Wisła Szczucin
Termalica Bruk-Bet II Nieciecza - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Jakub Drwal, trener Termalici II:
- Cie?ki mecz. Tak na dobr1 sprawe dla nas ka?dy mecz jest cie?ki, bo wiemy dobrze kim gramy. Mamy ca3e mnóstwo kontuzji - dzisiaj wszystkie zmiany zosta3y wymuszone kontuzjami. Przykro mi, ?e kolejny zawodnik jest ze z3amaniem. Jesteomy m3odzi - mieliomy dzisiaj w sk3adzie siedmiu juniorów starszych. To te? by3o w drugiej po3owie ju? widaa fizycznie, przede wszystkim jeoli chodzi o walke w powietrzu. W pierwszej po3owie akurat w tym elemencie dominowaliomy i t1 czeoa meczu mieliomy 100% pod kontrol1. W tej chwili cie?ko jeszcze na gor1co powiedziea coo wiecej na temat tego spotkania. Znowu musimy przeanalizowaa pewne rzeczy - tak jak co tydzien to robimy - ka?dy mecz analizujemy, wyci1gamy b3edy i je poprawiamy. Ciesze sie, ?e gra by3a lepsza ni? w ubieg3ym tygodniu. Niemniej jest niedosyt, bo uwa?am, ?e mogliomy spokojnie ten mecz wygraa. Zabrak3o takiej zimnej krwi i wyrachowania, ale trudno sie spodziewaa po ch3opcach, którzy co dopiero s1 na progu grania w powa?nej pi3ce seniorskiej. Prosze nie zapominaa, ?e to by3 sk3ad budowany od zera - oni dopiero graj1 i trenuj1 ze sob1 nieca3e dwa miesi1ce, oni sie dopiero poznaj1, tak?e my sobie zadajemy sprawe w jakim miejscu jesteomy.

Jaros3aw Bedkowski, trener Wis3y:
- W pierwszej po3owie za bardzo oddaliomy inicjatywe dru?ynie Niecieczy - graliomy za ma3o agresywnie, na stoj1co, bez ?adnej woli walki, ambicji i zaanga?owania. Dopiero po rozmowie w przerwie meczu postawiliomy gospodarzom w drugiej po3owie bardziej twardsze warunki, przejeliomy inicjatywe i strzeliliomy wyrównuj1c1 bramke. Z remisu jestem zadowolony i myole, ?e to sprawiedliwy wynik, nie krzywdz1cy ?adnej z dru?yn. Moi zawodnicy grali ju? z Nieciecz1 w lidze juniorów czy trampkarzy - to nie jest nie wiadomo jaka wielka mobilizacja. Po prostu w pierwszej po3owie podeszli do tego meczy zbytnio na luzie, myoleli ?e mecz wygraj1 na stoj1co, a w tej lidze takie coo nie przejdzie. W klubie ca3y czas bazujemy na m3odych ch3opakach, wychowankach. Z ka?d1 rund1 praktycznie ktoo odchodzi. Odk1d ja jestem trenerem, czyli od pó3tora roku, nie przyszed3 nikt z zewn1trz (poza bramkarzem), bo opieramy swój sk3ad na wychowankach i mam nadzieje, ?e kiedyo to zaprocentuje.

?ród3o: www.rdn.pl

Zapowiedź meczu

Gramy z rezerwami I-ligowca.


Termalica II

Wis3a

13.09.2014 (sobota),
godz. 16.00, Nieciecza
1:1 (1:0)

Bramki:
1-0 Mateusz Janeczko 14
1-1 Bartosz Pochron 80

Sedziowa3: Tomasz Sacha (Tarnów)
—ó3te kartki: Pikul - D. Dynak
Czerwona kartka: K. Bator (Wis3a, 83 min - kopniecie przeciwnika bez pi3ki)
Widzów: 50

Termalica II: 12-Micha3 Le?on (70 1-Rafa3 Piszczek) - 2-Bart3omiej Janeczko, 3-Dawid Nowak, 14-Kamil Bien, 18-Micha3 Sienczak - 16-Adrian Wódka, 15-Krystian Cierlik, 13-Konrad Oleczka (90 8-Micha3 Nowak), 5-Mateusz Janeczko (46 4-Adrian Pikul) - 11-Szczepan Kogut (46 9-Wiktor P3aneta), 10-Dawid Surman.
Trener: Jakub Drwal

Wis3a: 1-Oskar Choma - 8-Dawid Dynak, 20-Bartosz Pochron, 2-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton - 6-Kamil Furga3, 13-Mateusz Labuz, 14-Krystian Bator - 15-Konrad Wo3oszyn, 7-Kacper Nytko (46 18-Marek Trójniak), 9-Kamil —uchowicz (68 5-Dariusz Kapuociak).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Po dwóch ostatnich ligowych pora?kach (z Uni1 i Tuchovi1) obawiano sie spotkania z m3od1, ale bardzo ambitn1 dru?yn1 z Niecieczy. Obawy okaza3y sie uzasadnione, szczególnie w pierwszej po3owie, bo Termalica II by3a zespo3em „owie?szym” i mia3a inicjatywe. Obraz gry uleg3 zmanie zaraz po przerwie, kiedy to Wis3a wreszcie wzie3a sie do gry, czego efektem by3a wyrównuj1ca bramka.

W zespole Termalici II w wyjociowej jedenastce wyst1pili niemal?e sami m3odzie?owcy. Jedynym zawodnikiem powy?ej 20 roku ?ycia by3 dobrze znany nam Dawid Nowak (wychowanek Wis3y), który pe3ni tam role kapitana dru?yny. Orednia wieku podstawowego sk3adu gospodarzy w tym meczu to zaledwie: 19,09. Jednak dla nas to nic nadzwyczajnego, bo seniorska Wis3a od paru sezonów równie? dysponuje m3odym zestawieniem. Przyk3adowo dla nas dzisiejsza orednia wieku wyjociowej jedenastki by3a niewiele wieksza - 19,81. Dlatego omia3o mo?na stwierdzia, ?e by3 to mecz najm3odszych dru?yn w tarnowskiej okregówce.

Spotkanie zosta3o rozegrane na bocznym boisku w Niecieczy. Pierwsza po3owa nale?a3a do miejscowych. Mieli wiecej z gry i stwarzali wieksze zagro?enie. Nasi grali tak, jakby byli troche przestraszeni i nie potrafili w tej czeoci gry ani razu zagrozia bramce Termalici. Efekt tego taki, ?e w 14 min po p3askim uderzeniu z oko3o 25 metrów niespodziewanie da3 sie zaskoczya Oskar Choma. Chwile póYniej nasz zespó3 uratowa3 s3upek, kiedy z dystansu uderzy3 Szczepan Kogut.

Sytuacja zmieni3a sie w drugiej ods3onie - na korzyoa Wis3y, której gra wreszcie nabra3a rumienców. Pierwsze próby pokonania Micha3a Le?onia nasi zawodnicy podjeli strza3ami z dystansu - minimalnie obok bramki pi3ke posy3ali Konrad Wo3oszyn czy Krystian Bator. A w 60 min groYnie z naro?nika pola karnego strzela3 Mateusz Labuz, ale bramkarz zdo3a3 skutecznie pi1stkowaa. Chwile póYniej pomocnik Wis3y by3 jeszcze bli?ej uzyskania upragnionego gola, kiedy po uderzeniu z wolnego pi3ka trafi3a w poprzeczke bramki.

W 80 min przyszed3 ten moment na który ju? myoleliomy, ?e sie nie doczekamy. Bartosz Pochron przyj13 ze stoickim spokojem pi3ke przed polem karnym, przerzuci3 j1 na lew1 noge i uderzy3 niezbyt mocno, ale za to diabelnie celnie - pi3ka p3asko, odbijaj1c sie jeszcze od s3upka wpad3a do bramki - 1:1. Wynik nie uleg3 ju? zmianie, choa mecz konczyliomy w os3abieniu. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861244 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.