Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia II D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na koniec z D1brovi1 o 6 miejsce w tabeli.


Wis3a

D1brovia II

14.06.2015 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
0:0 (0:0)

Bramki:
brak

Sedziowa3: Adrian Niemiec (Tarnów)
—ó3te kartki: Wioniowski
Widzów: 180

Wis3a: 1-Patryk Kuta - 10-Tomasz Pietras, 2-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton, 18-Marek Trójniak - 9-Dawid Dynak, 6-Kamil Furga3, 11-Jakub Musia3 (70 8-Przemys3aw Krupa), 17-Jakub M3odzinski (62 4-Kamil Bednarz) - 13-Krystian Bator, 7-Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

D1brovia II: 1-Pawe3 Zaj1c - 20-Mateusz Ptak (46 5-Konrad Medala), 6-Pawe3 Czupryna, 4-Micha3 Miku3a, 8-Piotr Marek - 15-Bart3omiej Janeczko, 2-Wojciech Bobro, 11-Janusz Zarzycki, 13-Dominik Szlosek - 16-Dominik Wioniowski.
Trener: Pawe3 Trzpit.


Komentarz

Sezon ligowy 2014/15 w3aonie dobieg3 konca. Wis3a po bardzo dobrej rundzie jesiennej zajmowa3a 4 miejsce w tabeli, niestety wiosna nie by3a ju? taka dobra... Mimo to, liczono, ?e w ostatnim meczu z rezerwami D1brovii uda sie wygraa i skoczya na 6 lokate. Tym bardziej, ?e dru?yna z D1browy Tarnowskiej zagra3a w... dziesieciu. Niestety, ten mecz potwierdzi3 bardzo s3ab1 dyspozycje w tej rundzie i Wis3a tylko zremisowa3a i ostatecznie zaje3a 8 miejsce na zakonczenie ligowych rozgrywek.

Druga dru?yna D1brovii ju? chyba zrezygnowana. Po historycznym awansie z A klasy, zespó3 Paw3a Trzpita bardzo dobrze radzi3 sobie w lidze okregowej. Niestety - mimo pozytywnej postawy - i tak D1brovi1 II powróci do A klasy. Powodem jest spadek pierwszej dru?yny z IV ligi, co zgodnie z regulaminem wymusza przesuniecie rezerw o szczebel ni?ej. Na ostatni mecz do Szczucina przyjechali w dziesiecioosobowym sk3adem, plus jeden rezerwowy, który i tak móg3 graa tylko 45 minut...

Mimo to, Wis3a nie potrafi3a tego wykorzystaa. W te upalne popo3udnie przewa?aliomy, ale nasze akcje przypomina3y walnie g3ow1 w mur. Mimo liczebnej przewagi nie uda3o sie zaskoczya defensywy przyjezdnych. Najbli?ej byli Dawid Dynak oraz Kamil Dynak, ale owietnie w bramce spisywa3 sie Pawe3 Zaj1c. Natomiast w 82 min g3ówka Przemys3awa Krupy trafi3a w s3upek bramki.

Ten mecz tylko potwierdza s3ab1 dyspozycje naszych zawodników w rundzie wiosennej. W 13 spotkaniach strzelamy tylko 13 goli, co pokazuje, ?e nie ma kto skierowaa futbolówki miedzy s3upki. Dzisiaj by3o to widoczne, bo z graj1c1 w os3abieniu ca3y mecz D1brovi1 powinniomy (a nawet musieliomy) wygraa... (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860875 (od 21.07.06); 0,035 s., IE, FF, O, G, S.