Wisła Szczucin

Wydarzenia Mecz
Gromnik : Wis3a
18.11.2017 (sobota),
godz. 13.00, Gromnik
3:1 (0:0)
Wyniki - 15 kolejka
 Metal - Ciężkowianka 2:0 (0:0)
 Śmigno - Skrzyszów 1:4 (1:3)
 Łukovia - Polan II 2:5 (0:2)
 Dąbrovia - Zorza 0:0 (0:0)
 D. Zb. Góra - Wietrzychowice 2:3 (1:1)
 Nowa J. - Olimpia W. 2:1 (1:0)
 Gromnik - Victoria K. 4:2 (3:1)
 D. Zakliczyn - Wisła Sz. 5:0 (2:0)
Tabela - okręgówka
Nazwa M Br. P
1. D. Zakliczyn 15 50-11 34
2. Dąbrovia 15 37-15 33
3. Gromnik 15 32-16 31
4. Metal 15 37-28 29
5. Wisła Sz. 15 37-23 29
6. Skrzyszów 15 41-30 28
7. Zorza 15 34-26 25
8. Ciężkowianka 15 29-26 22
9. Olimpia W. 15 26-28 20
10. Victoria K. 15 33-38 18
11. Polan II 15 28-37 18
12. Nowa J. 15 24-35 15
13. Łukovia 15 23-46 13
14. D. Zb. Góra 15 16-32 8
15. Śmigno 15 18-43 8
16. Wietrzychowice 15 20-51 7
Facebook
Kolejne mecze juniorów na hali 02.01.2010
Dzio juniorzy starsi Wis3y rozegrali kolejne spotkania w ramach rozgrywek halowej ligi pi3ki no?nej. W Tarnowie w dzisiejszej kolejce zdobyli komplet punktów wygrywaj1c wszystkie 5 meczów i po 3 rundach zajmuj1 2 miejsce w tabeli.

Wis3a - Zg3obice 1:0 (bramka: Bator)
B3ekitni Tarnów - Wis3a 0:3 (M. Labuz, Bator, gol samobójczy)
Wis3a - Polan —abno 2:0 (M. Labuz, L. Labuz)
Tarnovia - Wis3a 0:2 (2 x Bator)
Wis3a - Tarnowiec 4:1 (2 x Bator, L. Labuz, Nowak)

Kadra: Piotr Strycharz, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton, Tomasz Pietras, Dawid Nowak, Mateusz Labuz, Sebastian Bator, Filip G1dek, Lukasz Labuz, Patryk Kuta, Tomasz Sosin (gra sie systemem: bramkarz + 4 zawodników w polu). Trener: Marian Stochlinski.

Za tydzien swoje halowe rozgrywki rozpoczn1 równie? podopieczni Jaros3awa Bedkowskiego - trampkarze m3odsi i starsi Wis3y Szczucin.
Dodal: Mikolaj

Galeria nowej trybuny 29.12.2009

Od wrzeonia Zak3ad Us3ug Komunalnych w Szczucinie przyst1pi3 do remontu i modernizacji obiektów naszego klubu. Ju? w grudniu mo?na by3o zobaczya efekty tej pracy. Przede wszystkim ca3kowicie zburzono tzw. "star1" trybune, w której miejsce powsta3a nowa trybuna z 150 krzese3kami. Na dodatek na trybunie wkomponowanej w budynek klubowy zamontowano 126 krzese3ek. Ponadto prace obejmuj1 pod31czenie obiektu do zbiorowej kanalizacji sanitarnej, budowe przepompowni kanalizacyjnej, nowego ogrodzenia, wyremontowanie punktów sanitarnych i szatni, jak równie? zmodernizowanie oowietlenia wraz z monta?em energooszczednych lamp. Je?eli prace trwaa bed1 bez przeszkód, to powinny bya gotowe na runde wiosenn1.
Dodal: Mikolaj Więcej..

—yczenia owi1teczne 23.12.2009

Weso3ych Owi1t Bo?ego Narodzenia oraz Szczeoliwego Nowego Roku 2010 ?yczy serwis Wis3y Szczucin!
W zwi1zku z owietami przygotowaliomy ma3y prezent. Mianowicie pokazujemy filmik z niektórymi bramkami i akcjami Wis3y z IV-ligowego sezonu 2003/04. Wiekszooa tych sytuacji sfilmowa3 Poiuy, a ca3ooa powsta3a kilka lat temu, ale nie ujrza3a owiat3a dziennego. Dopiero teraz umieszczamy filmik w internecie...
Dodal: Mikolaj Więcej..

Kurs na sedziego 22.12.2009

Zarz1d Kolegium Sedziów PPN —abno uprzejmie informuje, i? organizowany jest Kurs dla Kandydatów na Sedziów Pi3ki No?nej. Warunki do przyst1pienia i uczestnictwa w kursie przedstawiamy na naszej stronie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania sie z poni?szym tekstem.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Halowa Liga Pi3ki No?nej 19.12.2009
Podobnie, jak rok temu dru?yny m3odzie?owe Wis3y bior1 udzia3 w halowych rozgrywkach pi3ki no?nej prowadzonych przez TOZPN. Ju? dzio wystartowali juniorzy starsi, którzy w Tarnowie w hali TOSiR rozegrali cztery spotkania:
Wis3a - D1brovia 1:1 (bramka: Bator)
Unia Tarnów - Wis3a 1:0
Wis3a - Pogórze Pleona 4:0 (2 x Bator, Nowak, G1dek)
Tarnovia I - Wis3a 0:3 (3 x M. Labuz)
Po pierwszej kolejce nasi juniorzy zajmuj1 2 miejsce. Wszystkich kolejek bedzie siedem, a ka?dy bedzie gra3 z ka?dym, bez rewan?u. W ca3ych rozgrywkach weYmie udzia3 15 dru?yn, z których trzy najlepsze awansuj1 do ma3ego fina3u TOZPN, gdzie z dwiema najlepszymi zespo3ami z regionu bochenskiego zagraj1 o awans do Fina3ów Halowych Mistrzostw Ma3opolski, które odbed1 sie w Krakowie. Kolejne spotkania juniorów Wis3y zaplanowano na 2 stycznia.
Dodal: Mikolaj

Walka o utrzymanie trwa - podsumowanie rundy jesiennej seniorów 18.12.2009

Z opóYnieniem dajemy wreszcie ostatnie podsumowanie, czyli bilans spotkan dru?yny seniorów Wis3y. Runda jesienna w ich wykonaniu nie napawa optymizmem i na wiosne zapowiada sie trudna walka o utrzymanie...
Dodal: Mikolaj Więcej..

Spadek i awans nie groYny - podsumowanie rundy jesiennej juniorów 26.11.2009

Kolejne podsumowanie dru?yny m3odzie?owej Wis3y, tym razem juniorów. W tej dru?ynie na pocz1tku sezonu zasz3a bardzo istotna zmiana - Leszka D1brosia zast1pi3 Marian Stochlinski na stanowisku trenera. Jak nowy szkoleniowiec i jego zespó3 spisali sie w rundzie jesiennej 2009?
Dodal: Mikolaj Więcej..

Puchar Polski odwo3any 18.11.2009
Trzy spotkania 1/8 fina3u Pucharu Polski - w tym mecz Wis3y z Wolani1 - zostaj1 odwo3ane, poniewa? koliduj1 z zaleg31 kolejk1 IV ligi. Mowa tu o 11 kolejce, która na wskutek z3ych warunków atmosferycznych zosta3a prze3o?ona ju? dwukrotnie. Oprócz naszego spotkania odwo3ano pojedynki Bruk-Betu II z Tuchovi1 oraz Szreniawy z Uni1. Nowe terminy tych meczów bed1 wyznaczone na wiosne 2010.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Cie?ko w trampkarskiej 16.11.2009
Czas na pierwsze podsumowania. Zaczynamy od tych najm3odszych zawodników, czyli podopiecznych trenera Jaros3awa Bedkowskiego. W poprzednim sezonie awansowali do Ma3opolskiej Ligi, która po pó3metku rozgrywek okaza3a sie bardzo wymagaj1c1 lig1 dla naszych trampkarzy.
Dodal: Mikolaj Więcej..

Przegrana na koniec ligowej rundy 08.11.2009
Wis3a Szczucin - Bruk-Bet II Nieciecza 0:2 (0:1)
W ostatniej-zaleg3ej kolejce rundy jesiennej Wis3a przegrywa z Bruk-Betem II. Dzio szczucinska dru?yna kompletnie nie mia3a atutów, by pokonaa niecieczanskie rezerwy, ca3y nasz zespó3 zagra3 s3abo, anemicznie, bez wyrazu. Nie by3o pomys3u na rozmontowanie defensywy gooci, a bramkarz przyjezdnych by3 praktycznie bezrobotny. Nikt nie mia3 okazji oddaa strza3u na bramke, bo brakowa3o dok3adnooci i zgrania. W przeciwienstwie do Bruk-Betu II, który z o wiele wieksz1 3atwooci1 rozprowadza3 ofensywne akcje, z których dwie zakonczy3y sie powodzeniem.
Dodal: Mikolaj Więcej..


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864624 (od 21.07.06); 0,891 s., IE, FF, O, G, S.