Wisła Szczucin
Victoria Koszyce Ma3e - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Victoria zajmuje trzecie miejsce w tabeli.


Victoria

Wis3a

28.03.2015 (sobota),
godz. 15.00, Koszyce Ma3e
3:1 (2:1)

Bramki:
1-0 Bartosz So3tys 15
2-0 Damian Owi1tek 20 - karny
2-1 Jakub Musia3 25
3-1 Damian Owi1tek 90+3

Sedziowa3: Sebastian Wioniowski (Tarnów)
—ó3te kartki: Kru?el, Bachula - Musia3, Furga3, D. Dynak
Widzów: 50

Victoria: 23-Micha3 Pieni1dz - 2-Pawe3 Ba3a (75 10-Mateusz Cichy), 3-Kamil Bachu3a, 5-Mateusz Reszczynski, 14-Mateusz Jurczyk (67 9-Lukasz Bandur) - 4-Mateusz Gronski (90 16-Jacek Mokwa), 6-Bartosz So3tys, 8-Krzysztof Jab3onski, 18-Bart3omiej Kru?el - 11-Marcin Jarosz (82 15-Aleksander Jarosz), 7-Damian Owi1tek.
Trener: Rafa3 Jasiak.

Wis3a: 12-Przemys3aw Krupa - 13-Tomasz Pietras, 4-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton, 16-Bartosz Pochron - 9-Dawid Dynak, 8-Kamil Furga3, 11-Jakub Musia3 (68 5-Adam Sieradzki), 2-Jakub M3odzinski - 18-Marek Trójniak (46 10-Szczepan Ko3ton), 7-Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Spotkanie Victoria vs. Wis3a mia3o swoj1 range, bo przecie? to pojedynek trzeciej dru?yny w tabeli (Victoria) z czwart1 (Wis3a). To te? by3o widaa na boisku, bo obie dru?yny toczy3y naprawde wyrównuj1cy bój. Niestety dla nas - wiecej b3edów mia3a nasza Wise3ka, które bezlitoonie wykorzysta3 rywal i tym samym zgarn13 ca31 pule. Mecz w Koszycach Ma3ych bliYniaczo przypomina3 spotkanie sprzed tygodnia, gdy Wis3a wyjazdowo uleg3a Lukovii...

I w tym w3aonie tkwi ca3y szkopu3. Poniewa? omiem twierdzia, ?e byliomy dru?yn1 lepsz1 (tak, jak tydzien temu w Lukowej...), ale niestety nie potrafiliomy tego udokumentowaa. Krótko podsumowuj1c - my graliomy, a rywal strzela3 bramki. I to wszystko. Zamiast szeociu punktów w rundzie wiosennej, mamy zero i po prostu... taki jest sport, a w szczególnooci pi3ka no?na.

Jednak od pocz1tku. Pogoda nas dzisiaj zdecydowane nie rozpuoci3a. By3o zimno, mokro i nieprzyjemnie. A co za tym idzie - boisko grz1skie i niepewne. Mimo to - myole - ?e obie dru?yny stane3y na wysokooci zadania i widowisko by3o warte uwagi. Od pocz1tku styl gry narzuci3a nasza Wis3a. Zreszt1, tak jak to by3o w Lukowej - i tutaj czesto bede w3aonie wraca3 do tego meczu, bo wypisz-wymaluj to w3aonie by3o tak jak w spotkaniu tydzien temu... W 8 min powinno bya 0:1 dla nas, ale Kamil Furga3 z 5 metrów spud3owa3 strza3em z g3ówki. Wczeoniej te? by3y sytuacje - m.in. uderzenie z dobrej pozycji Kacpra Nytko obroni3 Micha3 Pieni1dz.

Efekt tego taki, ?e... gospodarze objeli prowadzenie (zreszt1 tak jak w Lukowej...). Precyzyjny strza3 w rzutu wolnego tu? zza szesnastki Bartosza So3tysa znalaz3 droge do bramki. Tego by3o ma3o, bo rywal szybko (i z niczego!) podwy?szy3 na 2:0, ale tak by3o... tydzien temu i równie? z karnego. Tym razem te? niefrasobliwie w polu karnym faulowa3 Kamil Dynak, a sedzia wskaza3 na wapno. Karnego na gola zamieni3 Damian Owi1tek i by3o 2:0.

Wis3a jednak zdo3a3a szybko odpowiedziea. W 25 min Jakub Musia3 z wolnego z okolic 20-25 metra zaskoczy3 bramkarza Victorii i z3apaliomy kontakt. Ma3o tego - szliomy za ciosem i byliomy bliscy wyrównania. Niestety brakowa3o wykonczenia (czytaj chyba: szczeocia), bo np. uderzenie Kacpra Nytko golkiper w ostatniej chwili obroni3 nogami. Trzeba jednak przyznaa, ?e gospodarze równie? zagra?ali - kiedy strza3 Marcina Jarosza z bliskiej odleg3ooci instynktownie obroni3 Przemys3aw Krupa.

Po przerwie obraz gry sie nie zmieni3 - Wis3a mia3a wiecej z gry, ale... (no w3aonie te "ale" - zreszt1, tak jak w Lukowej...). Przyk3adowo: w 56 min Wis3a przeprowadzi3a sk3adn1 akcje Nytko - Furga3 - Nytko i ten ostatni z 5 metrów nieczysto trafi3 w pi3ke, która powinna zatrzepotaa w siatce. To by3a najlepsza okazja Wis3y spooród tych, co by3y, a które zatrzymywa3y sie na defensywie miejscowych.

Tak w3aonie nieub3agalnie mija3y minuty. W 90 minucie by3o ju? wszystko jasne, choa Wis3a mimo prób i mo?liwooci powinna coo zmienia, ale niestety... Dobij nas Domian Owi1tek, który wykorzysta3 ods3oniete szeregi Wis3y i b31d obrony. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863617 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.