Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Lukovia Lukowa Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czas rozpocz1a sezon ligowy 2014/15.


Wis3a

Lukovia

17.08.2014 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
6:0 (3:0)

Bramki:
1-0 Kamil Furga3 8
2-0 Szczepan Ko3ton 32
3-0 Kamil —uchowicz 42 - karny
4-0 Kamil —uchowicz 51
5-0 Jakub Nytko 76
6-0 Konrad Wo3oszyn 82

Sedziowa3: Adrian Kasztelewicz (—abno)
—ó3te kartki: Czarnik, L. Czosnyka
Widzów: 150

Wis3a: 1-Przemys3aw Krupa - 2-Dawid Dynak, 17-Stanis3aw Dernoga (63 14-Krystian Bator), 3-Dariusz Ko3ton, 4-Jakub M3odzinski - 10-Szczepan Ko3ton, 7-Jakub Nytko, 6-Kamil Furga3 - 15-Konrad Wo3oszyn, 9-Kamil —uchowicz (63 18-Marek Trójniak), 8-Kacper Nytko (70 13-Mateusz Labuz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Lukovia: 1-S3awomir Biedron - 6-Grzegorz Smolik, 18-Lukasz Czosnyka, 3-Marcin Wa3aszek, 16-Krzysztof Czarnik (67 4-Pawe3 Jurek) - 15-Bart3omiej Schab (46 7-Wiktor Wa3aszek), 2-Rafa3 Jurek, 14-Artur Radon, 17-Bart3omiej Czosnyka (72 5-Patryk Starzycki) - 8-Tomasz Fr1czek, 10-Tomasz Prokop (77 13-Leszek Schab).
Trener (graj1cy): Tomasz Prokop.


Komentarz

Tak chcielibyomy rozpoczynaa ka?dy nowy sezon. Wis3a bez wiekszych problemów rozgromi3a beniaminka Lukovie. Szybko strzelona bramka (ju? w 8 minucie) nastawi3a ten mecz w kierunku takim, w jakim sie skonczy3. Przewa?aliomy od pocz1tku praktycznie w ka?dym aspekcie i do konca nie oddaliomy inicjatywy rywalowi. To owietny pocz1tek rundy, choa na pewno nie mo?na popadaa w huraoptymizm, bo nie w ka?dym spotkaniu bedzie tak kolorowo...

Na pocz1tku warto przedstawia sytuacje kadrow1 Wis3y na nowy sezon 2014/15. Jak informowaliomy wczeoniej - bramkarz Oskar Choma zakonczy3 pó3roczn1 przygode w Wiole i wyjecha3 zagranice. W podobnym kierunku wyruszy3 równie? Rados3aw Furga3 i nie wiadomo, czy zobaczymy go jeszcze w tym sezonie. Podobnie zreszt1, jak Sebastiana Batora, który z kolei zosta3 w Polsce, ale nie bedzie w stanie po31czya gry w pi3ke z prac1 i nauk1. To wszystkie nasze ubytki kadrowe. Wszystko wskazuje na to, ?e nie bedzie ?adnych wzmocnien-uzupe3nien w sk3adzie, choa pamietajmy, ?e trener Jaros3aw Bedkowski sukcesywnie wprowadza naszych juniorów. Dzisiaj w pierwszej jedenastce zagra3 Jakub M3odzinski oraz Kacper Nytko. Oni co prawda, ju? wczeoniej grali co nieco w seniorach, ale w 63 min na boisku pojawi3 sie Krystian Bator, który tym samym zadebiutowa3 w doros3ej pi3ce. Do dru?yny do31cz1 jeszcze dzisiejsi nieobecni - Bartosz Pochron (praca), Kamil Dynak (choroba) czy Karol Miklasinski (lekka kontuzja, choa by3 dzisiaj na rezerwie).

Wracaj1c do samego spotkania, w którym chyba sam wynik mówi wszystko. Szybko wychodzimy na prowadzenie, kiedy Konrad Wo3oszyn wstrzeli3 pi3ke na oko3o 10 metr prosto w g1szcz nóg zawodników obu dru?yn. W tym kotle najlepiej odnalaz3 sie Kamil Furga3 i czubkiem buta skierowa3 futbolówke obok zdezorientowanego bramkarza gooci. Na 2:0 podwy?szy3 Szczepan Ko3ton, który popisa3 sie 3adnym technicznym strza3em z rzutu wolnego z ponad 20 metrów. Wynik tej czeoci gry na 3:0 ustali3 z 11 metrów Kamil —uchowicz (faulowany w polu karnym by3 Szczepan Ko3ton).

Wis3a zdecydowanie przewa?a3a w tym jednostronnym pojedynku. Tak by3o w pierwszej po3owie i tak pozosta3o do konca spotkania. W 51 min drugi raz na liste strzelców wpisa3 sie Kamil —uchowicz, który wykorzysta3 sytuacje sam na sam po podaniu z g3ówki Konrada Wo3oszyna. W 76 min ponownie asystuje Wo3oszyn, tym razem z prawej strony zagrywa p3asko pi3ke na 16 metr, Marek Trójniak j1 przepuszcza, a ta trafia do Jakuba Nytko, a ten z kolei wbiega w pole karne obok statycznych obronców gooci i pakuje futbolówke do bramki. Wynik na 6:0 ustala Konrad Wo3oszyn, który po podaniu Dawida Dynaka uderza z naro?nika pola karnego.

Cieszy wysoki wynik na inauguracje rundy jesiennej. Jednak za tydzien ju? na pewno nie bedzie tak 3atwo. Wis3a ponownie zagra na Witosa, ale tym razem rywalem bedzie Victoria Koszyce Ma3e, z któr1 w poprzednim sezonie przegraliomy dwukrotnie. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864561 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.