Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Iskra Olesno Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Z autsajderem - szóste zwyciestwo z rzedu?


Wis3a

Iskra

20.05.2015 (oroda),
godz. 17.30, Szczucin
JUNIORZY
7:0 (7:0)

Mecz trwa3 45 minut, w skutek dekompletacji sk3adu gooci.

Bramki:
1-0 Jakub M3odzinski 10
2-0 Kamil Dynak 13
3-0 Jakub M3odzinski 14
4-0 Jakub M3odzinski 20
5-0 Kamil Dynak 23
6-0 Krystian Bator 38
7-0 Krystian Bator 41

Sedziowa3: Mateusz Libera (—abno)
—ó3te kartki: brak

Wis3a: Jakub Szymanski - Tomasz Struzik (28 Hubert Krukowsk), Karol Luszcz, Kamil Bednarz (28 Dariusz Wrona), Dariusz Kapuociak - Mateusz Giera, Maciej Wójcik, Sebastian Bednarz, Jakub M3odzinski (28 Jakub Musia3) - Kamil Dynak (28 Krystian Bator), Przemys3aw Krupa.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Spotkanie koncz1ce 22 kolejke I ligi juniorów starszych pomiedzy Wis31 a Iskr1 trwa3o tylko 45 minut. Dru?yna z Olesna do tej pory zgromadzi3a jedynie siedem punktów i ju? pogodzi3a sie ze spadkiem. Do Szczucina przyjecha3a w dziewiecioosobowym sk3adzie. W efekcie tego, Wiolacy urz1dzili sobie trening strzelecki, w którym do bramki trafiali: trzy razy Jakub M3odzinski oraz po dwa trafienia zaliczyli Kamil Dynak i Krystian Bator. Po pierwszej po3owie goocie zg3osili do sedziego kontuzje i w skutek dekompletacji sk3adu nie byli w stanie kontynuowaa zawodów. Dla juniorów Wis3y, którzy zajmuj1 pi1te miejsce w tabeli, by3a to ju? szósta wygrana z rzedu.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864573 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.