Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Unia Niedomice Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Zaleg3e spotkanie z 2 kolejki.


Wis3a

Unia

19.10.2016 (oroda),
godz. 16.30, Szczucin
MLODZIKI
4:2 (3:1)

Bramki:
1-0 Mateusz Dziegiel 3
1-1 Kamil Englart 7
2-1 Marceli Krawczyk 20
3-1 Mateusz Dziegiel 25
4-1 Mateusz Dziegiel 40
4-2 Arkadiusz Mor1g 56

Sedziowa3: brak sedziego zwi1zkowego
Czas gry: 2x30 min

Wis3a: 1-Tymoteusz Ryk - 2-Artur Szymura, 9-Bart3omiej Chrab1szcz, 20-Przemys3aw Kordos, 15-Adrian Rad3owski, 19-Marceli Krawczyk, 7-Bart3omiej Szarek, 16-Nikodem Baran, 4-Mateusz Dziegiel.
---
12-Jakub Chrab1szcz, 10-Dominik Oliwa, 6-Jakub Suchojad.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Unia: 1-Pawe3 Gubernat - 4-Mi3osz Wróbel, 11-Kamil Englart, 7-Jakub Markocinski, 8-Kacper Pasierbek, 13-Arkadiusz Mor1g, 10-Mateusz Lebica, 19-Marcin Lebica, 9-Oskar Teper.
---
5-Szymon —o31dY.
Trener: Micha3 Bogacz.


Komentarz

M3odziki dzisiaj rozegrali zaleg3e spotkanie z 2 kolejki. Pokonali oni u siebie rówieoników z Unii Niedomice i tym samym zaliczyli swoje pi1te zwyciestwo w tym sezonie. M3odzi Wiolacy s1 wiceliderami w swojej ligowej tabeli, w której prowadzi LZS Olesno.

Tak sie z3o?y3o, ?e m3odziki w poniedzia3ek równie? rywalizowali z Uni1, tyle tylko, ?e spotkanie odby3o sie w Niedomicach. Tam równie? lepsza okaza3a sie Wis3a, która wysoko wygra3a 0:6 po czterech golach Mateusza Bednarza oraz po golu Mateusza Dziegla i Adriana Rad3owskiego.

Dzisiaj podra?niona m3oda Unia wysok1 pora?k1 u siebie ju? tak 3atwo sie nie da3a. Efektem tego zdobyte dwie bramki autorstwa Kamila Englarta i w koncówce meczu Arkadiusza Mor1ga. Jednak Wiolacy strzelili ich dwa razy wiecej, kiedy do bramki trzykrotnie trafi3 Mateusz Dziegiel oraz jedno trafienie zaliczy3 Marceli Krawczyk.

M3odzików Wis3y ju? w te sobote czeka kolejny pojedynek. Zmierz1 sie oni u siebie z Polanem —abno. Bedzie to ich przedostatni mecz w rundzie jesiennej, a ostatni rozegraj1 29 paYdziernika i rywalem równie? bedzie zespó3 z —abna. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860713 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.