Wisła Szczucin
LUKS Skrzyszów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

LUKS Skrzyszów znalaz3 sie niebezpiecznie blisko strefy spadkowej...


Skrzyszów

Wis3a

23.05.2015 (sobota),
godz. 18.00, Skrzyszów
3:0 (2:0)

Bramki:
1-0 Andrzej Ko3basiuk 5 - karny
2-0 Bart3omiej M1del 23
3-0 Bartosz Pochron 82 - gol samobójczy

Sedziowa3: Marcin Fr1czek (Tarnów)
—ó3te kartki: Stanczyk - Pietras, D. Dynak, Musia3, Dernoga
Czerwona kartka: M3odzinski (Wis3a, 30 min - kopniecie rywala poza gr1)
Widzów: 50

Skrzyszów: 90-Kamil Kotapka - 11-Filip Budzik, 6-Marcin Witek (90 5-Mateusz Kukla), 8-Lukasz Baran, 17-Micha3 Kwater (75 19-Dawid Bien) - 15-Marek Proszowski, 14-Jaros3aw Stanczyk, 96-Marcin Bobrowski, 23-Jakub Stach (83 16-Artur Kras) - 10-Andrzej Ko3basiuk (70 9-Jacek Proszowski), 21-Bart3omiej M1del.
Trener (graj1cy): Marcin Witek.

Wis3a: 1-Bartosz Pochron - 14-Tomasz Pietras (63 15-Kamil Bednarz), 17-Stanis3aw Dernoga, 4-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton - 9-Dawid Dynak, 11-Jakub Musia3 (55 18-Sebastian Bator), 10-Mateusz Labuz (80 20-Przemys3aw Krupa), 6-Jakub M3odzinski - 19-Krystian Bator (70 5-Dariusz Kapuociak), 7-Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

By3 to pojedynek najs3abszych dru?yn bior1c pod uwage tylko runde rewan?ow1. Wis3a w 9 wiosennych kolejkach zainkasowa3a zaledwie 6 punktów, a Skrzyszów jeszcze mniej, bo tylko 4. Dlatego - mimo dobrej rundy wiosennej (Wis3a po pó3metku by3a na 4, a LUKS na 7 miejscu w tabeli) - obydwa kluby walcz1 jeszcze o utrzymanie. Z tego powodu dzisiejsze spotkanie by3o bardzo wa?ne. Niestety, rozstrzygne3o sie ono za szybko, bo ju? w pó3 godziny.

W spotkaniu zabrak3o Kamila Furga3a (kartki), Marka Trójniaka czy kontuzjowanych Adama Sieradzkiego i Patryka Kuty. Tego ostatniego awaryjnie miedzy s3upkami musia3 zast1pia Bartosz Pochron. W zamian tego, do gry pierwszy raz w tej rundzie desygnowani byli Stanis3aw Dernoga oraz Sebastian Bator.

Skrzyszów przed tym meczem mia3 nó? na gardle, bo jednopunktowa przewaga nad stref1 spadkow1, to ?adna przewaga. Tym bardziej, ?e ilooa spadkowiczów jest ci1gle niepewna, bo zale?y to od wy?szych lig. Wis3a mia3a sytuacje o wiele lepsz1, ale dzisiejsza pora?ka mo?e oznaczaa niepotrzebne k3opoty...

Wiedzieliomy o tym doskonale, ale nie byliomy w stanie sie temu przeciwstawia. Na "dzien dobry" dostaliomy karnego, którego na gola zamieni3 Andrzej Ko3basiuk. Pytanie tylko czy Tomasz Pietras faulowa3, a jeoli tak - to czy w polu karnym? Na te nurtuj1ce pytania odpowiedzi zna3 doskonale sedzia g3ównym spotkania.

Kontrowersyjny karny to raz, a druga bramka to dwa. Poniewa? w 23 min daliomy sie 3atwo wymanewrowaa Marcinowi Bobrowskiemu, który wpad3 w pole karne i pos3a3 pi3ke wzd3u? bramki, gdzie z najbli?szej odleg3ooci futbolówke miedzy s3upki wepchn13 Bart3omiej M1del.

Wis3a przegrywa3a 2:0 i gorzej bya nie mog3o. Mog3o. W 30 min czerwon1 kartk1 zosta3 ukarany Jakub M3odzinski, który sprowokowany przez zawodnika gospodarzy kopn13 go poza gr1 i Wis3a zmuszona by3a graa w os3abieniu.

Te wydarzenie zadecydowa3y o wszystkim. Fatalnie weszliomy w ten mecz, w czym pomog3y dyskusyjne decyzje sedziego, ale nie tylko, bo sami byliomy sobie winni. Spotkanie, które zacze3o sie marnie, marnie skonczy sie. Tak te? i by3o. Wis3a w drugiej po3owie próbowa3a, ale defensywa Skrzyszowa nie dawa3a sie zaskoczya i wygl1da3o to, jak walenie grochem o ociane. Na dodatek musieliomy uwa?aa na ich kontrataki, co w 82 min sie nie uda3o i LUKS ustali3 wynik na 3:0, gdy po uderzeniu z dystansu, pi3ka odbi3a sie od s3upka, a nastepnie od pleców naszego bramkarza i wpad3a do bramki. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863549 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.