Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Jadowniczanka Jadowniki Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Jadowniczanka idzie "3eb w 3eb" z Rylovi1 w walce o awans do IV ligi. Czy na Witosa straci punkty?


Wis3a

Jadowniczanka

28.05.2011 (sobota)
godz. 18.00, Szczucin
2:3 (1:0)

Bramki:
1-0 Tomasz Zielinski 27
1-1 Miros3aw Dzienski 58 - karny
1-2 Miros3aw Dzienski 66 - karny
2-2 Szczepan Ko3ton 72 - karny
2-3 Miros3aw Dzienski 90+1 - karny

Sedziowa3: Pawe3 Rajca z Bochni
Czerwona kartka: Szosta (68 min - druga ?ó3ta)
—ó3te kartki: Miklasinski, Trójniak, Lechowicz, Liguz, Zielinski - P. Rojkowicz, Szosta, Kotarba
Widzów: 50

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Marek Trójniak - Kamil Furga3, Stanis3aw Dernoga, Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski - Tomasz Urban, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Jadowniczanka: Cebula - Szosta, L.Kulig, M.Kulig, S.Rojkowicz - P.Rojkowicz, Rydz, Bujak, Pytel - Dzienski, Kotarba (90 Pagacz).
Trener: Robert Sakowicz.


Komentarz

Pierwsza po3owa zdecydowanie nale?a3a do Wis3y. Kompletnie nie by3o widaa, ?e Jadowniczanka to dru?yna celuj1ca w awans do IV ligi. Z kolei druga czeoa spotkania nale?a3a ju? do... sedziego, który stworzy3 prawdziwy konkurs jedenastek. A? cztery rzuty karne! - i ka?dy kontrowersyjny, zadecydowa3y o tym, ?e arbiter z Bochni sta3 sie wrogiem publicznym numer jeden. Pora?ka w takich okolicznoociach (czytaj: fatalna postawa sedziego) wzbudza - delikatnie pisz1c - mieszane uczucia.

Na cztery kolejki przed zakonczeniem sezonu Jadowniczanka z Rylovi1 mia3y po 55 punktów i tylko jedna z tych dru?yn ma szanse na awans. Jednak nie tylko te zespo3y jeszcze o coo walcz1. Po3owa VI ligi w ramach reorganizacji spada do A klasy i w tym gronie mo?e znaleYa sie Wis3a. Dzisiejsza przegrana na pewno nas do tego przybli?y, a wcale tak nie musia3o bya...

Przez pierwsze 45 minut stron1 przewa?aj1c1 by3a Wis3a. Zdecydowanie czeociej gooci3a w okolicach pola karnego przyjezdnych. W koncu w 27 min wyszliomy na prowadzenie. Grzegorz Tabor zagra3 d3ug1, przek1tn1 pi3ke do kompletnie nie pilnowanego Tomasza Zielinskiego, który w sytuacji sam na sam nie da3 szans bramkarzowi Jadowniczanki. Pomocnik Wis3y móg3 jeszcze nie raz wpisaa sie na liste strzelców, ale zabrak3o skutecznooci. Nie widoczna w tej po3owie Jadowniczanka tylko raz zagrozi3a dooa powa?nie, ale p3aski strza3 z dalszej odleg3ooci przeszed3 obok s3upka.

W drugiej po3owie g3ówn1 role odegra3 sedzia Pawe3 Rajca, który dopatrzy3 sie a? czterech jedenastek, a kartkami rzuca3 na lewo i prawo. Dos3ownie wystarczy3o upaoa w polu karnym, by sedzia bez zawahania pokaza3 na wapno. Mo?e jest w tym troche przesady, jednak bez w1tpienia decyzje arbitra by3y kontrowersyjne. Rozumiem, ?e czasem zdarza sie na meczu jeden sporny karny, ale nie cztery! Bo ?aden z nich nie by3 tak naprawde rzetelnie podyktowany.

Tak wiec, Jadowniczanka dosta3a (bo trudno to nazwaa wywalczeniem) trzy karne. Za ka?dym razem w mniemaniu sedziego za faul naszych zawodników. Nie chce pisaa, ?e wszystkie te karne by3y "z kapelusza", ale by3y to takie sytuacje w których jeden sedzia by zagwizda3, a inny nie. Pan Rajca w uporem maniaka obra3 t1 pierwsz1 opcje, co doprowadzi3o do sza3u szczucinskich kibiców, bo jak tak mo?na sedziowaa? Dla obiektywnego przegl1du sytuacji napisze, ?e równie? dla Wis3y karny by3 dooa sporny. By3o to za zagranie reki w polu karnym w du?ym zamieszaniu i na pewno przypadkowe.

Ca3y mecz mo?na krótko podsumowaa. Wis3a wygra3a 1:0, ale przegra3a 1:3 w karnych. Albo Wis3a 1:0 Jadowniczanka, ale Wis3a 1:3 arbiter z Bochni. Wszystko jedno, bo jakby nie patrzea ten mecz przegraliomy i ju? nic tego nie zmieni.

Miko3aj StrycharzVideo

Wszystkie karne


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860856 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.