Wisła Szczucin
Pagen Gnojnik - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Jedziemy do wicelidera rozgrywek.


Pagen

Wis3a

29.03.2014 (sobota),
godz. 15.30, Gnojnik
1:0 (0:0)

Bramki:
1-0 Lukasz Hajduga 62

Sedziowa3: Szymon Wioniowski (Tarnów)
—ó3te kartki: Migacz - Sz. Ko3ton, Bator
Widzów: 100

Pagen: 12-Rafa3 Lis - 4-Marian Wawryka, 6-Dominik Robak, 3-Konrad Sacha, 15-Wies3aw Górak - 7-Mateusz Konstanty, 11-Jaros3aw Ulas, 16-Krzysztof Migacz, 8-Szymon Strzesak (90 17-Grzegorz Górak) - 4-Robert Rubin, 10-Lukasz Hajduga.
Trener: Arkadiusz Oliwa.

Wis3a: 1-Oskar Choma - 17-Karol Miklasinski (32 13-Mateusz Labuz), 16-Bartosz Pochron, 2-Kamil Dynak (75 5-Rados3aw Furga3), 3-Dariusz Ko3ton - 11-Dawid Dynak, 6-Kamil Furga3, 7-Jakub Nytko, 10-Szczepan Ko3ton - 9-Sebastian Bator, 18-Marek Trójniak (68 8-Kamil —uchowicz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wicelider (a mo?liwe, ?e po niedzieli nawet lider) tarnowskiej okregówki okaza3 sie dzisiaj lepszy o jedno trafienie. I tak naprawde tylko ten jeden gol zdecydowa3 o tym, ?e przegraliomy ten mecz. Spotkanie by3o bardzo wyrównane i trudno by3o wskazaa zwyciezce. Jak sie dzisiaj okaza3o - odrobine wiecej szczeocia mia3 Pagen, który tym samym przygarn13 trzy punkty.

Pagen Gnojnik to dru?yna, która nale?a3a do oredniaków okregówki. A nie tak dawno, bo w sezonie 2011/12 grali nawet w A klasie. Co ciekawe - Wis3a zawsze mia3a recepte na zespó3 z Gnojnika - ostatnie siedem spotkan z nimi, to siedem zwyciestw naszej dru?yny! Jednak w tym sezonie, ma3o tego, ?e Pagen przerwa3 t1 niechlubn1 dla siebie passe, to jeszcze ma realne szanse awansowaa do IV ligi, co by3oby najwiekszym sukcesem w historii klubu.

Mimo to, jak wspomnia3em na wstepie, wcale nie musieliomy tego meczu przegraa. W ogóle nie by3o widaa ró?nicy miedzy zespo3em z czuba a orodka tabeli. Pagen okaza3 sie po prostu zespo3em nieco dojrzalszym, chyba bardziej walecznym i przewy?szaj1cym nas warunkami fizycznymi.

Spotkanie rozpoczeliomy bez Konrada Wo3oszyna i Patryk Ruska, którzy pauzowali za kartki. Na nierównym boisku w Gnojniku by3o du?o walki i grania w orodku. Sytuacji podbramkowych nie by3o za wiele, a strza3y z dystansu najczeociej mia3y obreb bramki. Na dodatek sedzia spotkania czesto-gesto przerywa3 gre "drobiazgowymi gwizdkami".

Druga po3owa by3a podobna. Pagen przewa?a3 strza3ami z dalszych odleg3ooci, które i tak by3y niecelne, a Wis3a z kolei dominowa3a w groYnych doorodkowaniach, które nie dawa3y po?1danego efektu. W 60 min mieliomy dogodn1 sytuacje, bo tak1 by3 rzut wolny tu? zza pola karnego. Uderzenie Mateusza Labuza po rykoszecie zmierza3o ju? w strone bramki, ale w ostatniej chwili refleksem popisa3 sie Rafa3 Lis. Chwile póYniej przysz3a ta nieszczesna dla nas minuta, kiedy Lukasz Hajduga lobn13 wychodz1cego z bramki Oskara Chome. Co ciekawe asyste przy tym golu mo?e zapisaa sobie... bramkarz gospodarzy.

Ostatnie pó3 godziny spotkania, to próbuj1ca coo wskóraa jeszcze Wis3a. Pagen ju? bardziej skupi3 sie na defensywie i kontrach. W 79 min Labuz sprytnie zagra3 w pole karne do Kamila —uchowicza, któremu pole gry przytomnie skróci3 Rafa3 Lis i zdo3a3 obronia strza3 naszego napastnika. W koncówce meczu drug1 szanse strza3u z wolnego w podobnej odleg3ooci otrzyma3a Wis3a, ale i tym razem gór1 by3 bramkarz Pagenu. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862701 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.