Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2013/14 - SENIORZY

Chocia? niektórzy s1 ju? myolami w nowym sezonie, to jednak my wracamy jeszcze do poprzedniego - czas na podsumowanie ligi okregowej. Awans po 11 latach przerwy uzyska3a D1brovia oraz GKS Drwinia, dla której bedzie to najwy?szy poziom ligowy w historii klubu. Spadek zaliczy3y Iskra Leki, KS US Omigno oraz Zorza Zaczarnie. Wis3a na ca3e szczeocie nie musia3a walczya o utrzymanie do ostatniej kolejki (tak jak to by3o w poprzednim sezonie) i zaje3a pewnie 8 miejsce w tabeli.

Po pó3metku rozgrywek Wis3a równie? zajmowa3a 8 lokate w tabeli. W rundzie jesiennej zdobyliomy 21 punktów, a na wiosne 24. Wis3a po raz kolejny potwierdzi3a, ?e jest solidnym oredniakiem okregówki, a taki zespó3 charakteryzuje sie tym, ?e po prostu gra w kratke. Tak by3o w rundzie jesiennej, jak i wiosennej. Na dodatek mieliomy problem z strzelaniem goli. Po 15 kolejkach mieliomy ich tylko 18, czyli przyk3adowo tyle samo, co strzeli3 jeden zawodnik z Debna - Jakub Ogar. W kolejnych 14 meczach (15 spotkanie nie odby3o sie) kontynuujemy te statystyke, bo do bramki rywala potrafiliomy tylko 20 razy skierowaa futbolówke.

Po rundzie jesiennej liderem zosta3a D1brovia i takie miejsce utrzyma3a do konca sezonu. Warto zauwa?ya, ?e dru?yna z D1browy Tarnowskiej mia3a niesamowit1 passe - 21 meczów z rzedu bez pora?ki (w tym a? 17 zwyciestw). Natomiast po pó3metku rozgrywek wiceliderem by3 Pagen Gnojnik, ale jak sie okaza3o nie utrzyma3 tej pozycji. Na drugie miejsce (i zapewniaj1c sobie awans) skoczy3a GKS Drwinia, która po 15 kolejkach by3a dopiero na 6 miejscu, ale nie mog3o bya inaczej, jeoli na wiosne z 45 punktów mo?liwych do zdobycia, zdoby3a 38. Warto dodaa, ?e zespó3 z Drwini skopiowa3 wyczyn sprzed roku Soko3a Borzecin, który równie? po jesieni zajmowa3 6 lokate, by ostatecznie wskoczya na 2 miejsce.

Pod koniec rundy jesiennej powa?na kontuzja wykluczy3a z gry naszego bramkarza - Lukasza Bebela. W przerwie zimowej kontuzja odnowi3a sie na tyle powa?nie, ?e Bebel nie zagra3 ju? do konca sezonu. Tym samym sta3o sie jasne, ?e przed startem rundy rewan?owej bedziemy musieli oci1gn1a nowego golkipera. Po trudach (rozmawiano z oko3o 10 potencjalnymi kandydatami) wreszcie do Wis3y trafi3 19-letni Oskar Choma, który wczeoniej broni3 w Szreniawie Nowy Wionicz. To by3o jedyne wzmocnienie-uzupe3nienie Wis3y.

D3u?sza jest lista osób, które opuoci3y klub w przerwie zimowej. Treningów nie wznowi3 doowiadczony Piotr Lechowicz (wed3ug najnowszej historii klubu - 161 meczów w Wiole, w których strzeli3 52 gole) i Dawid Czaplak. Na dodatek pod koniec rundy jeszcze jesiennej, zagranice wyjecha3 Patryk Kuta. Natomiast treningi dopiero po 25 kolejce wznowi3 Stanis3aw Dernoga.

Ca31 runde jesienn1, jak i w ogóle ca3y sezon 2013/14 Wis3a gra3a zmiennie. Przyk3adowo - jedziemy do Wojnicza, gdzie przez pierwsze 45 minut mia?d?1co pokazujemy, kto jest lepszy - strzelamy a? trzy gole (mogliomy oczywiocie wiecej, ale jak ju? wspomnia3em - skutecznooa nie jest nasz1 najmocniejsz1 stron1). Co prawda w drugiej po3owie ju? sie tylko bronimy, ale tylko dlatego, ?e graliomy w os3abieniu. Tydzien po tym meczu graliomy u siebie z Naprzodem Sobolów i tutaj kompletne inne oblicze Wis3y - graliomy fatalnie i przegraliomy 0:3. Po tym spotkaniu znów przysz3a zwy?kowa forma, bo wygraliomy 2:0 z bed1c1 w gazie Cie?kowiank1. To obrazuje, ?e Wis3a by3a w stanie wygrywaa z teoretycznie silniejszym rywalem, ?eby póYniej przegraa z s3abszym. 

Na ca3e szczeocie, dru?yna Wis3y przeplata3a zwyciestwa z pora?kami, ale nie zaliczy3a d3u?ej passy przegranych, tak jak to mia3o miejsce w poprzednim sezonie. Dzieki temu mamy zrównowa?ony bilans - 14 zwyciestw i 13 pora?ek, co za tym idzie - pewne 8 miejsce w tabeli. Tylko 3 razy konczyliomy mecz remisem. Trzeba przyznaa, ?e to dooa solidna postawa naszej dru?yny. Mamy przede wszystkim dobrze pouk3adan1 defensywe. W ca3ym sezonie straciliomy tylko 35 goli - mniej straci3a tylko D1brovia i Drwinia. Gorzej z atakiem pozycyjnym, a konkretnie pisz1c z wykonczeniem akcji. Naszym najskuteczniejszym strzelcem jest zawodnik, który nominalnie gra w pomocy. Trzeba równie? pamietaa, ?e mamy jedn1 z najm3odszych ekip w okregówce. Nie tylko brakuje czasem doowiadczenia, ale równie? warunków fizycznych.

Pisz1c podsumowanie sezonu nie sposób nie wspomniea o Patryku Rusku, który 2 maja 2014 roku w wieku 18 lat zgin13 w tragicznym wypadku. By3 to ogromny cios dla nas wszystkich.

Strzelcy Wis3y:
9 - Jakub Nytko
7 - Marek Trójniak
5 - Konrad Wo3oszyn, Sebastian Bator
4 - Mateusz Labuz
2 - Kamil Furga3, Piotr Lechowicz, Szczepan Ko3ton
1 - Dawid Dynak, Kamil —uchowicz

Asysty Wis3y:
6 - Mateusz Labuz
4 - Szczepan Ko3ton
3 - Sebastian Bator, Jakub Nytko, Dawid Dynak
2 - Patryk Rusek, Konrad Wo3oszyn, Kamil Dynak
1 - Rados3aw Furga3, Karol Miklasinski, Dariusz Ko3ton, Piotr Lechowicz, Kamil Furga3, Marek Trójniak

Ciekawostki sezonu 2013/14:
Królem strzelców okregówki w sezonie 2013/14 zosta3 Jakub Ogar (Orze3 Debno), którzy strzeli3 32 bramki.
Najwiecej kartek w tym sezonie zobaczyli Rados3aw Furga3 i Konrad Wo3oszyn - 7 ?ó3tych i 1 czerwon1.
Najwiecej razy z 3awki rezerwowej na boisku wchodzi3 Mateusz Labuz - 13 razy.
W tym sezonie debiuty w seniorskiej lidze zaliczyli: Patryk Lachut, Przemys3aw Krupa i Kacper Nytko.
W tym sezonie 6 spotkan konczyliomy w os3abieniu, co ciekawe tylko 1 z nich przegraliomy.
Wis3a na swoim terenie zdoby3a 25 punktów, a na wyjeYdzie 20.
Na meczach Wis3y w sumie pojawi3o sie 2240 kibiców, co daje oredni1 149 osób na spotkanie.
W tym sezonie mieliomy 9 rzutów karnych - 4 z nich nie wykorzystaliomy.
Z kolei rywale przeciw nam mieli 5 rzutów karnych - 3 z nich nie wykorzystali.
W meczu z GKS Drwini1 straciliomy jedn1 z najszybszych bramek w naszej historii - rywal potrzebowa3 oko3o 25 sekund.
W meczu z D1brovi1, nasi pi3karze zaprezentowali sie w nowych strojach, które zasponsorowa3a firma REGAMET.
Na dwie kolejki przed koncem sezonu D1brovia i GKS Drwinia zapewni3y sobie awans do IV ligi. D1brovia wygra3a wtedy w Szczucinie 0:1.
Drugi raz z rzedu najskuteczniejszym strzelcem Wis3y zosta3 Jakub Nytko. W poprzednim sezonie 13 razy trafi3 do bramki rywali.
W dru?ynie juniorów najskuteczniejszym strzelcem jest jego brat - Kacper Nytko, który na swoim koncie ma 17 goli.
Orednia wieku w Wiole 11 zawodników, którzy przebywali najwiecej minut na boisku to zaledwie: 21,5 roku.
8 lutego 2014 roku odby3y sie wybory do Zarz1du Klubu Wis3y, w których ponownie na prezesa wybrano Andrzeja Orszulaka.
Rozgrywki Pucharu Polski zakonczyliomy na III rundzie, odpadaj1c z IV-ligow1 Now1 Jastrz1bk1.
Cztery dru?yny - Macierz, Omigno, Ikar i Tarnovia - w tym sezonie nie potrafi3y strzelia gola Wiole.
Natomiast Wis3a nie potrafi3a w tym sezonie znaleYa drogi do bramki D1brovii.
Ostatnie spotkanie z Tarnovi1 nie odby3o sie z powodu burd tarnowskich i krakowskich kiboli.
Najwy?sze zwyciestwo zanotowaliomy z Uni1 Niedomice - 5:1, co ciekawe od 4 minuty graliomy w os3abieniu.
Najczestszym wynikiem spooród 14 zwyciestw Wis3y by3o 1:0.
Szczepan Ko3ton i Bartosz Pochron w tym sezonie dwukrotnie musieli stawaa awaryjnie miedzy s3upkami.
Wis3a zanotowa3a jednego gola samobójczego, autorstwa Rados3awa Furga3a.
Wis3a w jednym meczu gra3a go31 jedenastk1 - na wyjeYdzie z Sobolowem.
To ostatni sezon tarnowskiej okregówki w takim kszta3cie. W nastepnym liga zostanie podzielona na dwie grupy, po 14 dru?yn.
I ostatnia ciekawostka, która mo?e sie okazaa przykra dla wielu fanek naszej dru?yny. Bartosz Pochron 21 czerwca zmieni3 stan cywilny i nie jest ju? kawalerem. Oczywiocie klub Wis3a Szczucin ?yczy wszystkiego najlepszego Anecie i Bartoszowi.

Zobacz równie? podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2013/14 - [ZOBACZ]

(MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861247 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.