Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Ikar Odporyszów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Startuje tarnowska okregówka 2015/16!


Wis3a

Ikar

16.08.2015 (niedziela),
godz. 18.00, Szczucin
1:0 (1:0)

Bramka:
1-0 Kamil Dynak 35

Sedziowa3: Zbigniew Smolinski (Tarnów)
—ó3te kartki: Bator, Furga3, J. Nytko, Kuta, M3odzinski
Widzów: 150

Wis3a: 1-Patryk Kuta - 16-Bartosz Pochron, 4-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton, 8-Jakub M3odzinski - 20-Dawid Dynak (79 5-Dariusz Kapuociak), 6-Kamil Furga3 (72 18-Marek Trójniak), 13-Krystian Bator (65 11-Jakub Musia3), 9-Kacper Nytko - 7-Jakub Nytko, 15-Konrad Wo3oszyn (85 17-Przemys3aw Krupa).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Ikar: 12-Arkadiusz Pinas - 16-Mariusz Ko?uch (46 11-Filip WoYniak), 5-Krzysztof Kijowski, 18-Dawid Konieczny, 3-Damian Nieroda - 7-Bart3omiej Fr1c, 6-Dominik Sendor, 8-Mateusz Kozinski, 13-Tomasz Kozinski - 9-Andrzej Tapa, 17-Dawid Pagos (65 4-Dariusz Flis).
Trener (graj1cy): Krzysztof Kijowski.


Komentarz

Ligowy sezon 2015/16 zaczynamy od skromnego, ale bardzo wa?nego zwyciestwa z mocnym rywalem. I na pewno zas3u?onego, bo Wis3a by3a stron1 przewa?aj1c1 i wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Gdyby celowniki naszych zawodników by3y dzisiaj lepiej nastawione, to losy spotkania by3yby dooa szybko rozstrzygniete. W zamian nie unikneliomy nerwowej koncówki meczu, ale ostatecznie uda3o sie dowieoa korzystny wynik i trzy punkty pozosta3y w Szczucinie. Za tydzien wyjazd do Zbylitowskiej Góry.

Wis3a od pocz1tku przeje3a inicjatywe. W 16 min powinno bya ju? 1:0, ale po podaniu Dawida Dynaka wzd3u? bramki, Konrad Wo3oszyn z bliska nieczysto trafi3 w pi3ke, która w wyniku tego bez problemu pad3a 3upem Arkadiusza Pinasa. W 35 min dopinamy swego, bo do rzutu wolnego z dok3adnie 16 metrów podchodzi Kamil Dynak i technicznym strza3em tu? nad murem (pi3ka jeszcze delikatnie sie o niego otar3a) daje arcywa?ne prowadzenie Wiole jeszcze w pierwszej po3owie meczu.

Jednak trzeba zaznaczya, ?e mimo naszej inicjatywy, goocie nie byli tylko statystami i równie? stwarzali zagro?enie. Zaraz po przerwie, gdyby Bart3omiej Fr1c w polu karnym by3 bardziej precyzyjny, to mog3o bya ju? 1:1. Na nasze szczeocie nie by3, a i owietnie w bramce spisa3 sie Patryk Kuta, który zdo3a3 wybia pi3ke na rzut ro?ny. PóYniej wszystko wróci3o "do normy", bo wydawa3o sie, ?e Wis3a kontroluje spotkanie. Akcja z 53 min najlepiej to potwierdzi3a, bo byliomy o w3os od gola na 2:0. Wtedy to, Kacper Nytko wy3o?y3 futbolówke do niepilnowanego Konrada Wo3oszyna, który w dogodnej pozycji trafi3 jednak tylko w poprzeczke bramki.

Szkoda tej sytuacji, bo zamiast spokojnej koncówki meczu, nasi zawodnicy zaserwowali nam nerwowe minuty. Ikar postawi3 wszystko na jedn1 karte i przycisn13 Wis3e. Jednak nasza defensywa nie da3a sie zaskoczya i uda3o sie inauguracje sezonu zaliczya na plus.

To chyba najlepszy prezent... olubny, bo w3aonie wczoraj wieloletni zawodnik Wis3y - Szczepan Ko3ton - po?egna3 sie z stanem kawalerskim. Na imprezie by3o wielu naszych zawodników, którzy dzisiaj sie zmobilizowali i staneli na wysokooci zadania. Tak?e nic dodaa, nic uj1a - ?yczymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze ?ycia, Uli i Tutinowi! (MS)

Video

1-0 Kamil Dynak 35


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863263 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.