Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - KS Okocim Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

W miejsce Soko3a Borzecin mecze rozgrywaa bedzie KS Okocim.


Wis3a

Okocim

21.09.2013 (sobota),
godz. 16.00, Szczucin
JUNIORZY
4:0 (2:0)

Bramki:
1-0 Kacper Nytko 9
2-0 Jakub M3odzinski 42
3-0 Kacper Nytko 46
4-0 Kamil —uchowicz 71

Sedziowa3: Robert Bocon (—abno)
—ó3te kartki: Hronowski

Wis3a: Tomasz Struzik - Dariusz Kapuociak, Karol Luszcz, Kamil Dynak (70 Kamil —uchowicz), Kamil Bednarz - Jakub M3odzinski, Jakub Musia3, Krystian Bator, Patryk Lachut - Marcin Maziarz (60 Mateusz Giera), Kacper Nytko.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Okocim: Jacek Kotra - Mariusz B1k, Bartosz Ca3ka (50 Damian Mucha), Piotr Hronowski, Marcin Kozub, Tomasz Kozub, Korneliusz Laska, Patryk Pary3o, Piotr Piekarz, Maciej Sumara, Mateusz Szot.
Trener: Marek Wójtowicz.


Komentarz

Klub spod Brzeska okaza3 sie ma3o wymagaj1cym przeciwnikiem i nasi juniorzy nie mieli praktycznie ?adnych problemów, by zainkasowaa trzy punkty. Prowadziliomy ju? od 9 min 1:0 i od pocz1tku do konca spotkania, tak naprawde nic nam nie zagra?a3o. Jedynym wyt3umaczeniem s3abej formy beniaminka jest to, ?e mimo, ?e by3a to ju? 8 ligowa kolejka, to dla KS Okocim by3 to dopiero... pierwszy mecz.

Wszystko przez zawirowania zwi1zane z dru?yn1 Soko3a Borzecin. To oni wygrali bara?e o awans do I ligi tarnowskiej juniorów starszych, w3aonie z ekip1 KS Okocim. I przed rozgrywkami, TOZPN umieoci3 zespó3 Soko3a w naszym terminarzu. Wszystko by sie zgadza3o, gdyby nie to, ?e dru?yna z Borzecina nie mia3a prawa... graa w bara?ach. Poniewa? ostatni mecz z Jadowniczank1 z poprzedniego sezonu zosta3 zweryfikowany, jako walkower, co oznacza3o, ?e to dru?yna z Jadownik powinna graa w bara?ach. Wszystko wysz3o na jaw z du?ym opóYnieniem i dopiero póYniej powtórzono bara?e, w których zagra3a ju? Jadowniczanka, ale okaza3a sie gorsza w3aonie od Okocima. Dlatego dopiero dzisiaj KS rozgrywa3 swoje pierwsze spotkanie na szczeblu I ligi.

Niestety debiut na wy?szym poziomie ligowym, zawodnikom z Okocima nie wyszed3. Byli tylko t3em dla naszej Wis3y. Grali bez przekonania, bez wiary w zwyciestwo, tak jakby byli przyt3oczeni tym niespodziewanym awansem. Inicjatywe zdecydowanie mia3a Wis3a, która ani myola3a czekaa na jakiekolwiek "obudzenie" beniaminka. Ju? w 9 min po podaniu Krystiana Batora na raty do bramki z bliskiej odleg3ooci strzeli3 Kacper Nytko. Napastnik Wis3y móg3 w pierwszej po3owie wiecej razy wpisaa sie na liste strzelców, ale m.in. po jego uderzeniu pi3ka trafi3a w poprzeczke. W 42 min z kolei 3adnym strza3em zza pola karnego popisa3 sie Jakub M3odzinski, którego uderzenie wpad3o za ko3nierz bramkarzowi, odbijaj1c sie jeszcze po drodze od poprzeczki bramki.

Pocz1tek drugiej po3owy by3 w naszym wykonaniu zabójczy, bo jeszcze dobrze nie zaczeliomy, a ju? wpad3 gol. Nieporadnooa defensywy gooci wykorzysta3 ponownie Kacper Nytko. Podobn1 b3yskotliwooci1 popisa3 sie równie? Kamil —uchowicz, który wszed3 w 70 min i potrzebowa3 oko3o 60 sekund na pokonanie bramkarza Okocima. Wszystko po akcji sam na sam i podaniu Jakuba Musia3a. Praktycznie w ca3ym spotkaniu Wis3a prowadzi3a gre, a przeciwnik tylko obserwowa3. W okolicach naszego pola karnego by3 raptem kilka razy i nie stwarza3 prawie ?adnego zagro?enia pod bramk1 Wis3y. Miejmy jednak nadzieje, ?e by3y to "pierwsze koty za p3oty" i beniaminek z Okocima sie jeszcze przebudzi. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864574 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.