Wisła Szczucin
LZS Medrzechów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czekamy na pierwsze wiosenne zwyciestwo.


Medrzechów

Wis3a

23.05.2015 (sobota),
godz. 11.00, Medrzechów
MLODZIKI
3:4 (2:2)

Bramki:
0-1 Mateusz Kapel 5
1-1 Mateusz Sieradzki 10
1-2 Jakub Teczar 24
2-2 Mateusz Sieradzki 28
2-3 Mateusz Kapel 40
3-3 Mateusz Sieradzki 45
3-4 Filip Luszcz 48

Sedziowa3: Miros3aw Luszcz (—abno)
Czas gry: 2x30 min

Medrzechów: 1-Przemys3aw Dynak - 9-Lukasz Klara, 3-Daniel Lustofin, 20-Bart3omiej Rachmaciej, 19-Adrian Rejowski, 6-Konrad Rogala, 7-Mateusz Sieradzki, 4-Krystian Wnek, 22-Grzegorz Zapa3a.
---
12-Krzysztof Rojowski, 21-Konrad Czupryna, 8-Kacper Kaczówka, 10-Bartosz Król, 2-Wojciech Orszulak, 5-Adrian Urbanik.
Trener: Rados3aw Wolinski.

Wis3a: 1-Przemys3aw Greba - 17-Jakub Klara, 4-Piotr Tabor, 20-Jakub Krawczyk, 10-Damian Giza - 9-Mateusz Kapel, 8-Filip Luszcz, 11-Jakub Teczar - 7-Adam Szl1zak.
---
16-Jakub Kokoszka, 6-Jakub Kaczkowski.
Trener: Dariusz Ko3ton.


Komentarz

Emocji w dzisiejszym pojedynku m3odzików nie brakowa3o. Wis3a trzykrotnie wychodzi3a na jednobramkow1 przewage, ale za ka?dym razem gospodarze doprowadzali do remisu. Jednak mimo wszystko, ostatnie s3owo nale?a3o do gooci, którzy w koncu dopieli swego i za czwartym razem utrzymali prowadzenie. Dla m3odej Wis3y to wa?ne zwyciestwo, bo pierwsze w tych wiosennych rozgrywkach.

Po dwóch remisach i pora?ce czekano na wiosenne prze3amanie m3odzików. Zadanie nie by3o 3atwe, bo dru?yna z Medrzechowa po 4 kolejkach by3a przecie? wiceliderem rozgrywek. Tak te? sie okaza3o w praktyce, bo spotkanie mia3o zaciete oblicze i do samego konca nie by3o wiadome, jak sie ono zakonczy. Okaza3o sie, ?e dzisiaj odrobine wiecej szczeocia maj1 Wiolacy i to oni zapisuj1 na swoim koncie trzy punkty.

Ju? na samym pocz1tku wynik otworzy3 Mateusz Kapel, który wykorzysta3 przytomne podanie od Jakuba Teczara. Gospodarze mogli równie szybko wyrównaa, ale rzut karny przestrzeli3 Mateusz Sieradzki. Jednak chwile póYniej, napastnik Medrzechowa w pe3ni sie zrekompensowa3, gdy pokona3 Przemys3awa Grebe z rzutu wolnego. Nastepnie cios zada3a Wis3a, gdy w pole karne doorodkowa3 Piotr Tabor, a pi3ke z najbli?szej odleg3ooci g3ow1 musn13 Jakub Teczar i by3o 1:2. Jednak miejscowi jeszcze przed przerw1 wyrównali, bo akcje sam na sam wykorzysta3 Mateusz Sieradzki.

W drugiej po3owie scenariusz sie powtórzy3 - Jakub Teczar zagra3 do Mateusza Kapla, który wykonczy3 sytuacje. I ponownie - Mateusz Sieradzki wyrówna3 uderzeniem z dalszej odleg3ooci z rzutu wolnego. Wynik 3:3 d3ugo sie nie utrzyma3, bo niesygnalizowany strza3 z dystansu odda3 Filip Luszcz, a pi3ka zatrzepota3a w siatce. Jednak tym razem, m3odziki Medrzechowa - mimo okazji - nie zdo3ali dogonia wyniku i trzy punkty pojecha3y do Szczucina. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861193 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.