Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - KS US Omigno Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Liga, liga, liga!


Wis3a

Omigno

23.03.2014 (niedziela),
godz. 15.00, Szczucin
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Marek Trójniak 9
2-0 Sebastian Bator 71

Sedziowa3: Lukasz Kozio3 (Tarnów)
—ó3te kartki: Miklasinski, K. Furga3, Sz. Ko3ton, Rusek, M. Labuz, R. Furga3 - dwie Szatko, A. Domaga3a
Czerwona kartka: Szatko (Omigno, 65 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 200

Wis3a: 1-Oskar Choma - 17-Karol Miklasinski, 2-Kamil Dynak, 4-Bartosz Pochron, 3-Dariusz Ko3ton - 11-Dawid Dynak, 6-Kamil Furga3, 7-Jakub Nytko (80 5-Rados3aw Furga3), 10-Szczepan Ko3ton (72 13-Mateusz Labuz) - 9-Patryk Rusek (60 15-Sebastian Bator), Marek Trójniak (60 8-Kamil —uchowicz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Omigno: 1-Jacek Nizio3ek - 5-Dariusz Domaga3a, 14-Daniel Mruk (46 4-Mateusz Kordzikowski), 6-Lukasz Zaj1c, 13-Krzysztof Foszcz (46 3-Marcin Jarz1b) - 7-Artur Domaga3a, 10-Piotr Ko3ton (83 2-Zenon Kilian), 17-Dawid Szatko, 8-Lukasz Domaga3a - 9-Dawid —aba, 11-Dominik Owierczek.
Trener: Mariusz —aba.


Komentarz

Inauguracja okregówki ju? za nami. Inauguracja dla nas, co wa?ne, bardzo udana. Trzy zdobyte punkty inkasujemy w pe3ni zas3u?enie i gdyby nie s3aba skutecznooa wynik móg3by bya o wiele wy?szy. Cieszy równie? fakt, ?e mecz ogl1da3a spora liczba kibiców. Oby tak dalej - i chodzi zarówno o frekwencje, jak i o postawe naszej dru?yny. Za tydzien czeka nas wyjazd do wicelidera rozgrywek - Pagena Gnojnik.

Na pocz1tek kilka s3ów o naszej kadrze. Poniewa? warto porównaa dzisiejszy sk3ad z t1 jedenastk1, która ponad pó3 roku temu wybieg3a na inauguracje sezonu w3aonie w Omignie (wtedy wygraliomy 0:1). Oczywiocie zmiana na bramce, gdzie kontuzjowanego Lukasza Bebela zast1pi3 wychowanek Szreniawy Nowy Wionicz - Oskar Choma. Zabrak3o równie? Patryka Kuty (wyjazd za granice), Stanis3awa Dernogi czy Dawida Czaplaka (obaj nie wznowili treningów). Natomiast Rados3aw Furga3 i Sebastian Bator dzisiejszy mecz rozpoczeli od 3awki rezerwowej z powodu niedawno wyleczonej kontuzji. Z kolei Konrad Wo3oszyn pauzowa3 za czerwon1 kartke (nie bedzie go te? w Gnojniku). Tak?e tamten sk3ad, który rozpoczyna3 sezon bardzo ró?ni3 sie od tego dzisiejszego.

Wróamy jednak do samego spotkania. Od pocz1tku to Wis3a dyktowa3a warunki gry. Gdyby celowniki naszych pi3karzy by3y dzio lepiej nastawione, to mecz powinien skonczya sie ju? w... 20 minucie. Jedyn1 sytuacje z wielu w tym czasie wykorzysta3 tylko Marek Trójniak, który po doorodkowaniu z ro?nego przez Szczepana Ko3tona znalaz3 sie tam gdzie powinien i z bliskiej odleg3ooci wpakowa3 pi3ke do bramki. W olad za Trójniakiem niestety nie poszli jego m3odsi koledzy. Szczególnie Jakub Nytko, który dzio królowa3 w niewykorzystanych sytuacjach. W pierwszej po3owie mia3 ich dwie, a jedna z nich zas3uguje na wyró?nienie. Kiedy Nytko rozpocz13 rajd z pi3k1 przez po3owe boiska (!) mijaj1c jak tyczki w slalomie zawodników Omigna i wpadaj1c w pole karne, gdzie niestety gór1 okaza3 sie Jacek Nizio3ek. Swoj1 sytuacje mia3 równie? Bartosz Pochron, który równie? stan13 oko w oko z golkiperem gooci, ale efekt by3 ten sam. Bezpoorednim strza3em z wolnego si3 próbowa3 te? Dariusz Ko3ton, ale Nizio3ek i tym razem nie da3 sie zaskoczya. Dru?yna KS US Omigno tak naprawde dopiero w 31 min sprawdzi3a umiejetnooci naszego nowego bramkarza, który wybi3 na róg uderzenie Artura Domaga3y.

Druga po3owa niewiele sie zmieni3a. Znowu brakiem skutecznooci grzeszyli nasi zawodnicy. Ju? w 47 min Patryk Rusek w dogodnej sytuacji strzela obok bramki, a chwile póYniej po podaniu Szczepana Ko3tona nieczysto w pi3ke trafia Jakub Nytko. Takie wybitne marnowanie sytuacji mog3o sie dla nas Yle skonczya, bo niewiele trzeba by3o, by stare pi3karskie porzekad3o "niewykorzystane sytuacje sie mszcz1" i tym razem sta3o sie faktem. Poniewa? w 61 min uderzenie tu? zza pola karnego Lukasza Domaga3y z trudem obroni3 Oskar Choma, a celna dobitka jednego z zawodników gooci by3a na nasze szczeocie z pozycji spalonej. O zgrozo! - nawet nie chce myolea, co by sie sta3o, gdyby Omigno skarci3o nas za te seryjnie marnowane 100-procentówki.

Na nasze w1tpliwe szczeocie jednak nadal utrzymywa3 sie wynik 1:0. Na dodatek rywal od 65 min musia3 graa w os3abieniu, bo drug1 ?ó3t1 kartke i co za tym idzie, czerwon1 zobaczy3 Dawid Szatko. Za nim jednak Wis3a postawi3a kropke nad "i", to oczywiocie sytuacje musia3 zmarnowaa jeden z naszych zawodników. Tym razem Kamil —uchowicz, który po podaniu Kamila Furga3a zrobi3 niby wszystko, jak nale?y, ale jego strza3 zmierzaj1cy do bramki w ostatniej chwili wybi3 obronca gooci. Wreszcie przysz3a 71 min, kiedy chyba wszystko sta3o sie jasne. Podanie Nytko do Sebastiana Batora, który bed1c w okolicach naro?nika pola karnego min13 obronce i pieknym uderzeniem w d3ugi róg, w okienko bramki wyprowadzi3 Wis3e na 2:0. To ju? przes1dzi3o o tym, kto z tego meczu wyjdzie zwyciesko.

Cieszy owietna inauguracja rundy wiosennej. Wszystko by3o tak, jakby sie mog3o wymarzya. Wis3a dominowa3a na boisku i zas3u?enie wygra3a, a ogl1da3o to oko3o 200 kibiców, co jak na te czasy jest spor1 frekwencj1. Jedyne do czego moglibyomy sie doczepia, to oczywiocie skutecznooa naszych zawodników, która wo3a3a o pomste do nieba. No i kartki, którymi sedzia obdarowa3 pó3 naszej dru?yny. Mimo wszystko jednak, nie ma co narzekaa, bo to Wise3ka zdobywa trzy punkty. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862654 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.