Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Juniorzy Wis3y zagraj1 z wiceliderem, który goni Or3a w walce o awans.


Wis3a

Tarnovia

29.05.2011 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
3:3 (1:0)

Bramki:
1-0 Dawid Czaplak 25
1-1 Daniel Przydzia3 48
1-2 Micha3 Niedojad3o 53
1-3 Micha3 Niedojad3o 59
2-3 Jakub Nytko 70
3-3 Lukasz Labuz 76

Sedziowa3: Rafa3 Loo z —abna
—ó3te kartki dla Wis3y: Dawid Czaplak, Micha3 Furga3

Wis3a: Piotr Strycharz - Sylwester Wójcik, Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton - Micha3 Furga3, Tomasz Pietras, Dawid Czaplak, Jakub Nytko (80 Tomasz Hajski) - Wojciech Leoniewski (64 Konrad Wo3oszyn), Lukasz Labuz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Tarnovia: Dawid Wioniewski - Kamil Kociara, Maciej Aleksander, Mateusz Myoliwiec - Daniel Zaucha, Daniel Przydzia3, Micha3 Barnao (46 Maciej Pabjan), Micha3 Niedojad3o - Klaudiusz Mat3aszek, Piotr Wa3ek, Micha3 Kacer.
Trener: Krzysztof Owierzb.


Komentarz

Kto by sie spodziewa3, ?e juniorzy Wis3y swoj1 niechlubn1 passe trzech pora?ek z rzedu przerw1 w meczu, z wiceliderem tabeli Tarnovi1. Spotkanie z tarnowskimi juniorami mia3o dramatyczny przebieg. Do przerwy prowadzili Wiolacy, lecz w drugiej po3owie goociom wystarczy3 zaledwie kwadrans, by doprowadzia do wyniku 1:3. Wydawa3o sie, ?e niespodzianki nie bedzie, ale nasi juniorzy zdobyli sie na zryw i zdo3ali doprowadzia do remisu. W samej koncówce obydwa zespo3y mia3y jeszcze swoje sytuacje na zmiane rezultatu, jednak ostatecznie pojedynek zakonczy3 sie podzia3em punktów.

Pierwsza po3owa nie wskazywa3a jeszcze na to, ?e w meczu bedzie sporo emocji. Zdecydowanie wieksz1 przewage w posiadaniu pi3ki mieli przyjezdni, lecz nie potrafili skutecznie sforsowaa defensywy gospodarzy. Wis3a atakowa3a z rzadsza, ale efektywniej. Jedna z akcji przynios3a bramke w orodku pierwszej czeoci gry. Dariusz Ko3ton przerzuci3 pi3ke z lewego skrzyd3a na d3ugi s3upek do Micha3a Furga3a, a tam prawoskrzyd3owy Wis3y zgra3 g3ow1 do bed1cego przed bramk1 rywala Dawida Czaplaka, który strza3em z pó3woleja otworzy3 wynik spotkania. Niespodziewanie, wiec szczucinska juniorka obje3a prowadzenie z wy?ej notowanym rywalem. Tarnovia próbowa3a szukaa swoich szans w strza3ach z dystansu. Po jednym z nich futbolówke zmierzaj1c1 pod poprzeczke z trudem na róg sparowa3 Piotr Strycharz. Wis3a mia3a jeszcze jedn1 dobr1 okazje przed przerw1. Praw1 stron1 w pole karne wdar3 sie Micha3 Furga3, ogra3 dwóch obronców, lecz maj1c przed sob1 ju? tylko bramkarza fatalnie przestrzeli3. Goocie w koncówce spróbowali jeszcze raz przymierzya zza pola karnego, ale nie przynios3o to zamierzonego rezultatu i po 45 minutach prowadzili gospodarze.

O pierwszym kwadransie drugiej po3owy Wiolacy zapewne bed1 chcieli jak najszybciej zapomniea. Tarnovia zmobilizowa3a sie w przerwie i b3yskawicznie wysz3a na prowadzenie. Wyrównuj1cy gol pad3 po ciekawym zagraniu "podcink1" w pole karne, do którego pierwszy dobieg3 Daniel Przydzia3 i przy biernej postawie szczucinskich juniorów pokona3 bramkarza Wis3y. Tarnovia "poczu3a krew" i kontynuowa3a ataki. Poczynania Wiolaków w tej czeoci gry by3y niesamowicie chaotyczne. Po kolejnej akcji tarnowian i uderzeniu Micha3a Kacera skutecznie interweniowa3 jeszcze golkiper Wis3y, ale chwile póYniej po krótko rozegranym rzucie ro?nym i silnym strzale Micha3a Niedojad3o w krótki róg, musia3 ju? wyci1gaa pi3ke z siatki. Goocie nie zwalniali tempa i jeszcze przed 60 minut1 podwy?szyli rezultat. Lew1 stron1 bez problemów "wjecha3" ponownie Micha3 Niedojad3o i w sytuacji sam na sam celnie przymierzy3 przy d3u?szym s3upku.

Wydawa3o sie, ?e dru?yna Wis3y jest ju? kompletnie rozbita a rezultat przes1dzony. Podopieczni Jaros3awa Bedkowskiego jednak sie zmobilizowali i podobnie jak przed tygodniem, pokazali charakter w beznadziejnej sytuacji. Na oko3o 20 minut przed koncem dobr1 akcje praw1 stron1 przeprowadzaj1 Wiolacy, ale strza3 Lukasza Labuza broni bramkarz. Do bezpanskiej pi3ki dopada jednak Jakub Nytko i p3askim strza3em z ostrego k1ta zdobywa kontaktowe trafienie. Kilka minut póYniej staje sie to, co jeszcze przed chwil1 wydawa3o sie niemo?liwe. Po wyrzucie z autu futbolówke przejmuje Lukasz Labuz. Napastnik Wis3y przedziera sie przez "ociane" obronców Tarnovii i bed1c w okolicach naro?nika pola karnego, lekkim strza3em przy krótkim s3upku pokonuje interweniuj1cego "na wykroku" golkipera. Jest remis! WyraYnie zdemobilizowan1 takim obrotem sprawy juniorke z Tarnowa móg3 dobia jeszcze Konrad Wo3oszyn. Napastnik Wis3y po d3ugim rajdzie by3 w dogodnej pozycji, ale przymierzy3 za ma3o precyzyjnie. Tarnovia otrz1sne3a sie i równie? w koncówce spróbowa3a jeszcze powalczya o trzy oczka. Po jednym z ataków futbolówka odbi3a sie rykoszetem od zawodnika przyjezdnych, ale Piotr Strycharz skuteczn1 interwencj1 "wyci1gn13" j1 z "okienka" bramki. Kilkanaocie sekund póYniej arbiter spotkania zakonczy3 ten dramatyczny pojedynek.

Remis cieszy po3owicznie. Z jednej strony, Wis3a prowadzi3a przecie? do przerwy i gdyby nie "przespany" pocz1tek drugiej po3owy, mo?na by3oby wygraa. Zao z drugiej strony, jest to punkt ugrany w meczu z wiceliderem, który po godzinie gry prowadzi3 dwoma bramkami. Widaa jednak, ?e zespó3 potrafi prezentowaa czasami niez31 gre. Za tydzien juniorzy jad1 do Debn1, by tam zagraa z lideruj1cym Or3em. Jeoli gracze Jaros3awa Bedkowskiego poka?1 to lepsze oblicze, to mo?na bedzie pokusia sie o kolejn1 niespodzianke.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862506 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.