Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Sparing z Odporyszowem 27.07.2007
W niedziele Wis3a planuje zagraa na wyjeYdzie sparing z Ikarem Odporyszów (liga okregowa). Mecz odbedzie sie o godzinie 15.00.
Dodal: Mikolaj

Bracia Taborowie na sta3e w Wiole 26.07.2007
Wed3ug oficjalnego komunikatu zarz1du w dniu 24 lipca 2007 roku zawodnicy Tomasz i Grzegorz Taborowie zostali wykupieni z "B-klasowego" LZS Medrzechów. Dotychczasowa ich gra w Wiole Szczucin (runda wiosenna 2007) by3a na zasadzie wypo?yczenia.
Dodal: Kosciej

Metal jednak zostaje 25.07.2007
Rylovia Rylowa - zwyciezca ligi okregowej - niedosz3y beniaminek V ligi nowos1decko-tarnowskiej, wycofa3 sie z rozgrywek. Jego miejsce zajmie Metal Tarnów, który zaj13 najwy?sze miejsce spooród spadkowiczów.
Dodal: Mikolaj

Zarys terminarza 24.07.2007
W serwisie 90minut.pl pojawi3 sie ju? terminarz naszej V ligi Nowy S1cz - Tarnów na sezon 2007/08. Brakuje w nim jeszcze godzin rozpoczecia spotkan oraz szczegó3owego podzia3u na dni, miejmy jednak nadzieje ?e niebawem pojawi sie kompletny terminarz...
Dodal: Mikolaj Więcej..

S3aba frekwencja na treningach... 22.07.2007

Sezon nieub3aganie sie zbli?a, okres przygotowawczy przed t1 rund1 niezwykle krótki a frekwencja na treningach jest lekko mówi1c s3aba. Oczywiocie nie bez znaczenia wp3yw na ni1 ma "exodus pi3karzy za chlebem", niemniej jednak 8 zawodników na czwartkowym treningu to krytycznie ma3o. W tym momencie pozwole sobie wyró?nia obecnych: Tomasz Zielinski, Lukasz Sieczkowski, Szczepan Ko3ton, Lukasz Giera, Tomasz i Grzegorz Taborowie, Stanis3aw Luszcz i Przemys3aw Pochron...
Gdzie pozostali? Gdzie reszta pi3karzy koncz1ca wiek juniora?

Dodal: Kosciej

Sparing z Tarnovi1 odwo3any 21.07.2007
Zaplanowany na dzio sparing w Tarnowie z tamtejsz1 Tarnovi1 zosta3 odwo3any. Nieoficjaln1 przyczyn1 jest brak mo?liwooci skompletowania sk3adu dru?yny Wis3y na to spotkanie. Czy?by to znamiona powa?niejszego kryzysu kadrowego? Kolejnym sparing-partnerem, a zarazem pierwszym, ma bya dru?yna Or3a Debno - spadkowicz z czwartej ligi z którym zagramy równie? w pierwszej kolejce. O dok3adnej dacie sparingu poinformujemy wkrótce.
Dodal: Kosciej

Sparingi, sparingi... 18.07.2007

Z informacji uzyskanych od trenera Smasia ustaliliomy, i? w najbli?szym okresie przygotowawczym wiekszooa sparingów (jeoli nie wszystkie) odbedzie sie na wyjazdach. Terminów dok3adnych wszystkich spotkan kontrolnych jeszcze nie znamy. Pewnym jest data najbli?szego. W Tarnowie Wis3a zagra ju? w t1 sobote 21 lipca o 17.00 z miejscow1 Tarnovi1.
W okresie przygotowawczym zaplanowane s1 jeszcze pojedynki z Dabrovi1, Ikarem Odporyszów, Tempem Pacanów i Pogoni1 Staszów.

Dodal: Kosciej

Trener Wis3y Szczucin - Jerzy Smao. 18.07.2007

Po zakonczeniu sezonu 2006/07 pojawi3y sie informacje o rezygnacji Jerzego Smasia z funkcji trenera Wis3y Szczucin. Wielu twierdzi3o - plotki, plotki... niemniej jednak w ka?dej plotce tkwi ziarenko prawdy...
Najlepiej wtedy skontaktowaa sie z zainteresowan1 stron1. Po rozmowie z trenerem, mo?emy was poinformowaa, i? na dzien dzisiejszy Jerzy Smao poprowadzi przygotowania i w miare mo?liwooci, co najmniej runde jesienn1. Prawd1 te? jest fakt, ?e zrezygnowa3 z trenerki, niemniej po d3ugich namowach (zarz1d nie potrafi znaleYa nastepcy choa w po3owie tak dobrego...)  Niestety, jego nowa praca (nikomu nie trzeba t3umaczya, ?e z trenowania Wis3y Szczucin nie ma "przyzwoitych pieniedzy" co tu mówia o utrzymaniu rodziny), nie pozwala w pe3ni zaanga?owaa sie w t1 dzia3alnooa. Znaj1c jednak Jerzego od lat, mo?na bya pewnym, ?e zrobi wszystko co w jego mocy aby osi1gn1a optymalny sukces z Wis31. Co nie bedzie na pewno 3atwe widz1c co sie dzieje na Witosa... Powodzenia Jurek...

Dodal: Kosciej

11 sierpnia rusza V liga 18.07.2007

Z nieoficjalnych wiadomooci ustaliliomy, i? 11 sierpnia 2007 roku rusza nasza 5 liga. Pierwsz1 kolejke Wis3a rozegra ze spadkowiczem z 4 ligi Or3em Debno na wyjeYdzie. Podobnie zreszt1 jak 2 i 3 kolejke! Dlaczego trzy wyjazdy pod rz1d? Tego niestety nie uda3o nam sie ustalia. Kolejnymi rywalami odpowiednio maj1 bya w 2 Barciczanka (beniaminek) 15 sierpnia, a w 3 kolejce 19 sierpnia - Wolania Wola Rzedzinska lub jak twierdz1 inni Victoria Witowice Dolne, których to nikomu nie trzeba przedstawiaa.
Runda jesienna planowo zakonczya sie ma 11 listopada 2007 roku. Dok3adny terminarz zostanie dodany na stronie "gdy tylko go zdobedziemy"...

Dodal: Kosciej

Pierwszy trening Wis3y 18.07.2007

Wczoraj 17 lipca 2007 roku odby3 sie pierwszy trening przed nadchodz1cym sezonem 2007/08, poprowadzi3 go dotychczasowy trener - Jerzy Smao. Dla wytrawnego oka zdziwieniem na pewno bedzie fakt ?e tak póYno w tym roku sie on rozpocz13, niewiele ponad trzy tygodnie przed sezonem, ale to na pewno nie jest najwiekszym zmartwieniem Wis3y Szczucin. 
Co jest tym zmartwieniem? Miedzy innymi fakt, ?e kadra trenuj1ca we wczorajszym dniu nie by3a za obfita, co wielkim novum nie jest, natomiast fakt , i? "najstarszymi pi3karzami" byli Tomek Zielinski, Adam Majka, Konrad Miot3a, wracaj1cy po cie?kiej kontuzji Lukasz Sieczkowski i "m3ody-stary" Przemek Foder! jest co najmniej zadziwiaj1ca. Reszte trenuj1cej kadry uzupe3nili juniorzy... a pozostali?... wyjechali za chlebem i tak naprawde niewiadomo kiedy wróc1, ale o tym i innym newsie...

Dodal: Kosciej


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860009 (od 21.07.06); 1,000 s., IE, FF, O, G, S.