Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Termalica Bruk-Bet II Nieciecza Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Przerwaa pasmo pora?ek!


Wis3a

Termalica II

19.04.2015 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
0:6 (0:3)

Bramki:
0-1 Adrian Pikul 11
0-2 Karol Bigos 24
0-3 Jakub Wróbel 39
0-4 Konrad Ol1czka 62
0-5 Karol Bigos 65
0-6 Jakub Wróbel 77

Sedziowa3: Grzegorz Wronski (Tarnów)
—ó3te kartki: Furga3
Widzów: 100

Wis3a: 12-Przemys3aw Krupa - 19-Tomasz Pietras (60 13-Krystian Bator), 4-Patryk Kuta, 3-Dariusz Ko3ton, 16-Bartosz Pochron - 9-Dawid Dynak, 10-Kamil Dynak (46 11-Jakub Musia3), 6-Kamil Furga3, 14-Jakub M3odzinski (60 8-Adrian Mróz) - 7-Kacper Nytko, 18-Marek Trójniak (60 2-Adam Sieradzki).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Termalica II: 22-Maciej Pochron - 20-Marcin Tubek, 6-Peter Maslo, 16-Adrian Wódka (89 3-Tomasz Kita), 15-Micha3 Nowak (89 19-Krystian Bia3as) - 5-Krystian Cierlik, 4-Adrian Pikul, 8-Artur Barszcz (46 9-Wiktor P3aneta), 7-Jakub Wróbel - 17-Konrad Oleczka, 11-Karol Bigos (70 10-Tomasz Kedzior).
Trener: Jakub Drwal.


Komentarz

Wynik spotkania mówi wszystko - Wis3a by3a tylko t3em dla rezerw Termalici, która rozbi3a nasz1 dru?yne, strzelaj1c nam a? szeoa goli. To najwy?sza nasza pora?ka w tym sezonie i ju? szósta z rzedu! Frustracja po31czona z poczuciem bezsilnooci roonie z meczu na mecz, ale pamietajmy, ?e pozosta3o jeszcze osiem kolejek, w których mo?na jeszcze du?o wywalczya. Za tydzien trzeba wzi1a sie w garoa i w Tarnowie na Bandrowskiego prze3amaa feraln1 passe.

W ekipie pomaranczowych s3oni zabrak3o Dawid Nowaka - wychowanka Wis3y, który pauzowa3 jeszcze za czerwon1 kartke otrzyman1 w Zbylitowskiej Górze.

Rezerwy I-ligowca od pocz1tku by3y dru?yn1 lepsz1. M1drze rozgrywali i wyprowadzali pi3ke z defensywy do ofensywy. Na dodatek zdecydowanie za 3atwo nasz zespó3 pozwala3 rywalowi przedostawaa sie na nasze pole karne. Doorodkowania z prawej b1dY z lewej strony nie by3y przerywane, a adresat w okolicach 10 metra swobodnie do nich dochodzi3, co konczy3o sie trafieniem do naszej bramki. Tak dzio Wis3a straci3a prawie wszystkie gole. Byliomy równie? bezradni w ataku i efekt tego taki, ?e z przodu "0", a z ty3u a? "6".

I tak w3aonie - niestety - w te zimn1, nieprzyjemn1 i brzydk1 pogode musieliomy prze3kn1a gorycz sromotnej pora?ki. W najnowszej historii Wis3y (czyli od sezonu 1998/99 do dzio) to najwy?sza nasza przegrana na w3asnym stadionie. Na pocieszenie przypomne fakt, ?e w sezonie 2009/10 to Wis3a w podobnych rozmiarach (wtedy by3o 1:6) ogra3a Termalice Bruk-Bet II na ich boisku. Jednak pamietajmy, ?e historie ca3y czas pisze ?ycie i za tydzien to my mo?emy wrócia z tarcz1. Oby! (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860086 (od 21.07.06); 0,027 s., IE, FF, O, G, S.