Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Derby Powiola na poziomie juniorów.


Wis3a

D1brovia

21.08.2013 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
JUNIORZY
2:1 (1:0)

Bramki:
1-0 Krystian Bator 20
2-0 Dawid Czaplak 51
2-1 Bartosz Bator 89

Sedziowa3: Pawe3 Fido (—abno)
—ó3te kartki: Bator, Luszcz, Kapuociak - Cieola

Wis3a: 1-Przemys3aw Krupa - 3-Dariusz Kapuociak, 8-Karol Luszcz, 5-Marcin Gubernat, 2-Kamil Dynak - 6-Jakub M3odzinski (46 19-Patryk Rusek), 14-Jakub Musia3 (75 16-Tomasz Struzik), 13-Krystian Bator (46 7-Jakub Nytko, 67 4-Sebastian Bednarz), 11-Patryk Lachut (46 10-Dawid Czaplak) - 20-Kamil —uchowicz (46 15-Konrad Wo3oszyn), 18-Kacper Nytko (63 17-Daniel Nowicki).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

D1brovia: 1-Patryk Chrab1szcz - 20-Bartosz Bator, 21-Micha3 Bobro, 17-Przemys3aw Cieola (80 5-Sebastian MoYdzierz), 14-Jakub Górka (46 3-Patryk Kmiecik) - 6-Karol Janusiewicz, 4-Micha3 Miku3a, 7-Bart3omiej Minor, 19-Mateusz Ptak (65 22-Bart3omiej Werynski) - 16-Miko3aj Ryczek (60 11-Konrad Medala), 18-Przemys3aw Werynski.
Trener: Marcin Bia3as.


Komentarz

Juniorzy Wis3y ju? w orode rozpoczeli 3 kolejke juniorskiej I ligi tarnowskiej. Zwycie?yli oni z rówieonikami z D1browy Tarnowskiej. Mimo, ?e wynik nie jest zbyt okaza3y, to wygrana Wis3y od pocz1tku do konca by3a pod kontrol1. Ozdob1 spotkania by3y wszystkie trzy bramki. W najbli?sz1 sobote ponownie dojdzie do pojedynku Wis3a vs. D1brovia, tyle tylko, ?e w kategorii trampkarzy i m3odzików.

Cieszy fakt, ?e po d3ugiej przerwie spowodowanej kontuzj1 do gry wrócili Kamil Dynak oraz Jakub Musia3. Wis3a wysz3a na prowadzenie ju? w 20 min. Pieknym uderzeniem zza pola karnego pod poprzeczke bramki popisa3 sie Krystian Bator. Chwile póYniej mogliomy podwy?szya rezultat. Akcje rozpocz13 rajdem przez niemal pó3 boiska Kamil —uchowicz, który bed1c na wysokooci pola karnego odegra3 do Kacpra Nytko. Jego strza3 jednak zdo3a3 zablokowaa bramkarz, a dobitka inicjatora ca3ej akcji - —uchowicza - trafi3a stoj1cego na linii bramkowej, obronce D1brovii.

Po przerwie, trener Jaros3aw Bedkowski desygnuje na plac gry czterech zawodników, którzy s1 ju? sta3ymi bywalcami w podstawowym sk3adzie seniorów Wis3y - Jakuba Nytko, Patryka Ruska, Konrada Wo3oszyna i Dawida Czaplaka. Ju? po pierwszej ich akcji mog3o bya 2:0. Jednak pare minut potem dopieli swego - ten ostatni z wymienionych, wy3uska3 pi3ke na 16 metrze i precyzyjnym strza3em obok s3upka nie da3 szans bramkarzowi gooci. Po takim pocz1tku wydawa3o sie, ?e nasi juniorzy-seniorzy uczyni1 sobie z meczu trening strzelecki - jednak nic bardziej mylnego. Gra zdecydowanie osiad3a na laurach i póYniej Wis3a tak naprawde nie stworzy3a sobie ?adnej klarownej sytuacji. Na dodatek mogliomy bya skarceni przez rywala, który sia3 zagro?enie z doorodkowan z rzutów ro?nych. W samej koncówce, D1brovia uzyskuje gola kontaktowego - z wolnego tu? przed polem karnym - ale jest to tylko ustalenie wyniku na 2:1. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860781 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.