Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - LKS Nowa Jastrz1bka Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tym razem trafiamy na IV-ligowca w Pucharze Polski.


Wis3a

N. Jastrz1bka

25.09.2013 (oroda),
godz. 16.30, Szczucin
III runda PP
2:3 (1:3)

Bramki:
0-1 Lukasz Chrobak 5
1-1 Rados3aw Furga3 25
1-2 Krystian Cie?ad3o 26
1-3 Dominik Minorczyk 44
2-3 Piotr Lechowicz 74

—ó3te kartki: Krupa, Kapuociak, D. Ko3ton
Widzów: 30

Wis3a: Przemys3aw Krupa - Kamil Bednarz (46 Dariusz Kapuociak), Stanis3aw Dernoga, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton - Kamil —uchowicz (46 Kamil Dynak), Kamil Furga3, Jakub Musia3 (46 Karol Luszcz), Jakub M3odzinski (46 Patryk Lachut) - Dawid Dynak, Piotr Lechowicz.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

N. Jastrz1bka: Krzysztof Cichy - Marcin Boruch, Wojciech Janus, Krzysztof Krauze, Bart3omiej Starzyk - Mateusz Boruch (62 Patryk Szatko), Dominik Minorczyk, Mariusz P3aczek, Rafa3 Kozio3 (46 Kamil Kawa) - Krystian Cie?ad3o, Lukasz Chrobak.


Komentarz

Na III rundzie konczy sie przygoda Wis3y w tarnowskim Pucharze Polski. Odpadliomy po meczu z IV-ligowcem - LKS Nowa Jastrz1bka. Jednak trzeba przyznaa, ?e niewiele zabrak3o, by Wis3a w tym meczu pokusi3a sie o niespodzianke. Szczególnie w drugiej po3owie byliomy bliscy wyrównania, ale zawiod3a skutecznooa. UWAGA! - Wis3a ju? w t1 sobote rozegra kolejny mecz, tym razem ligowy i to z D1brovi1. Zagramy na wyjeYdzie o godz. 16.00.

Trener Jaros3aw Bedkowski dzisiejszy sk3ad Wis3y w wiekszooci opar3 na naszych juniorach. Mo?e dlatego, na pocz1tku graliomy nieco spieci, co bezlitoonie wykorzysta3 nasz rywal. Ju? w 5 min Nowa Jastrz1bka skorzysta3a z prezentu, jakim obdarowa3 ich nasz bramkarz - Przemys3aw Krupa, który nie z3apa3 pi3ki, któr1 zawodnik gooci z najbli?szej odleg3ooci wpakowa3 do bramki. Wis3a zdo3a3a doprowadzia do remisu po rzucie ro?nym Jakuba Musia3a, który doorodkowa3 na 5 metr, gdzie w zamieszaniu futbolówke do siatki skierowa3 Rados3aw Furga3. Niestety nie cieszyliomy sie d3ugo z wyniku 1:1, bo przeciwnik b3yskawicznie strzeli3 na 1:2. Goocie wtedy wykorzystali nieporozumienie obroncy Wis3y z naszym bramkarzem. Przed przerw1 dostaliomy jeszcze bramke "do szatni" - 3adnym uderzeniem tu? zza pola karnego popisa3 sie Dominik Minorczyk.

W drugie po3owie Wis3a od razu dokonuje czterech zmian. S1 to zmiany na plus, bo w drugich 45 minutach mamy przewage. Ju? po kwadransie mog3o bya 3:3. Jednak najpierw Patryk Lachut trafia w s3upka, a póYniej Piotr Lechowicz niepotrzebnie zwleka ze strza3em, bed1c ju? na czystej pozycji. Na dodatek w ofensywie dwoi3 sie i troi3 Kamil Furga3 i nie raz przysparza3 k3opotów obronie gooci. Wreszcie w 74 min strzelamy gola kontaktowego. Z prawej strony doorodkowuje Dawid Dynak, a pi3ke g3ow1 do bramki kieruje Piotr Lechowicz. Nowa Jastrz1bka od tej pory ju? bardziej gra czujnie w defensywie. Wis3a mimo prób nie potrafi3a ju? rozmontowaa obrony gooci. Z czasem coraz bardziej sie odkrywamy, co móg3 wykorzystaa rywal, ale w bramce tym razem owietnie spisywa3 sie Przemys3aw Krupa. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863945 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.