Wisła Szczucin
Zorza Zaczarnie - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

W trzech ostatnich kolejkach jesieni rywale z pierwszej czwórki tabeli - Zorza, Olimpia i Drwinia.


Zorza

Wis3a

29.10.2011 (sobota),
godz. 14.00, Lisia Góra
0:1 (0:0)

Dru?yna Zorzy wszystkie mecze jako gospodarz w rundzie jesiennej rozgrywa na boisku w Lisiej Górze. W Zaczarniu trwa remont boiska.

Bramki:
0-1 Tomasz Urban 83

Sedziowa3: Mateusz Libera (—abno)
—ó3te kartki: Jagie33o, Zegar - K. Furga3 dwie
Czerwone kartki: K. Furga3 (Wis3a, 84 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 60

Zorza: Jakub Wiatr - Mateusz Kapustka, Marcin Foszcz, Krzysztof Foszcz - Tomasz Nytko, Miros3aw Kozio3, Micha3 Jagie33o (60 Seweryn Koby3ecki), Marcin G1sior, Tomasz Lipinski - Marcin Tubek (65 Robert Kapustka), Rafa3 Zegar.
Trener: Filip Król.

Wis3a: Lukasz Bebel - Karol Miklasinski, Piotr Lechowicz, Bartosz Pochron, Jaros3aw Bedkowski - Mateusz Labuz, Kamil Furga3, Adam Majka, Tomasz Urban - Szczepan Ko3ton, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Zespó3 z Zaczarnia w trzech ostatnich meczach na boisku w Lisiej Górze, na którym w tej rundzie rozgrywa spotkania w roli gospodarza, nie straci3 ?adnej bramki. Seria ta zosta3a przerwana przez "jedenastke" ze Szczucina, która tym samym zrehabilitowa3a sie za ubieg3otygodniow1 niespodziewan1 pora?ke poniesion1 przed w3asn1 publicznooci1 w pojedynku z Czarnymi Kobyle.

Pierwsza po3owa sobotniej konfrontacji zespo3ów, które przed tym meczem dzieli3y w tabeli tylko dwa punkty, przebiega3 pod znakiem wyrównanej gry. Na boisku nie brakowa3o walki, ?adna z dru?yn nie stworzy3a sobie praktycznie klarownej sytuacji do zdobycia bramki.

Po zmianie stron dooa wyraYn1 przewage osi1gne3a Zorza, nominalnym gospodarzom nie uda3o sie jadnak zmusia do kapitulacji bramkarza Wis3y. Najbli?szy tego by3 w 70 minucie Zegar; po doorodkowaniu w rzutu ro?nego g3ówkowa3 jednak tu? nad poprzeczk1. Gdy wydawa3o sie, ?e bramka dla Zorzy jest tylko kwesti1 czasu, pad3 gol, tyle ?e dla Wis3y. W 83 minucie Urban po d3ugim rajdzie lew1 stron1 boiska dobieg3 z pi3k1 na 11 metr i strza3em w "d3ugi" róg pokona3 Wiatra. W ostatnich minutach, goocie nie dali ju? sobie odebraa zwyciestwa, mimo, ?e od 84 minuty po drugiej ?ó3tej kartce dla K. Furga3a, przysz3o im graa w os3abieniu. (STM)

Relacja z Dziennika Polskiego


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860878 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.