Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - LUKS Skrzyszów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Na drodze Wis3y beniaminek ze Skrzyszowa.


Wis3a

Skrzyszów

19.10.2013 (sobota),
godz. 15.00, Szczucin
JUNIORZY
2:2 (2:2)

Bramki:
0-1 Dominik Dziurawiec 8
1-1 Kacper Nytko 10
1-2 Krystian Bator 30
2-2 Jakub Stach 40

Sedziowa3: Rafa3 Kaczówka (—abno)
—ó3te kartki: Lachut

Wis3a: Marcin Gubernat - Dariusz Kapuociak (75 Tomasz Struzik), Karol Luszcz, Marcin Maziarz (47 Kamil Dynak), Kamil Bednarz - Daniel Nowicki (70 Sebastian Bednarz), Patryk Lachut, Krystian Bator (80 Mateusz Giera), Jakub M3odzinski - Dawid Czaplak (42 Przemys3aw Krupa), Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Skrzyszów: Rafa3 Sudo3 - Kamil Barnao, Artur Bobrowski, Mi3osz Buras, Daniel Ciurej (60 Kamil Wo3owiec), Dominik Dziurawiec, Jakub Kawa, Artur Kras, Micha3 Kwater, Kamil Srebro, Jakub Stach.
Trener: Marcin Witek.


Komentarz

Wis3a nie potrafi3a wykorzystaa swojej przewagi i musia3a podzielia sie punktami z beniaminkiem. To pierwszy remis naszych juniorów w tym sezonie i dopiero druga strata punktów na w3asnym terenie. Wynik zosta3 ustalony ju? w pierwszych 45 minutach. To by3 przedostatni mecz juniorów Wis3y w tej rundzie. Za tydzien, na koniec rundy jesiennej zagramy z kolejnym beniaminkiem - LKS Ilkowice.

Jak wiadomo, od pewnego czasu w Wiole panuje bramkarski deficyt. Dlatego w juniorach na pozycje bramkarza przekwalifikowano Marcina Gubernata, który jest nominalnym obronc1. Nie da sie ukrya, ?e nie zbyt kompetentny golkiper mia3 dzisiaj udzia3 w straconych przez Wis3e goli.

Jednak zacznijmy od pocz1tku, w którym nie brakowa3o emocji. Ten, kto spóYni3 sie na mecz choaby z 10 minut straci3 wiele, bo na samym starcie m3odzi Wiolacy okazali sie bardzo goocinni dla rówieoników ze Skrzyszowa. Poniewa? w 3 min Jakub M3odzinski nie wykorzysta3 rzutu karnego za reke w obrebie "szesnastki" (obroni3 bramkarz). Chwile póYniej, nasi juniorzy ponownie okazali sie hojni, bo w wyniku nieporozumienia miedzy obronc1 a bramkarzem, zawodnik gooci doszed3 do takiej sytuacji, ?e pozosta3o mu tylko skierowaa pi3ke do bramki. Na ca3e szczeocie szybko otrz1sneliomy sie z tej nadmiernej dobroci i ju? w 10 min zdo3aliomy wyrównaa. D3ugie i co najwa?niejsze precyzyjne podanie Patryka Lachuta nie móg3 nie wykorzystaa Kacper Nytko.

Wydawa3o sie, ?e gole bed1 padaa co 5 minut i mog3o by tak bya, gdyby nie fatalna skutecznooa naszej Wis3y. Miedzy innymi dwukrotnie z 5 metrów przestrzeli3 Krystian Bator. NajwyraYniej dla niego ta odleg3ooa by3a zbyt... bliska, poniewa? w 30 min potrafi3 pieknym strza3em z oko3o 25-30 metrów wsadzia pi3ke "za ko3nierz" bramkarzowi LUKSu. Jednak w 40 min goocie nie pozostali d3u?ni. Tyle tylko, ?e ich uderzenie z podobnej odleg3ooci z wolnego wpad3o dzieki z3emu ustawieniu naszego golkipera.

Do przerwy wynik 2:2 i mo?na napisaa, ?e czekaliomy na kolejne bramki w drugiej ods3onie spotkania. Tym bardziej, ?e w tym sezonie na meczach juniorów Wis3y wpada orednio 5 goli. Niestety ta statystyka dzisiaj zosta3a troche zachwiana, bo licznik stan13 na 4 trafieniach. Wiolacy mieli przewage i sytuacje, ale brakowa3o wykonczenia. Na dodatek, owietnie w bramce spisywa3 sie bramkarz gooci, który m.in. obroni3 strza3 Kacpra Nytko czy wyci1gn13 pi3ke zmierzaj1c1 miedzy s3upki po uderzeniu z g3owy Patryka Lachuta. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862536 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.