Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Czarnovia Czarna Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Rozpoczynamy zimowe sparingi.


Wis3a

Czarnovia

07.02.2015 (sobota),
godz. 14.30, Szczucin
SPARING
2:3 (2:2)

Bramki:
0-1 Tomasz Siwula 24
1-1 zawodnik testowany II 27
2-1 Marek Trójniak 33
2-2 Kamil Lukaszewski 37 - karny
2-3 Tomasz Siwula 69

Sedziowa3: Karol Luszcz (—abno)
Czas gry: 2x40 min

Wis3a: Przemys3aw Krupa (46 zawodnik testowany) - Dawid Dynak, Tomasz Pietras (46 Patryk Kuta), Dariusz Ko3ton, Jakub M3odzinski - Mateusz Labuz, Jakub Musia3 (46 Przemys3aw Pochron), Szczepan Ko3ton, Adrian Mróz (46 Dariusz Kapuociak) - zawodnik testowany II, Marek Trójniak (46 Lukasz Giza).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Stosowano zmiany powrotne.


Komentarz

Pierwszy sparing w okresie zimowym ju? za nami. Wis3a na onie?nym boisku przegra3a 2:3 z Czarnovi1 - przedstawicielem debickiej okregówki. W sk3adzie naszej dru?yny wyst1pili dwaj testowani zawodnicy oraz dwaj nasi wychowankowie, którzy po d3ugiej przerwie wznowili treningi z Wis31. Za tydzien ponownie powinniomy zagraa z zespo3em z V ligi debickiej, tym razem z Radomyolank1 Radomyol Wielki.

Dzisiejszy sparing rozegrano na pokrytym oniegiem g3ównym boisku w Szczucinie. Lepiej w tych warunkach radzili sobie zawodnicy z Czarnej, jednak razili nieskutecznooci1. Dopiero w 24 min (wczeoniej zmarnowali kilka 100% szans) potrafili umieocia pi3ke w siatce, kiedy Tomasz Siwula z bliskiej odleg3ooci dobi3 strza3 z dystansu swojego kolegi. Wis3a gra3a tak, jakby mia3 pod górke, ale gol dla przyjezdnych podzia3a3 na nas mobilizuj1co. W efekcie tego, szybko wyrównaliomy i wyszyliomy na prowadzenie. W obydwóch bramkach udzia3 mia3 testowany zawodnik, który najpierw po indywidualnej akcji wyrówna3 na 1:1, a nastepnie wy3o?y3 pi3ke Markowi Trójniakowi, który z 5 metrów na raty, ale da3 prowadzenie Wiole 2:1. Mimo to, ostatnie s3owo w tej po3owie nale?a3o do Czarnovii, która po rzucie karnym wyrówna3a stan meczu.

W drugiej po3owie ogl1daliomy ju? mnie sytuacji podbramkowych, których i tak o wiele wiecej (jak generalnie w ca3ym spotkaniu) mia3a ekipa z Czarnej. Jedn1 z takich sytuacji potrafili wykorzystaa, kiedy po rzucie ro?nym Tomasz Siwula z g3ówki skierowa3 pi3ke do bramki. Krótko podsumowuj1c - rywal dzisiaj prezentowa3 sie lepiej na tle naszej Wise3ki i w pe3ni zas3u?enie wygra3.

W sk3adzie Wis3y pojawi3 sie Tomasz Pietras - nasz wychowanek, który w ostatnich sezonach wystepowa3 w A klasowej Brzozie Brzezówka. Zagra3 równie? Adrian Mróz, który ostatnio wystepowa3 w juniorach Wis3y i po kilku latach wznowi3 treningi. Obydwaj po dope3nieniu formalnooci do31cz1 do naszej dru?yny. Dzisiaj równie? pojawi3o sie dwóch zawodników testowanych, o których jeszcze jest za wczeonie, by pisaa o szczegó3ach. W dru?ynie Wis3y z ró?nych powodów zabrak3o te? kilku zawodników. O jakichkolwiek ruchach transferowych bedziemy sie staraa informowaa.

Za tydzien powinniomy sparingowo zagraa z Radomyolank1 Radomyol Wielki. W najbli?szych dniach zostanie ustalone gdzie, kiedy i o której zagramy. Wis3a za tydzien równie? wyst1pi w III Halowych Mistrzostwach Powiatu D1browskiego Klubów Sportowych w pi3ce no?nej, które odbed1 sie w hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w D1browie Tarnowskiej. (MS)

Inne sparingi V-ligowców:

Iskra Tarnów - Lukovia Lukowa Odwo3any z powodu opadów oniegu (08.02)
LKS Wietrzychowice - Pogórze Pleona 2:6 (07.02)
Polan II —abno - Pogórze Pleona 4:1 (31.01)
Pogoria Pogórska Wola - LUKS Skrzyszów Odwo3any (08.02)
Tuchovia Tuchów - Tuchovia II Tuchów (07.02)
Dunajec Zb. Góra - LKS Ladna 5:3 (08.02)
Dunajec Zb. Góra - KS Niwka 5:5 (31.01)
Tarnovia Tarnów - Sokó3 Maszkienice 7:3 (08.02)
Tarnovia Tarnów - Spó3dzielca Grabno 5:4 (31.01)
Iskra Olesno - KS US Omigno 2:3 (07.02, w Odporyszowie)
Ikar Odporyszów - Legovia Leg Tarn. Odwo3any (08.02, godz. 12.00)
Ikar Odporyszów - Dunajec Miko3ajowice Odwo3any (08.02, godz. 14.00)
Ikar Odporyszów - LKS Nowa Jastrz1bka 3:5 (31.01)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863272 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.