Wisła Szczucin
Lukovia Lukowa - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na pocz1tek wzmocniony kadrowo autsajder.


Lukovia

Wis3a

22.03.2015 (niedziela),
godz. 15.00, Lukowa
3:1 (2:0)

Bramki:
1-0 Tomasz Fr1czek 20
2-0 Lukasz Chrobak 36 - karny
3-0 Mateusz Nosek 75
3-1 Kacper Nytko 90+2

Sedziowa3: Mariusz Owi1tek (—abno)
—ó3te kartki: M. Wa3aszek - Pietras, Furga3
Widzów: 70

Lukovia: 84-Jakub Wiatr - 3-Marcin Wa3aszek, 15-Andrzej Baruch, 8-Bart3omiej Czosnyka, 18-Lukasz Czosnyka (80 5-Dawid Zych) - 4-Marcin Pa3ka, 9-Mateusz Nosek, 6-Mariusz P3aczek (76 14-Andrzej Wa3aszek), 7-Stanis3aw Magiera (73 11-Marcin Czosnyka) - 13-Lukasz Chrobak (87 17-Bart3omiej Schab), 10-Tomasz Fr1czek.
Trener (graj1cy): Lukasz Chrobak.

Wis3a: 1-Przemys3aw Krupa - 13-Tomasz Pietras, 4-Kamil Dynak (80 5-Dariusz Kapuociak), 3-Dariusz Ko3ton, 2-Jakub M3odzinski - 9-Dawid Dynak, 6-Kamil Furga3, 11-Jakub Musia3 (75 14-Krystian Bator), 17-Przemys3aw Pochron (46 8-Adam Sieradzki) - 7-Kacper Nytko, 18-Marek Trójniak.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Pocz1tek rundy rewan?owej nie by3 tak kolorowy, jak inauguracja sezonu. Wzmocniona kadrowo Lukovia okaza3a sie lepsza od Wis3y, która z kolei kadrowo przez zime ucierpia3a. Autsajder ligi, który na jesien pe3ni3 role "ch3opców do bicia" i by3 g3ównym dostarczycielem punktów, teraz bedzie dru?yn1, która te punkty bedzie zdobywaa. Pytanie tylko - czy uzbiera ich na tyle, by zdo3aa sie utrzymaa? Dzisiaj sie uda3o, ale trzeba zaznaczya, ?e do tego sukcesu walnie przyczyni3a sie sama... Wis3a.

Zacznijmy jednak od pocz1tku. Zajmuj1ca ostatnie miejsce w tabeli Lukovia przez zime mocno sie wzmocni3a. Dzia3acze wykorzystali fakt, ?e IV-ligowa Nowa Jastrz1bka z powodu problemów finansowych rozwi1za3a swoj1 dru?yne. I tak w3aonie, do Lukowa trafili doowiadczeni zawodnicy: bramkarz Jakub Wiatr, Andrzej Baruch, Mariusz P3aczek oraz Lukasz Chrobak, który obj13 stanowisko graj1cego trenera. Na dodatek sprowadzono równie? Mateusza Noska ze Skrzyszowa. Wszyscy ci zawodnicy zagrali dzio od pocz1tku i byli g3ównymi aktorami w swoim zespole.

W Szczucinie niestety kierunek odmienny. Tak jak informowaliomy - na pó3roczne wypo?yczenie do Polanu —abno poszli nasi bramkostrzelni: Jakub Nytko i Kamil —uchowicz. Na dodatek zabrak3o: Stanis3awa Dernogi (wyjazd zagranice), Szczepana Ko3tona (studia), Konrada Wo3oszyna (kontuzja), Mateusza Labuza (choroba) czy Bartosza Pochronia (praca). Jak widaa - ubytki nie ma3e! Co prawda do dru?yny trafili: Tomasz Pietras, Adam Sieradzki czy Adrian Mróz, ale to i tak nie by3o w stanie zrekompensowaa strat. Na dodatek ten ostatni z wymienionych nabawi3 sie lekkiej kontuzji...

Dlatego dzisiejsze spotkanie to starcie dwóch kompletnie odmiennych dru?yn. Potwierdzi3 to wynik meczu, a przypomnijmy, ?e w Szczucinie na jesieni by3o a? 6:0 dla nas... Jednak tak wcale dzisiaj nie musia3o bya! Od pocz1tku, to Wis3a mia3a inicjatywe. Ju? w 2 min Kacper Nytko doszed3 do dobrej okazji strzeleckiej, ale Jakub Wiatr by3 na posterunku. Nasz napastnik by3 bardzo aktywny i nie raz neka3 defensywe miejscowych. Dwukrotnie z g3ówki próbowa3 równie? Marek Trójniak, ale bramkarz nie dawa3 sie zaskoczya. Wis3a mia3a zdecydowanie wiecej z gry, ale to Lukovia... strzela3a gole. Ale trudno sie nie dziwia, jeoli pozwala na to rywal. Najpierw w 20 min nie najlepiej zachowa3 sie pod bramk1 Przemys3aw Krupa, który zamiast 3apaa próbowa3 wybia pi3ke, która spad3a wprost pod nogi Tomasza Fr1czka, który z takiego prezentu skorzysta3. Na 2:0 podwy?szy3 z karnego Lukasz Chrobak, bo wczeoniej niefrasobliwie w polu karnym faulowa3 Przemys3aw Pochron.

I tak to w3aonie wygl1da3o - Wis3a gra3a, ale bramki strzela3a Lukovia. W drugiej po3owie by3o podobnie. Wiolacy prowadzili gre, próbowali atakowaa, ale nic z tego nie wynika3o. Rywal czeka3 na swoje okazje, a jak sie doczeka3, to potrafi3 to wykorzystaa. W 75 min Mateusz Nosek podwy?szy3 na 3:0 uderzeniem z naro?nika pola karnego, co ju? przes1dzi3a o wszystkim. Niemoc Wis3y potwierdzi3a jeszcze 79 minuta, kiedy Adam Sieradzki z 10 metrów przegra3 pojedynek z Jakubem Wiatrem. W doliczonym czasie gry w koncu uda3o sie umieocia pi3ke w bia3ym prostok1cie, kiedy podanie w uliczke Kamila Furga3a wykorzysta3 Kacper Nytko. I oby to by3 dobry zwiastun na przysz3e mecze! Bo za tydzien znów cie?ki teren - Koszyce Ma3e, gdzie zmierzymy sie z trzeci1 dru?yn1 w tabeli - Victori1. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861224 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.