Wisła Szczucin
Cie?kowianka Cie?owice - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Jedziemy do wicelidera.


Cie?kowianka

Wis3a

10.05.2015 (niedziela),
godz. 15.00, Cie?kowice
4:3 (4:2)

Bramki:
1-0 Lukasz Giera3t 1
1-1 Kamil Furga3 23
1-2 Dariusz Ko3ton 27 - karny
2-2 Lukasz Giera3t 29
3-2 Dariusz Ba3ut 35
4-2 Lukasz Popiela 41
4-3 Krystian Bator 56

Sedziowa3: Grzegorz Wronski (Tarnów)
—ó3te kartki: T. Popiela, Giera3t dwie, Kucharczyk, Kapa3ka - Ko3ton
Czerwona kartka: Giera3t (Cie?kowianka, 50 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 100

Cie?kowianka: 25-Piotr Ho3da - 5-Krzysztof Biedronski, 8-Sebastian Bryt, 9-Lukasz Uchwat, 16-Lukasz Popiela (70 7-Mateusz Ryndak) - 11-Micha3 Kucharczyk, 6-Ireneusz Kapa3ka, 20-Sylwester —aba, 4-Tomasz Popiela (86 17-Adrian Musia3) - 3-Lukasz Giera3t, 10-Dariusz Ba3ut.
Trener (graj1cy): Lukasz Giera3t.

Wis3a: 1-Patryk Kuta - 13-Tomasz Pietras (60 16-Bartosz Pochron), 4-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton, 18-Marek Trójniak - 9-Dawid Dynak, 6-Kamil Furga3, 11-Jakub Musia3 (60 10-Mateusz Labuz), 14-Jakub M3odzinski (65 5-Adam Sieradzki) - 17-Krystian Bator (72 8-Adrian Mróz), 7-Kapcer Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Na nudy w Cie?kowicach nie mo?na by3o narzekaa. I to dos3ownie od pierwszych sekund spotkania, bo gospodarze ju? w 18 sekundzie wyszli na prowadzenie! To chyba rekord, jeoli chodzi o najszybsz1 stracon1 bramke. Goli pad3o w sumie a? osiem, w tym jeden, który nie zosta3 uznany w dooa kontrowersyjnych okolicznoociach. Do tego wszystkiego trzeba dodaa, ?e boisko przez obfite opady deszczu by3o nasi1kniete wod1 jak g1bka, a w niektórych miejscach pi3karze dos3ownie grzeYli w ka3u?ach wody.

Wszechobecna woda utrudnia3a gre, a w niektórych momentach wygl1da3o to wrecz komicznie, gdy zawodnicy taplali sie w ka3u?ach. W tych trudnych warunkach szybciej odnaleYli sie gospodarze. Ju? w 18 sekundzie (!) pi3ke przej13 Dariusz Ba3ut i zagra3 w pole karne do Lukasza Giera3ta, który da3 prowadzenie Cie?kowiance. Mo?na omia3o stwierdzia, ?e to jeden z najszybszych (jeoli nie najszybszy) stracony gol w historii Wis3y. W poprzednim sezonie równie? szybko rywal strzeli3 nam bramke, ale wówczas zawodnicy GKS Drwini potrzebowali na to 25 sekund.

Mimo takiego obrotu sprawy, Wiolacy szybko odwrócili losy spotkania. W 23 min po podaniu Kacpra Nytko w sytuacji sam na sam znalaz3 sie Kamil Furga3 i wyrówna3 na 1:1. Chwile póYniej by3o ju? 1:2, bo karnego (za zagranie rek1) na gola zamieni3 Dariusz Ko3ton.

Niestety radooa Wis3y trwa3a bardzo krótko. W 29 min po doorodkowaniu z rzutu ro?nego i zamieszaniu na 5 metrze pi3ka spad3a wprost pod nogi Lukasza Giera3ta, a graj1cy trener Cie?kowianki doskonale wiedzia3, co z takim prezentem zrobia - 2:2. Rywal szed3 za ciosem. W 35 min Dariusz Ba3ut znalaz3 sie w naro?niku pola karnego i uderzy3 p3asko w d3ugi róg bramki - 3:2. Dru?yna z Cie?kowic jeszcze w koncówce pierwszej polowy dobi3a Wis3e, gdy doorodkowanie z prawej strony skutecznie zamyka3 Lukasz Popiela - 4:2.

Emocje po przerwie nie s3ab3y. W 50 min drug1 ?ó3t1 kartke i w konsekwencji czerwon1 ujrza3 bohater z pierwszej ods3ony meczu - Lukasz Giera3t. Wis3a zwietrzy3a szanse na odrobienie wyniku. Rokowania by3y dobre, bo ju? w 56 min dru?yna ze Szczucina z3apa3a tzw. kontakt. Tomasz Pietras zagra3 w pole karne do Krystiana Batora, który min13 obronce i wpakowa3 futbolówke do bramki. Niestety na tym sie skonczy3o, a szanse by3y, ale brakowa3o wykonczenia.

Na dodatek rywal groYnie kontratakowa3. Po jednej z takich akcji strzeli3 nawet gola, którego sedzia pocz1tkowo uzna3, ale po konsultacji z liniowym zmieni3 zdanie. Tym sposobem wynik 4:3 zachowa3 sie do samego konca i wicelider mo?e sobie przypisaa kolejne trzy punkty. Na piea kolejek do zakonczenia sezonu Cie?kowianka traci do Tuchovii piea punktów. Do IV ligi awansuje tylko zwyciezca rozgrywek.

Na zakonczenia przypominamy - ju? w orode kolejny mecz, tyle tylko, ?e pucharowy. Wis3a na wyjeYdzie zmierzy sie z A klasow1 Olimpi1 Bucze i jest to pó3fina3 tarnowskiego Pucharu Polski. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862539 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.