Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Bochenski Klub Sportowy Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

W orodku tygodnia ze spadkowiczem.


Wis3a

Bochenski

27.08.2014 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
JUNIORZY
3:2 (2:2)

Bramki:
0-1 Dawid Pilch 7
1-1 Kacper Nytko 25
2-1 Kamil Dynak 34
2-2 Micha3 Kaczmarczyk 45
3-2 Kacper Nytko 75

Sedziowa3: Pawe3 Fido (—abno)
—ó3te kartki: Dynak, Bator - Bukowiec
Czerwone kartki: Pilch (BKS, 18 min - kopniecie przeciwnika bez pi3ki w przerwie w grze) i Kruk (BKS, 30 min - z3apanie przeciwnika za koszulke i przerwanie akcji 100% do zdobycia bramki)

Wis3a: 12-Przemys3aw Krupa - 5-Dariusz Kapuociak, 8-Karol Luszcz, 2-Hubert Krukowski (76 17-Mateusz Giera), 15-Filip Smao (90 18-Jakub Szymanski) - 6-Sebastian Bednarz (72 4-Przemys3aw Gromski), 11-Jakub Musia3 (82 9-Dariusz Wrona), 10-Kamil Dynak, 16-Daniel Nowicki (84 14-Tomasz Struzik) - 13-Krystian Bator, 7-Kacper Nytko (88 3-Maciej Wójcik).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Bochenski: 12-Damian Szyd3owski - 4-Daniel Bukowiec, 13-Patryk Górszczyk (75 5-Krzysztof Omietanski), 14-Hubert Grodowski (68 11-Hubert Dutka), 17-Micha3 Kaczmarczyk, 15-Mateusz Krokosz (46 6-Bart3omiej Miszczuk), 2-Szczepan Kruk, 9-Konrad Kuchnik, 10-Grzegorz Mus, 7-Dawid Pilch, 8-Micha3 Wieciech (46 18-Piotr Cisak).
Trener: Marcin Leoniak.


Komentarz

Nasi juniorzy chyba pozazdroocili szalonego meczu seniorów z Victori1 i równie? stworzyli emocjonuj1ce spotkanie. Co prawda, goli nie by3o a? tyle, co w niedziele (choa te? niema3o), ale pojedynek równie? obfitowa3 w wiele akcji i punktów zwrotnych. Wystarczy wspomniea, ?e w 90 minutach widzieliomy piea bramek, dwie czerwone kartki i jeden rzut karny niewykorzystany...

Ale zacznijmy od pocz1tku. Do Szczucina przyjecha3 Bochenski KS, który jeszcze w poprzednim sezonie wystepowa3 o szczebel wy?ej. Ju? w 7 min faworyzowani goocie wyszli na prowadzenie, kiedy prostopad3ym podaniem "uruchomiono" Dawida Pilcha, a ten wyszed3 na sytuacje sam na sam i wykonczy3 akcje. Niestety strzelec bramki nie cieszy3 sie zbyt d3ugo, gdy? w 18 min musia3 boisko opuocia i os3abia swoj1 dru?yne. Powód - czerwona kartka za kopniecie naszego zawodnika bez pi3ki. Od tego momentu, Wis3a zwietrzy3a szanse, by odwrócia losy tego spotkania. Raz po raz naciera3a na bramke Damiana Szyd3owskiego. Po dwóch nie wykorzystanych sytuacjach, dopiero za trzecim razem uda3o sie pokonaa bramkarza gooci. Kiedy Krystian Bator zagra3 w uliczke do Kacpra Nytko, który w pojedynku jeden na jednego p3askim strza3em skierowa3 pi3ke do bramki.

Na tym nie koniec, jeoli chodzi o emocje w pierwszej po3owie. W 30 min kolejne os3abienie szeregów Bochenskiego. Tym razem, czerwien zobaczy3 obronca, który z3apa3 za koszulke tu? przed polem karnym napastnika Wis3y, który wychodzi3 na czyst1 pozycje. Ma3o tego, ?e od tej chwili rywal gra3 w dziewieciu, to na dodatek od razu z rzutu wolnego straci3 bramke na 2:1. Ladnym, technicznym strza3em tu? nad murem popisa3 sie Kamil Dynak.

Jeoli ktoo pomyola3, ?e na tym mecz sie zakonczy3, czyli Wis3a mia3a spokojnie wygrany mecz z skróconym do dziewieciu sk3adem Bochenskiego, to grubo sie pomyli3. Rywal gra3 jak równym z równym, bardzo ambitnie i do samego konca. Na dodatek m3odzi Wiolacy chyba za bardzo poczuli sie pewnie. Efekt tego taki, ?e Bochenski jeszcze przed przerw1 wyrówna3 za spraw1 Micha3a Kaczmarczyka.

Gol na 2:2 wcale nie podzia3a3 na Wis3e mobilizuj1co. W drugiej po3owie dalej nie by3o widaa ró?nicy pomiedzy dru?yn1 11 a 9-osobow1. A jeoli takow1 ró?nica by3a, to na korzyoa... Bochenskiego. W 58 min mieli nawet rzut karny, ale odleg3ooa 11 metrów okaza3a sie zbyt daleka dla zawodnika gooci, który nie trafi3 w bramke. Wis3e od blama?u uratowa3 niezawodny Kacper Nytko, który odda3 strza3 tu? zza pola karnego, a pi3ka p3asko w d3ugi róg, odbijaj1c sie jeszcze od s3upka wpad3a do bramki. Ambitny Bochenski gra3 do ostatniej minuty, ale nie zdo3a3 ju? zmienia wyniku.

Reasumuj1c. Wiole z wielkim trudem przysz3o dzio zdobycie trzech punktów, choa rywal przez wiekszooa czasu gra3 w dziewieciu. Bochenski by3 zespo3em lepszym mimo, ?e mia3 o dwóch zawodników mniej. Wiolacy powinni dobrze zapamietaa dzisiejszy pojedynek i wyci1gn1a z niego wnioski. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861248 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.