Wisła Szczucin
Dunajec Zbylitowska Góra - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Dunajec i Wis3a zaczeli sezon od zwyciestwa 1:0.


Dunajec

Wis3a

23.08.2015 (niedziela),
godz. 18.00, Zbylitowska Góra
1:1 (0:1)

Bramki:
0-1 Jakub Nytko 40
1-1 Artur Broda 60

Sedziowa3: Adrian Kasztelewicz (—abno)
—ó3te kartki: Blecharski - Kapuociak
Widzów: 50

Dunajec: 1-Kamil Jewu3a - 7-Jacek Bobro, 18-Bart3omiej Rybski (60 15-Patryk Opio3a), 5-Jakub Ga3uszka, 11-Sebastian Piekarski - 17-Mateusz Bibro, 10-Kamil Blecharski, 8-Artur Broda (82 6-Piotr Jewu3a), 14-Mateusz Tadel, 13-S3awomir Krakowski - 4-Dawid Lazarek (60 9-Jakub Tadel).
Trener: Marek Migdu3a.

Wis3a: 1-Patryk Kuta - 18-Marek Trójniak (80 2-Dariusz Kapuociak), 4-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton, 8-Dawid Dynak - 10-Szczepan Ko3ton (75 16-Jakub Musia3), 6-Kamil Furga3, 13-Krystian Bator, 9-Kacper Nytko (84 17-Przemys3aw Krupa) - 7-Jakub Nytko, 11-Konrad Wo3oszyn.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Pojechaliomy do Zbylitowskiej Góry, która w 1 kolejce wyjazdowo ogra3a beniaminka ze Zg3obic. Spotkanie nie by3o porywaj1cym widowiskiem. Dunajec nie pozwala3 na otwart1 gre i skupia3 sie na defensywie, przy tym zageszczaj1c orodek boiska. Dlatego ofensywne próby Wis3y by3y szybko t3umione, a podbramkowe akcje (nie licz1c sta3ych fragmentów gry) u jednych i drugich mo?na by3o policzya na placach u jednej reki. Kolejny mecz zagramy u siebie z Lukovi1 - rewelacj1 rundy wiosennej poprzedniego sezonu.

Przez pierwsze pó3 godziny nic specjalnego sie nie dzia3o. To mog3o zdekoncentrowaa, bo zagro?enie pod bramk1 Wis3y zrobiliomy sobie... sami. Kamil Dynak niefrasobliwie straci3 pi3ke we w3asnym polu karnym, która trafi3a do Dawida Lazarka, a ten bed1c 7 metrów przed niemal pust1 bramk1 feralnie spud3owa3. Wis3a wtedy wróci3a z d3ugiej podró?y, ale powrót by3 z przytupem. W 40 min po sk3adnej akcji Konrad Wo3oszyn - Kacper Nytko - Jakub Nytko, ten ostatni strza3em z oko3o 10 metrów wykonczy3 ca31 akcje i Wis3a do przerwy prowadzi3a 0:1.

W drugiej po3owie Dunajec wysun13 swoj1 najgroYniejsz1 bron, czyli sta3e fragmenty gry. W 60 min mieliomy tego apogeum, bo najpierw z wolnego z oko3o 20 metrów uderzy3 Kamil Blecharski, a Patryk Kuta z problemami wybi3 na róg. Z tego rogu gospodarze doorodkowali na 5 metr, gdzie w zamieszaniu oddali strza3, który w ostatniej chwili zablokowaliomy na... rzut ro?ny. Do trzech razy sztuka, bo po tym doorodkowaniu z naro?nika boiska Artur Broda wyskoczy3 najwy?ej do g3ówki i skierowa3 pi3ke obok s3upka - 1:1.

Mimo, ?e do konca meczu pozosta3o du?o czasu, to obie dru?yny nie potrafi3y ju? zmienia losów tego pojedynku. Dunajec nadal próbowa3 ze sta3ych fragmentów gry, ale nasi nie dawali sie ju? zaskoczya. Wis3a równie? neka3a defensywe rywala, ale nic konkretnego z tego nie wychodzi3o. Najbli?ej powodzenia by3 w 90 min Krystian Bator, który uderzy3 z dystansu, ale owietn1 parad1 popisa3 sie Kamil Jewu3a wybijaj1c pi3ke na rzut ro?ny. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864604 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.