Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Naprzód Sobolów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Podtrzymaa fataln1 serie rywala, który ma 8 pora?ek z rzedu.


Wis3a

Naprzód

19.04.2014 (sobota),
godz. 13.00, Szczucin
0:3 (0:2)

Bramki:
0-1 Piotr Trybu3a 20
0-2 Wojciech Klebert 32
0-3 Artur Klejdysz 88 - karny

Sedziowa3: Adrian Kasztelewicz (—abno)
—ó3te kartki: M. Labuz - Serafin, P. Trybu3a
Widzów: 100

Wis3a: 1-Oskar Choma - 11-Dawid Dynak, 2-Kamil Dynak (46 17-Karol Miklasinski), 16-Bartosz Pochron, 3-Dariusz Ko3ton - 10-Szczepan Ko3ton (60 13-Mateusz Labuz), 9-Sebastian Bator, 7-Jakub Nytko, 6-Kamil Furga3 - 15-Konrad Wo3oszyn (60 8-Kamil —uchowicz), 18-Marek Trójniak (60 4-Patryk Rusek).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Naprzód: 12-Mateusz Klejdysz - 5-Artur Klejdysz, 6-Patryk WoYniak (62 15-Krystian Kluba), 3-Tomasz Trybu3a (81 2-Wojciech Sa3awa), 11-Mariusz Starkowski - 17-Wojciech Klebert, 16-Dawid Serafin, 9-Jakub Kmiecik, 8-Krystian Pilch - 13-Dawid Stando (55 14-Mariusz Kasprzyk), 7-Piotr Trybu3a (85 4-Lukasz Cefal).
Trener: Stanis3aw Jachym.


Komentarz

KATASTROFA - takim s3owem mo?na podsumowaa dzisiejsze spotkanie Wis3y. Nie pamietam kiedy ostatnio zagraliomy tak s3abo. Oczywiocie nie raz sie przegrywa3o, ale nie w takim stylu... Pi3ka przeszkadza3a nam w grze, nic sie nie klei3o, przez wiekszooa czasu zero walki i zaanga?owania, ani jednego strza3u celnego na bramke rywala. Nic wiec dziwnego, ?e Naprzód wygra3 to spotkanie a? 0:3.

Przed spotkanie wydawaa by sie mog3o, ?e wszystko pójdzie dooa g3adko. Naprzód od 8 meczów zalicza3 same pora?ki, a Wis3a tydzien temu spokojnie pokona3a na wyjeYdzie Olimpie. Jednak, jak sie okaza3o by3 to tylko i wy31cznie wizerunek na papierze. Boisko to ju? inna bajka - a z naszej perspektywy - koszmar.

Od samego pocz1tku rywal ruszy3 z animuszem, bez kompleksów, wysoko w ataku. Wis3a chyba by3a zaskoczona takim obrotem sprawy. Na dodatek goocie grali z wiatrem, który dzio mocno da3 sie odczua. Efekt by3 tego taki, ?e ju? w 20 min Piotr Trybu3a wyprzedzi3 naszych obronców, wpad3 w pole karne i strzeli3 obok Oskara Chomy, który próbowa3 ratowaa ca31 sytuacje - 0:1. Naprzód szed3 za ciosem i ju? w 32 min podwy?szy3 na 0:2. Tym razem Wojciech Klebert wpad3 z pi3k1 w pole karne, min13 biernych obronców Wis3y i uderzy3 w d3ugi róg bramki. Wis3a kompletnie nie istnia3a. Brakowa3o rozegrania, dobrego podania, jakiejkolwiek walki - po prostu wszystkiego. Ten mecz by3 ca3kowitym przeciwienstwem spotkania z Olimpi1, z któr1 zagraliomy tydzien temu.

Kto spodziewa3 sie, ?e po przerwie Wis3a sie przebudzi, to srodze sie zawiód3. Od samego pocz1tku do samego konca nie potrafiliomy sie odnaleYa na boisku. Brakowa3o dok3adnooci, a jakiekolwiek próby ataku by3y przerywane przez obronców gooci. W 60 min trener Jaros3aw Bedkowski dokona3 potrójnej zmiany, ale i to na nic sie zda3o. Na dodatek to rywal by3 bli?szy strzelenie kolejnych goli, ale uderzenia m.in. Krystiana Pilcha mija3y nasz1 bramke. W 88 min Naprzód Sobolów ustali3 wynik spotkania z rzutu karnego, którego bezb3ednie wykona3 kapitan dru?yny - Artur Klejdysz. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864435 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.