Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Juniorzy: Sparing z Jaskó3kami 06.03.2010
Sparing: Unia Tarnów - Wis3a Szczucin 2:0 (1:0)
Dzio swój pierwszy mecz kontrolny na polu mieli juniorzy Wis3y Szczucin. W Tarnowie zagrali z juniorami Unii Tarnów, która wyst1pi3a w dwóch "jedenastkach" - w pierwszej po3owie zagrali juniorzy m3odsi, a w drugiej starsi. Na dodatek wspomagani byli seniorami - m.in. zagra3 Roger Radlinski czy Tevin Ojirogbe. Wynik spotkania - 2:0 dla Jaskó3ek.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Sparing zamiast pucharu 06.03.2010
Sparing: Wis3a Szczucin - Start Wola Mielecka 2:0 (1:0)
Planowany na dzio mecz 1/8 fina3u Pucharu Polski z Wolani1 Wol1 Rzedzinsk1 zosta3 prze3o?ony na 13 marca (tj. sobota) na godz. 13.00. Dzio natomiast rozegrano sparingowe spotkanie z Start Wol1 Mieleck1, które Wis3a wygra3a 2:0 po bramkach Grzegorza Tabora i Sebastiana Batora.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Halowe rozgrywki pi3ki no?nej trampkarzy 04.03.2010
W miniony weekend swoje przygody z rozgrywkami halowej pi3ki no?nej sezonu 2009/10 zakonczyli trampkarze Wis3y Szczucin, czyli podopieczni Jaros3awa Bedkowskiego. Sukcesem mog1 pochwalia sie starsi trampkarze, którzy awansowali do turnieju o mistrzostwo TOZPN, a tam z kolei brak3o niewiele, aby wywalczya miejsce do krakowskiego fina3u. Na stronie przedstawiamy wyniki, tabele oraz strzelców z tych rozgrywek.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Terminarz Juniorów - wiosna 2010 02.03.2010
Przedstawiamy na stronie terminarz I Ligi tarnowskiej juniorów starszych, gdzie wystepuje zespó3 Wis3y. Inauguracja rundy rewan?owej rozpocznie sie 1 kwietnia (tj. czwartek), a nasi juniorzy na pocz1tek podejm1 u siebie Cie?kowianke Cie?kowice o godz. 14.00.

Z ligi juniorów przed rund1 wiosenn1 niestety wycofa3a sie z rozgrywek Unia Niedomice.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Nowy zawodnik w Wiole 01.03.2010
34-letni Marcin Stachura od rundy wiosennej sezonu 2009/10 bedzie broni3 barw naszej dru?yny. To nominalny orodkowy obronca b1dY defensywny pomocnik, który ostatnio grywa3 w drugiej dru?ynie D1brovii, a dawniej równie? w pierwszej.
Dodal: Mikolaj

W koncu sparing na trawie 28.02.2010
Sparing: Orze3 Lisia Góra - Wis3a Szczucin 2:3 (0:2)

By3 to ju? pi1ty sparing Wis3y w okresie przygotowawczym, jednak tak naprawde pierwszy, który rozegrany zosta3 w sprzyjaj1cych warunkach terenowych. Wis3a wysz3a na prowadzenie, dzieki przyzwoitej grze w pierwszej po3owie. Druga czeoa spotkania to przewaga zawodników Or3a, którym pomaga3 silnie wiej1cy wiatr. Za tydzien Wis3a najprawdopodobniej rozegra kolejny sparing, gdy? Puchar Polski z Wolani1 wstepnie przesunieto o tydzien - na 13 marca.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Relacja z zebrania 27.02.2010
Przedstawiamy na stronie krótk1 relacje z dzisiejszego zebrania LKS Wis3y Szczucin. Na pocz1tku trzeba zaznaczya, ?e w spotkaniu uczestniczy3o zaledwie 20 osób. Przede wszystkim ustalono, ?e zebranie bedzie mia3o charakter sprawozdawczy, a nie sprawozdawczo - wyborczy. Nastepnie swój referat odczyta3 Prezes Klubu - Edmund Kupiec. PóYniej sprawozdanie wyg3osi3 przewodnicz1cy Komisji Rewizyjnej - Marian Stochlinski, który ogólnie stwierdzi3, ?e od strony finansowej klub ma sie w miare dobrze, ale organizacyjnie o wiele s3abiej. Potem nast1pi3a dyskusja, w której przewodnim tematem by3o przesz3e oraz przysz3e dzia3anie Zarz1du Wis3y, któremu udzielono absolutorium. Rozstrzyga3o sie równie? kwestie dymisji Prezesa Klubu, który sam zg3osi3 rezygnacje. Jednak z braku chetnych czy innych jakichkolwiek opcji stwierdzono, ?e bierz1cy zarz1d bedzie funkcjonowa3 przynajmniej do czerwca.
Dodal: Mikolaj

Zaproszenie na zebranie! 21.02.2010
LKS "Wis3a" Szczucin zaprasza wszystkich cz3onków oraz sympatyków Wis3y na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbedzie sie w dniu 27.02.2010 roku (tj. sobota) w sali konferencyjnej Urzedu Miasta i Gminy Szczucin o godzinie 13.00 (II termin: 13.30).

Prosimy o liczne i punktualne przybycie!
Dodal: Mikolaj

Awans trampkarzy starszych! 21.02.2010
Wczoraj zakonczy3y sie tarnowskie rozgrywki halowej pi3ki no?nej trampkarzy starszych, w których bra3o udzia3 12 dru?yn, spooród których trzy najlepsze awansowa3y do ocis3ego fina3u TOZPN. Po 11 spotkaniach podopieczni Jaros3awa Bedkowskiego zdobyli 24 punkty i zajeli trzecie miejsce w tabeli premiowane awansem. Z pierwszej lokaty awansowa3a Tarnovia, a drugie miejsce w tabeli przypad3o Unii II Tarnów. Te trzy zespo3y oraz dwie najlepsze dru?yny z podokregu Brzeskiego zagraj1 28 lutego w Turnieju Fina3owym TOZPN, który wy3oni dwóch zwyciezców, którzy pojad1 na Mistrzostwa Ma3opolski do Krakowa.
Dodal: Mikolaj

Ostatecznie zagrano w Szczucinie 16.02.2010
Sparing: Wis3a Szczucin - Zenit Chmielnik 1:3 (0:1)
Miejsce rozegrania spotkania sparingowego z Zenitem zmienia3o sie jak w kalejdoskopie. Przed weekendem ustalone by3o, ?e mecz odbedzie sie w Szczucinie, jednak w pi1tek zasz3a zmiana planów i spotkanie zmierzano rozegraa w Pinczowie, aby w koncu w ostatniej chwili postanowia zagraa przy Witosa na bocznym boisku. Ponownie warunki by3y niesprzyjaj1ce, poniewa? na boisku zalega3a du?a warstwa oniegu, przez co w grze by3o wiele przypadku. Za tydzien planowany jest sparing z Or3em Lisia Góra.
Dodal: Mikolaj Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861214 (od 21.07.06); 0,797 s., IE, FF, O, G, S.