Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Iskra Olesno Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Przedostatnia kolejka zmagan m3odzików.


Wis3a

Iskra

05.06.2015 (pi1tek),
godz. 17.30, Szczucin
MLODZIKI
0:4 (0:2)

Bramki:
0-1 Micha3 Kaczówka 10
0-2 Adam Lucek 29
0-3 Micha3 Kaczówka 40
0-4 Adam Lucek 42

Sedziowa3: Pawe3 Gmyrek (—abno)
Czas gry: 2x30 min

Wis3a: 1-Przemys3aw Greba - 4-Piotr Tabor, 8-Jakub Klara, 20-Jakub Balicki, 18-Jakub Kaczkowski, 10-Damian Giza, 9-Mateusz Kapel, 11-Jakub Teczar, 7-Adam Szl1zak.
---
16-Jakub Kokoszka.
Trener: Dariusz Ko3ton.

Iskra: 1-Mateusz Lapa - 17-Adrian Cury3o, 15-Bartosz Grabka, 9-Micha3 Kiljan, 10-Adam Lucek, 11-Kacper Miroszka, 14-Nikodem Patryjak, 13-Hubert S3onka, 5-Patryk Wegiel.
---
6-Patryk Biedak, 7-Micha3 Kaczówka, 18-Kacper Kochanek, 4-Micha3 Pszczo3a, 8-Sebastian Sajdera.
Trener: Miros3aw Panek.


Komentarz

M3odziki z Olesna okazali sie lepsi w starciu z rówieonikami ze Szczucina. Ju? w pierwszej po3owie udokumentowali to dwoma trafieniami, gdy w 10 min pi3ke do bramki skierowa3 Micha3 Kaczówka, a w 29 min podwy?szy3 wynik Adam Lucek. Po przerwie Iskra kontynuowa3a dobr1 gre i ponownie na liste strzelców zapisali sie wy?ej wymienieni zawodnicy. By3a to przedostatnia kolejka w tym sezonie.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860042 (od 21.07.06); 0,035 s., IE, FF, O, G, S.