Wisła Szczucin
Zorza Zaczarnie - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na koniec rundy wyjazdowo z Zorz1.


Zorza

Wis3a

07.11.2015 (sobota),
godz. 13.00, Zaczarnie
0:7 (0:2)

Bramki:
0-1 Kamil Dynak 8
0-2 Przemys3aw Krupa 15
0-3 Konrad Wo3oszyn 57
0-4 Krystian Bator 61
0-5 Jakub M3odzinski 74
0-6 Konrad Wo3oszyn 77
0-7 Kacper Nytko 85

Sedziowa3: Sebastian Wioniowski (Tarnów)
—ó3te kartki: Kukuo - Bator
Widzów: 30

Zorza: 90-Mateusz Klich - 6-Tomasz Nytko, 5-Tomasz Kapustka, 2-Hubert Szponder, 16-Marcin Gromadzki (65 18-Jakub Papuga) - 11-Rafa3 Zegar (63 17-Mateusz Libirt), 8-Micha3 Jagie33o, 7-Dominik Szegda, 9-Pawe3 Kukuo - 10-Jakub P3aczek (70 15-Grzegorz Stach), 13-Arkadiusz Piska (46 3-Krzysztof Pietrzak).
Trener (graj1cy): Micha3 Jagie33o.

Wis3a: 1-Piotr Strycharz - 18-Marek Trójniak, 4-Kamil Dynak (70 14-Kamil Bednarz), 5-Patryk Kuta, 8-Jakub M3odzinski - 7-Kacper Nytko, 16-Tomasz Pietras (71 17-Dariusz Kapuociak), 13-Krystian Bator (67 11-Jakub Musia3), 6-Dawid Dynak - 9-Przemys3aw Krupa (58 10-Szczepan Ko3ton), 15-Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Konia z rzedem temu, kto obstawi3by a? 0:7 dla Wis3y w Zaczarniu. Przecie? Zorza to dru?yna nie w ciemie bita, która przyk3adowo tydzien temu odstawi3a z kwitkiem 1:9 beniaminka ze Zg3obic. A jednak wczoraj Wis3a urz1dzi3a sobie bezlitosn1, a wrecz barbarzynsk1 strzelanine, w której nawet nie brano jenców. To owietne zwienczenie ca3ej bardzo udanej rundy jesiennej, w której na 12 kolejek (nie licz1c obustronnego walkowera) odnosimy a? 10 zwyciestw i po jesieni zasiadamy na fotelu wicelidera! A spotkanie w Zaczarniu by3o w naszym wykonaniu tak1 wisienk1 na torcie i ukoronowaniem ca3ego pó3metku rozgrywek.

Jeoli napisze, ?e przy wyniku 0:7 mecz z Zorz1 mia3 wyrównany przebieg, to niektórzy pewnie zaczeliby sie pukaa w czo3o. A jednak tak by3o - w szczególnooci w pierwszej po3owie, w której jeoli, to by gospodarze schodzili do szatni z dwubramkow1 przewag1, to nikt do nikogo nie powinien miea wiekszych pretensji. Przyk3adowo akcja ju? w 1 min spotkania - zagranie pi3ki z prawej strony na 6-7 metr, gdzie do strza3u doszed3 zawodnik Zorzy, ale instynktownie nogami obroni3 Piotr Strycharz, nastepnie dobitka trafi3a w s3upek, a kolejn1 dobitke ponownie obroni3 nasz bramkarz! Chwile póYniej akcja przenios3a sie na drug1 strone, gdzie Wiolacy potrafili ju? wykorzystaa swoj1 szanse i pi3ka wyl1dowa3a w bramce. I tak wygl1da3 ten mecz - obydwie dru?yny stwarza3y sobie groYne sytuacje, ale to tylko Wis3a strzela3a gole.

Po przerwie szybko i w krótkim odstepie czasowym podwy?szyliomy na 0:3 i 0:4, co ju? kompletnie pod3ama3o graj1c1 dobrze, ale nieskutecznie Zorze. Ostatecznie licznik z bramkami zatrzyma3 sie na cyfrze siedem, a móg3 zatrzymaa sie jeszcze wy?ej. Dodam, ?e rywalowi do samego konca nie brakowa3o szans na zmniejszenie wyniku, ale za Chiny Ludowe nie mogli pokonaa Piotra Strycharza. Wis3a tym samym istotnie udowodni3a, ?e drugie miejsce w tabeli nie jest ani troche dzie3em przypadku.

Jak pada3y bramki

0-1 Doorodkowanie Kacpra Nytko z rzutu wolnego w pole karne, gdzie pojedynek o górn1 pi3ke wygrywa Marek Trójniak, w wyniku tego futbolówka trafia pod nogi Kamila Dynaka, a ten bed1c na 5 metrze przyjmuje pi3ke i 3adnym wolejem kieruje j1 do bramki.

0-2 D3ugim podaniem Marek Trójniak uruchamia Przemys3awa Krupe, który wygrywa walke o pole gry z obronc1 Zorzy i uderza z naro?nika pola karnego, a pi3ka l1duje obok bezradnego Mateusza Klicha.

0-3 Prostopad3e podanie Krystiana Batora do Konrada Wo3oszyna, który dochodzi do strza3u z naro?nika pola karnego, po którym pi3ka p3asko wpada w d3ugi róg bramki.

0-4 Najlepsza akcja Wis3y, w której rozklepaliomy defensywe rywala. Krystian Bator do Dawida Dynaka, a ten do Szczepana Ko3tona, który wyk3ada pi3ke na 10 metr, gdzie ca31 akcje technicznym strza3em konczy Krystian Bator.

0-5 Kontra Wis3y. Konrad Wo3oszyn wpada z pi3k1 w pole karne i podaje j1 wzd3u? bramki, a futbolówka przechodzi do zamykaj1cego akcje Jakuba M3odzinskiego, który dope3nia formalnooci.

0-6 W uliczke podaje Jakub M3odzinski do Konrada Wo3oszyna, który tym samym staje w oko w oko z bramkarzem Zorzy i na raty go pokonuje.

0-7 Kolejna kontra Wiolaków. Ponownie szybszy i sprytniejszy od obronców rywala okazuje sie Konrad Wo3oszyn, który wpada w pole karne i wyk3ada pi3ke do Kacpra Nytko, który z najbli?szej odleg3ooci ustanawia wynik na 0:7. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863985 (od 21.07.06); 0,032 s., IE, FF, O, G, S.