Wisła Szczucin

Podsumowanie sezonu 2013/14 - DR. MLODZIE—OWE

Czas na pierwsze podsumowania zakonczonego sezonu ligowego 2013/2014. Pod lupe bierzemy rozgrywki naszych juniorów starszych, trampkarzy oraz m3odzików. Ci pierwsi zajeli wysokie - 3 miejsce w tabeli, co bardzo dobrze rokuje na przysz3ooa. Gorzej niestety z grupami m3odszymi, które w swoich rozgrywkach zajeli przedostatnie miejsca w tabeli, co oznacza spadek i gre przysz3ym sezonie w II lidze.JUNIORZY STARSI WISLY (roczniki '95, '96, '97 i '98)
Trener: Jaros3aw BedkowskiRozgrywki zdominowa3a Unia Tarnów, która tym samym w nowym sezonie zagra o szczebel wy?ej. Natomiast spadek zaliczy3y: KS Okocim (ju? w trakcie rozgrywek wycofali sie z ligi), Rad3ovia Rad3ów oraz LKS Ilkowice. Liczba spadkowiczów mo?e sie powiekszya o odpowiednio dwa zespo3y: Orze3 Debno i LUKS Skrzyszów. Zale?y to od tego, czy zwyciescy II lig: GOSiR Novi Rzezawianka oraz Olszynka O3piny zadeklaruj1 chea grania w I lidze. Podobno dru?yna juniorów Olszynki zostanie rozwi1zana, aby zawodnicy zasili zespó3 seniorski. Z awansu do I ligi nie powinny zrezygnowaa dru?yny Iskry Olesno oraz BTS SMS Brzeska. Z Ma3opolskiej Ligi Juniorów spadnie Bochenski KS i Stra?ak Mokrzyska.

Kadra w statystykach:

1. Przemys3aw Krupa (1996) - 23 mecze - 1813 min
2. Kacper Nytko (1998) - 23 mecze - 1791 min
3. Karol Luszcz (1996) - 20 meczów - 1750 min
4. Kamil Bednarz (1996) - 20 meczów - 1728 min
5. Jakub M3odzinski (1996) - 22 mecze - 1667 min
6. Dariusz Kapuociak (1996) - 22 mecze - 1657 min
7. Patryk Lachut (1996) - 19 meczów - 1468 min
8. Jakub Musia3 (1997) - 18 meczów - 1447 min
9. Krystian Bator (1998) - 20 meczów - 1396 min
10. Daniel Nowicki (1997) - 17 meczów - 1194 min
11. Sebastian Bednarz (1998) - 19 meczów - 981 min
12. Marcin Gubernat (1995) - 11 meczów - 878 min
13. Kamil —uchowicz (1996) - 12 meczów - 744 min
14. Tomasz Struzik (1997) - 21 meczów - 658 min
15. Marcin Maziarz (1996) - 10 meczów - 657 min
16. Kamil Dynak (1996) - 10 meczów - 634 min
17. Przemys3aw Gromski (1998) - 16 meczów - 496 min
18. Filip Smao (1998) - 5 meczów - 389 min
19. Dawid Dubajka (1995) - 7 meczów - 381 min
20. Mateusz Giera (1998) - 13 meczów - 331 min
21. Jakub Nytko (1995) - 4 mecze - 187 min
22. Dawid Czaplak (1995) - 3 mecze - 155 min
23. Konrad Wo3oszyn (1995) - 2 mecze - 135 min
24. Patryk Rusek (1996) - 3 mecze - 131 min
25. Wojciech Sypek (1995) - 3 mecze - 55 min
26. Damian Pecak (1998) - 2 mecze - 47 min

Zawodnicy zaznaczeni pogrubieniem to ci, którzy wraz z zakonczonym sezonem skonczyli wiek juniora. Nie trudno zauwa?ya, ?e ?aden z nich nie mieoci sie w pierwszej jedenastce zawodników, którzy maj1 na swoim koncie najwiecej wystepów w tym sezonie. Trzeba równie? pamietaa o tym, ?e kilku juniorów praktycznie ca3y sezon przepracowa3o w dru?ynie seniorów. Nie chodzi tu tylko o Jakuba Nytko, Dawida Czaplaka (gra3 tylko w rundzie jesiennej) czy Konrada Wo3oszyna, ale równie? o o.p. Patryka Ruska, Kamila Dynaka czy Kamila —uchowicza.

Strzelcy Wis3y:
17 - Kacper Nytko
8 - Kamil —uchowicz, Krystian Bator
6 - Jakub M3odzinski
4 - Jakub Musia3
3 - Patryk Lachut, Dawid Dubajka, Jakub Nytko
2 - Dawid Czaplak, Daniel Nowicki, Mateusz Giera
1 - Konrad Wo3oszyn, Kamil Bednarz, Przemys3aw Krupa, Dariusz Kapuociak

Warto zaznaczya, ?e dwóch naszych najskuteczniejszych strzelców - Kacper Nytko i Krystian Bator - to roczniki 1998, czyli zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie byli jeszcze trampkarzami. Najwiecej kartek zgromadzi3 Jakub Musia3, który a? 9 razy ogl1da3 kartke w kolorze ?ó3tym.TRAMPKARZE WISLY (roczniki '99 i '00)
Trener: Dariusz Ko3tonPrzedostatnie miejsce w tabeli oznacza niestety spadek naszej dru?yny do ni?szej ligi. Miedzy innymi zadecydowa3y o tym braki kadrowe. A? w 12 spotkaniach nasi trampkarze nie potrafili uzbieraa jedenastu zawodników...

Kadra w statystykach:

1. Dariusz Wrona (1999) - 22 mecze
2. Jakub Szymanski (1999) - 21 meczów
3. Damian Le?on (1999) - 20 meczów
4. Szymon Szyd3o (1999) - 20 meczów
5. Hubert Krukowski (1999) - 19 meczów
6. Bartosz Pikul (2000) - 18 meczów
7. Szymon Proczka (1999) - 18 meczów
8. Maciej Wójcik (1999) - 16 meczów
9. Bart3omiej Gromski (1999) - 15 meczów
10. Marcin Be3zowski (1999) - 14 meczów
11. Mateusz Proczka (2000) - 12 meczów
12. Lukasz Wójcik (2000) - 7 meczów
13. Jan Bociek (2000) - 6 meczów
14. Damian Bober (1999) - 6 meczów
15. Jakub Flisowski (2000) - 6 meczów
16. Frederico Di Bella (1999) - 5 meczów
17. Karol Bielaszka (1999) - 5 meczów
18. Lukasz Labuz (1999) - 5 meczów
19. Jakub Eliasz (2000) - 4 mecze
20. Dariusz D1browski (2000) - 3 mecze
21. Jakub Gumu3a (2000) - 3 mecze
22. Patryk Motyka (2000) - 3 mecze
23. Kamil Lech (1999) - 1 mecz
24. Jan Luszcz (2000) - 1 mecz
25. Damian —ak (1999) - 1 mecz

Zawodnicy z rocznika 1999 zakonczyli wiek trampkarza i w nowym sezonie bed1 ju? grali jako juniorzy - w sumie 15 zawodników.

Strzelcy Wis3y:
10 - Bart3omiej Gromski
3 - Maciej Wójcik, Hubert Krukowski
2 - Jakub Szymanski
1 - Dariusz Wrona, Damian Le?on, Szymon ProczkaMLODZIKI WISLY (roczniki '01 i m3odsi)
Trener: Sebastian Bator


Identyczna sytuacja, co w trampkarzach - przedostatnia lokata oznacza spadek naszej dru?yny. Podobnie, jak tam o takim wyniku, miedzy innymi równie? zadecydowa3y braki kadrowe, chocia? tutaj sytuacja troche lepiej sie prezentowa3a (5 spotkan bez pe3nego sk3adu).

Kadra w statystykach:

1. Wiktor Koczwanski (2003) - 21 meczów
2. S3awomir Chrab1szcz (2001) - 20 meczów
3. Piotr Tabor (2002) - 20 meczów
4. Jakub Teczar (2003) - 20 meczów
5. Filip Luszcz (2002) - 16 meczów
6. Micha3 Zaj1c (2001) - 16 meczów
7. Dariusz Wójcik (2001) - 15 meczów

8. Antoni Bociek (2004) - 14 meczów
9. Mateusz Kapel (2002) - 13 meczów
10. Jakub Klara (2003) - 13 meczów
11. Kordian Adamczyk (2003) - 11 meczów
12. Kamil B3awat (2001) - 9 meczów
13. Bart3omiej Chrab1szcz (2004) - 9 meczów
14. Hubert Adamczyk (2001) - 8 meczów
15. Wojciech Mamuszka (2002) - 7 meczów
16. Kacper Smao (2002) - 5 meczów
17. Adam Szl1zak (2004) - 5 meczów
18. Jakub Krawczyk (2002) - 4 mecze
19. Mateusz Nowak (2001) - 4 mecze
20. Bartosz Kuchnia (2001) - 3 mecze
21. Marcin Sasiela (2001) - 2 mecze
22. Daniel Bator (2001) - 1 mecz

Zawodnicy pogrubieni to ci, którzy przechodz1 do trampkarzy. Jak widaa z najstarszego rocznika by3o tylko 9 zawodników, w tym tylko 3 zagra3o wiecej ni? 10 spotkan. To na pewno równie? wp3yne3o na ostateczny rezultat w zakonczonym sezonie.

Strzelcy Wis3y:
5 - Dariusz Wójcik
4 - Antoni Bociek, Mateusz Kapel
2 - Piotr Tabor, Jakub Teczar
1 - Filip Luszcz, Hubert Adamczyk, Jakub Klara

(MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861181 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.