Wisła Szczucin
Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Termalica jest obecnie najsilniejszym zespo3em na w3asnym terenie.


Termalica

Wis3a

21.05.2011 (sobota),
godz. 17.00, —abno
3:2 (3:0)

Bramki:
1-0 ?
2-0 ?
3-0 ?
3-1 Tomasz Pietras
3-2 Micha3 Furga3

Sedziowa3: Libera z —abna
—ó3te kartki: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Szymon Owider, Tomasz Pietras, Rados3aw Furga3, Patryk Kuta - Micha3 Furga3, Dawid Czaplak (20 Tomasz Kmiea), Sylwester Wójcik, Wojciech Leoniewski - Lukasz Labuz, Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski


Komentarz

Mecz, który rozegrany zosta3 na boisku Polanu —abno, zacz13 sie dla umownych gospodarzy wrecz idealnie. Po niespe3na kwadransie gry Termalica prowadzi3a ju? 2:0 i mog3a spokojnie kontrolowaa przebieg spotkania. Wiolacy potem nieco sie przebudzili, lecz juniorzy z Niecieczy nadal nadawali ton grze. W efekcie tu? przed koncem pierwszej po3owy Termalica podwy?szy3a na 3:0. Kto przed drug1 czeoci1 meczu stawia3 na pogrom - srogo sie pomyli3. Os3abieni kadrowo juniorzy Wis3y byli w drugich 45 minutach stron1 przewa?aj1c1. Niecieczanie wyprowadzali, co prawda kontrataki, ale zawodzi3a ich skutecznooa. Pierwsz1 bramke dla Wis3y zdoby3 uderzeniem z rzutu wolnego Tomasz Pietras. Kilkanaocie minut póYniej, ponownie po wolnym Pietrasa, do siatki trafi3 Micha3 Furga3. Wiolakom pozosta3o jeszcze oko3o 20 minut na doprowadzenie do remisu, niestety ta sztuka sie ju? nie powiod3a. M3ody sk3ad szczucinskiej juniorki pokaza3 jednak charakter i wole walki, czyli to, czego brakowa3o w poprzednich meczach.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863567 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.