Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Cie?kowianka Cie?kowice Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Cie?kowice (w przeciwienstwie do Sobolowa) maj1 passe zwyciestw - 6 z rzedu.


Wis3a

Cie?kowianka

27.04.2014 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Marek Trójniak 38
2-0 Jakub Nytko 47

Sedziowa3: Micha3 Stanczyk (Tarnów)
—ó3te kartki: D. Ko3ton, Nytko - —aba, Popiela, Deo
Widzów: 130

Wis3a: 1-Oskar Choma - 17-Karol Miklasinski, 2-Kamil Dynak, 16-Bartosz Pochron, 3-Dariusz Ko3ton - 11-Dawid Dynak (75 5-Rados3aw Furga3), 6-Kamil Furga3, 7-Jakub Nytko, 10-Szczepan Ko3ton - 4-Patryk Rusek (55 15-Konrad Wo3oszyn), 18-Marek Trójniak (68 13-Mateusz Labuz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Cie?kowianka: 71-Robert Truchan - 5-Krzysztof Biedronski, 14-Mateusz Nowak, 20-Jaros3aw Stachon, 11-Micha3 Kucharczyk - 4-Tomasz Popiela (73 17-Micha3 Sobol), 10-Krzysztof —aba, 18-Dariusz Banach (46 7-Marcin Deo), 8-Sebastian Bryt (56 9-Lukasz Uchwat) - 6-Ireneusz Kapa3ka, 15-Lukasz Giera3t.
Trener (graj1cy): Lukasz Giera3t.


Komentarz

Kolejny mecz, który potwierdza to, ?e Wiole lepiej sie gra z dru?ynami teoretycznie lepszymi od siebie. Cie?kowianka to zespó3, który liczy sie w walce o awans i dzisiejsza pora?ka znacz1co pokrzy?uje ich plany. Wis3a pokaza3a, ?e jest idealn1 dru?yn1 która przerywa passy innych klubów, tyle tylko, ?e potrafimy przerywaa te dobre passy, jak i te z3e. Dzisiaj pad3o no to pierwsze - Cie?kowianka mia3a 6 zwyciestw z rzedu - i na Wiole stane3o!

Cie?kowianka po rundzie jesiennej zajmowa3a dopiero 7 miejsce w tabeli, trac1c do wicelidera z Gnojnika 10 punktów (awans do IV ligi uzyskaj1 dwie dru?yny). Jednak runde rewan?ow1 dru?yna z Cie?kowic zacze3a fenomenalnie - na 5 spotkan 5 zwyciestw i wszystko sta3o sie jeszcze spraw1 otwart1. Gdyby wygrali dzisiaj z Wis31, to po 21 kolejce traciliby ju? tylko punkt do Pagenu. Niestety, tak pieknie nie by3o, bo Wis3a skutecznie postawi3a sie rywalowi.

Od pocz1tku inicjatywe mia3a Cie?kowianka. Jednak przewagi na boisku nie potrafi3a prze3o?ya na gole. Dwukrotnie do strza3u w polu karnym dochodzi3 Lukasz Giera3t, ale dwukrotnie gór1 by3 nasz bramkarz. Wis3a czeka3a na swoj1 szanse - doczeka3a sie i co najwa?niejsze - wykorzysta3a j1. W 38 min na 20 metrze górn1 pi3ke z obroncami wygra3 Marek Trójniak, popedzi3 z ni1 w pole karne i p3askim strza3em wyprowadzi3 Wis3e na prowadzenie.

Druga po3owa zacze3a sie dla nas najlepiej, jak tylko mog3a. Obronca z Cie?kowic nie trafi3 w pi3ke, co otworzy3o droge do bramki Jakubowi Nytko, a ten sytuacji sam na sam nie omieszka3 wykorzystaa - 2:0. Cie?kowianka rzuci3a sie do odrabiania strat. Ostrzeliwa3a bramke Wis3y, ale uderzenia zza pola karnego m.in. Krzysztofa —aby owietnie wybrania3 Oskar Choma. Do tego dochodzi3y seryjnie wykonywane rzuty ro?ne przez dru?yne gooci. Po jednym z nich zawodnik rywala doszed3 do strza3u z g3ówki z 5 metra, ale pi3ke z linii bramkowej zdo3a3 wybia Dawid Dynak. Wis3a w tym czasie skupi3a sie na kontrach, po których tylko s3upki ratowa3y Cie?kowianke od utraty trzeciego gola. Najpierw w s3upek z 10 metrów trafi3 Marek Trójniak, a nastepnie z g3ówki Jakub Nytko.

Ostatecznie zakonczy3o sie 2:0 dla nas, czym Wis3a zrehabilitowa3a sie kibicom za owi1teczn1 pora?ke z Sobolowem. Gra naszej Wise3ki w tej rundzie jest bardzo przewrotna, jak dzisiejsza... pogoda. Najpierw by3o 3adnie, ciep3o i przyjemnie, a póYniej prawdziwe oberwanie chmury i obfita ulewa. Ciekawe jak zaprezentujemy sie w kolejnym spotkaniu. A to ju? w t1 orode - jedziemy do Zaczarnia, które w tej rundzie spisuje sie bardzo dobrze. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860036 (od 21.07.06); 0,035 s., IE, FF, O, G, S.