którym pewnie pokonali wy?ej notowan1 Wis3e. Sparing zosta3 rozegrany na g3ównej p3ycie stadionu. Sk3ad Wis3y, co mecz zmienia sie jak w kalejdoskopie. Warto zaznaczya, ?e do gry wróci3 Kamil Furga3 oraz Rados3aw Furga3.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Terminarze - WIOSNA 2012 06.03.2012
S1 ju? dostepne na stronie terminarze rundy wiosennej seniorów i juniorów Wis3y. Ci pierwsi zaczynaj1 24 marca meczem wyjazdowym z Soko3em Borzecin. Juniorzy natomiast zainauguruj1 u siebie 1 kwietnia z D1brovi1 D1brow1 Tarnowska.

Z kolei trampkarze maj1 ruszya 31 marca meczem u siebie z Czarnymi Kobyle. Jednak ich terminarze nie s1 jeszcze zatwierdzone, jak tylko bed1 to pojawi1 sie na stronie.
Dodal: Mikolaj

Tylko pó3 meczu z Rad3ovi1 04.03.2012
SPARING: Wis3a Szczucin - Rad3ovia Rad3ów 2:0 (2:0)
Tylko 45 minut potrwa3 sparing z Rad3ovi1 Rad3ów. Drugie 45 minut Wis3a mia3a rozegraa ju? z inn1 dru?yn1 - z B klasowym Radarem Letowice. Jednak ostatecznie Wiolacy zadowolili sie tylko pó3 meczem z Rad3ovi1, która drug1 czeoa spotkania zagra3a ju? z Letowicami. Patrz1c na to wszystko i na dzisiejsz1 pogode mo?na powiedziea, ?e to taki... "wiosenny miszmasz". Wyniku tego drugiego pojedynku do konca niestety nie znam, choa Radar po 30 minutach prowadzi3 2:1, bo z kolei Wis3a swoje pó3 sparingu wygra3a 2:0.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Po przerwie rywal opad3 z si3 25.02.2012
SPARING: Wis3a Szczucin - Wis3a Nowy Korczyn 6:1 (1:1)
Wis3a pewnie wygra3a z swoj1 imienniczk1 z Nowego Korczyna. Szczególnie w drugiej po3owie "docisne3a" rywala, strzelaj1c mu a? piea bramek. Wis3a Nowy Korczyn to dru?yna wystepuj1ca w owietokrzyskiej A klasie, dla której by3 to pierwszy mecz kontrolny w tym okresie przygotowawczym. Nas cieszy wysoki wynik, choa znów zespó3 ze Szczucina wyst1pi3 w dooa okrojonym sk3adzie.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Ostre strzelanie w sparingu 19.02.2012
SPARING: Chemik Pustków - Wis3a Szczucin 5:5 (1:4)
Prawdziwy hokejowy wynik pad3 w sobotnim sparingu Wis3y Szczucin. Przeciwnikiem naszej dru?yny by3 Chemik Pustków, który wystepuje w debckiej klasie okregowej (10 miejsce po jesieni). Za tydzien planowany jest wstepnie mecz kontrolny z A-klasow1 Wis31 Nowy Korczyn. Liga rusza 24-25 marca.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Na sztucznej trawie z Wis3okiem 12.02.2012
SPARING: Wis3ok Wioniowa - Wis3a Szczucin 4:1 (4:1)
Dok3adnie w Woli Chorzelowskiej (wieo w gminie Mielec) na pe3nowymiarowym boisku ze sztuczn1 nawierzchni1 przysz3o wczoraj Wiole rozegraa swój drugi sparing. Przeciwnikiem by3a dru?yna Wis3oki Wioniowa, która wystepuje w podkarpackiej okregówce. Jedyn1 bramke dla Wis3y strzeli3 Adam Majka, który niestety chwile póYniej skreci3 kostke i musia3 opuocia boisko. Sk3ad Wis3y uzupe3nili juniorzy, którzy pokazali sie z pozytywnej strony.

Planowane dzisiejsze spotkanie z Piastem Stopnica zosta3o ostatecznie odwo3ane.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Dwa sparingi w weekend? 08.02.2012
Kolejnym sparing-partnerem Wis3y ma bya dru?yna Wis3oki Wioniowa. Zespó3 ten wystepuje w podkarpackiej okregówce (w grupie debickiej), w której po pó3metku rozgrywek zajmuje - podobnie, jak Wis3a - 8 miejsce w tabeli. Co ciekawe, Wis3oka równie? w swoim pierwszym meczu kontrolnym zmierzy3a sie z Radomyolank1, z któr1 wygra3a 1:0. Tak?e zapowiada sie wyrównany pojedynek, który odbedzie sie w sobote (tj. 11 lutego) o godz. 16.00 na neutralnym terenie - w Mielcu.

Planuje sie równie? rozegraa sparing w niedziele (tj. 12 lutego). Przeciwnikiem by3by Piast Stopnica, z którym mieliomy sie zmierzya w poprzedni1 sobote, ale ze wzgledu na niskie temperatury spotkanie odwo3ano. Jednak decyzja o ponownym rozegraniu tego meczu ma zapaoa dopiero pod koniec tygodnia. Sparing rozgrywany by3by w Stopnicy.
Dodal: Mikolaj

Wstepne terminarze 06.02.2012
Na stronie internetowej TOZPN-u pojawi3 sie wstepny terminarz rundy rewan?owej ligi okregowej. Pi3karsk1 wiosne planuje sie rozpocz1a 24-25 marca (Wis3a na inauguracje zagra3aby na wyjeYdzie z Soko3em Borzecin), zao ca3y sezon wstepnie ma sie zakonczya 9-10 czerwca. Zwi1zek poda3 równie? proponowan1 date rozpoczecia ligowej wiosny dla juniorów starszych, która ma ruszya tydzien po seniorach - 31 marzec-1 kwiecien.

We wtorek (tj. 7 lutego) o godz. 15.30 w siedzibie Zwi1zku ma sie odbya zebranie z przedstawicielami klubów, na którym zostanie sprecyzowany terminarz okregówki. Natomiast w czwartek (tj. 16 luty) zatwierdzia ma sie terminarz juniorów.
Dodal: Mikolaj

Po zebraniu - mamy nowy zarz1d 04.02.2012
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Wis3a Szczucin odby3o sie dnia 4 lutego 2012 roku w sali narad Urzedu Miasta i Gminy Szczucin. Zebranie rozpocze3o sie w drugim terminie o godz. 16.15 (pierwszy termin 16.00). Zgodnie z list1 obecnooci w spotkaniu uczestniczy3o 26 osób. Na przewodnicz1cego zebrania wybrano jednog3oonie Jacka Czaple. (...)
Zapraszamy do krótkiej relacji z zebrania, na którym m.in. wybrano nowy Zarz1d Klubu.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Uwaga! 30.01.2012
Przypominamy o NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM KLUBU WISLA SZCZUCIN! Zebranie bedzie otwarte i im wiecej sympatyków szczucinskiej pi3ki, tym lepiej. Szczególnie, ?e jest to bardzo wa?ne spotkanie, w którym mo?e nawet zapaoa decyzja o rozwi1zaniu klubu.

4 luty 2012 roku (tj. sobota)
o godz. 16.00 (II termin: 16.15)
w Urzedzie Miasta i Gminy Szczucin (sala narad)
Dodal: Mikolaj


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860829 (od 21.07.06); 0,500 s., IE, FF, O, G, S.