Wisła Szczucin
Pogórze Pleona - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Po 6 kolejkach Pogórze i Wis3a maj1 po tyle samo punktów.


Pogórze

Wis3a

27.09.2014 (sobota),
godz. 16.00, Pleona
0:3 (0:2)

Bramki:
0-1 Jakub Nytko 31
0-2 Jakub Nytko 35
0-3 Kamil —uchowicz 63

Sedziowa3: Micha3 Su3ek (Bochnia)
—ó3te kartki: D. Dynak, S. Bator, K. Furga3
Widzów: 80

Pogórze: 92-Tomasz Pieta - 2-Jaros3aw Ciurej, 5-Dawid Sikorski (80 19-Micha3 Jachim), 11-Dawid Drwal, 4-Artur Gut - 10-Micha3 Zborowski (67 16-Kamil Cetera), 18-Rafa3 G1ciarz (46 17-Konrad Kamykowski), 9-Rafa3 Mania, 8-Adrian Golinski - 12-Robert Osiak, 3-Marcin Rzonca (84 15-Jacek G1dek).
Trener: Andrzej Wójcik.

Wis3a: 1-Bartosz Pochron - 4-Dawid Dynak, 5-Kamil Dynak, 3-Dariusz Ko3ton, 18-Marek Trójniak - 10-Mateusz Labuz (85 20-Przemys3aw Pochron), 6-Kamil Furga3, 7-Jakub Nytko (87 11-Dawid Dubajka), 15-Konrad Wo3oszyn - 9-Kamil —uchowicz (83 8-Lukasz Giza), 14-Kacper Nytko (67 16-Sebastian Bator).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wis3a zalicza pierwsze wyjazdowe zwyciestwo w tym sezonie. Na ma3ym i grz1skim boisku w Pleonej graliomy wiecej pi3k1 i mieliomy wiecej pomys3u na gre. W efekcie tego, potrafiliomy trzykrotnie ukua rywala. Na dodatek solidna gra w defensywie nie pozwoli3a na jak1kolwiek strate. Summa summarum trzy punkty pewnie pojecha3y do Szczucina.

Niestety ponownie w bramce zabrak3o Oskara Chomy, który wyjecha3 zagranice i pewnie ju? w tym sezonie nie zagra. Na pocieszenie mo?na dodaa, ?e do systematycznej gry poma3u wraca Sebastian Bator.

Dzisiejsze warunki do gry nie by3y najlepsze, poniewa? boisko w Pleonej wyraYnie odczu3o ostatni1 deszczow1 pogode. W tych warunkach nasza defensywa stara3a sie nie pope3niaa prostych b3edów, co sie udawa3o i akcje Pogórza by3y skutecznie przerywane. Na dodatek graliomy m1drzejsz1 pi3ke w ataku i raz po raz stwarzaliomy zagro?enie w okolicach pola karnego rywala. Problem w tym, ?e seryjnie dawaliomy sie 3apaa na spalone. Dopiero w 31 min uda3o sie tego unikn1a i Kamil —uchowicz wyszed3 na sytuacje sam na sam, ale Tomasz Pieta by3 gór1. Jednak napastnik Wis3y zdo3a3 jeszcze chwycia futbolówke i tym razem poda3 na 5 metr do Jakuba Nytko, który ostatecznie wpakowa3 pi3ke do bramki. Chwile póYniej podwy?szyliomy na 0:2, kiedy z lewej strony z wolnego doorodkowa3 Mateusz Labuz, a bramkarza uprzedzi3 Jakub Nytko i z g3ówki z bliska skierowa3 pi3ke do siatki.

Prowadzenie 0:2 da3o nam zdecydowany zapas bezpieczenstwa. Mimo tego, i tak po przerwie to Wis3a mia3a nadal wiecej z gry i przewy?sza3a rywala. Widaa by3o ró?nice pomiedzy obiema dru?ynami na korzyoa naszej Wis3y.

W 63 min Kamil —uchowicz wygarn13 pi3ke zawodnikowi gospodarzy, wpad3 z ni1 w pole karne, min13 obronce i p3askim strza3em pokona3 bramkarza Pogórza. Wynik móg3by bya wy?szy, ale marnowaliomy dogodne sytuacje strzeleckie.

Za tydzien czeka nas u siebie pojedynek z Cie?kowiank1, która przed t1 kolejk1 jest bez pora?ki i lideruje w naszej lidze okregowej. To bedzie zdecydowanie trudniejszy rywal od dzisiejszego... (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861227 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.