Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tarnovia na zakonczenie rundy jesiennej.


Wis3a

Tarnovia

02.11.2013 (sobota),
godz. 13.00, Szczucin
1:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Konrad Wo3oszyn 21

Sedziowa3: Grzegorz Wronski (Tarnów)
—ó3te kartki: Sz. Ko3ton, R. Furga3
Czerwona kartka: Wo3oszyn (Wis3a, 27 min)
Widzów: 100

Wis3a: 12-Piotr Strycharz - 11-Dawid Dynak, 17-Stanis3aw Dernoga, 5-Rados3aw Furga3, 9-Bartosz Pochron - 13-Patryk Rusek, 7-Jakub Nytko (86 4-Patryk Kuta), 3-Sebastian Bator (84 8-Kamil Dynak), 10-Szczepan Ko3ton (78 6-Kamil Furga3) - 15-Konrad Wo3oszyn, 2-Piotr Lechowicz (73 18-Marek Trójniak).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Tarnovia: 1-Pawe3 Jankowski - 2-Robert Paw3owski, 14-Maciej Pabian, 8-Rafa3 Mikoo, 4-Kamil Kociara - 17-Micha3 Barnao (55 9-Kamil Koco3), 5-Tomasz Mikoo, 7-Rafa3 Mleczko (35 11-Piotr Wa3ek), 6-Daniel Przydzia3 - 18-Tomasz Barczak, 16-Patryk Dydyk.
Trener: Tomasz Juszczyk.


Komentarz

Obawialiomy sie spotkania z Tarnovi1, która w tym sezonie radzi sobie ca3kiem nieYle i o której mówi sie, ?e ma szanse realnie w31czya sie w walke o awans. Jednak tarnowianie w meczu z Wis31 okazali sie tylko t3em dla naprawde dobrze graj1cych szczucinian. Gdyby nie fatalna skutecznooa, wynik by3by o wiele wy?szy. Na dodatek od 27 do 75 min graliomy w os3abieniu (czerwona kartka).

Niespodziewanie na ten mecz rozwi1zany zosta3 nasz problem bramkarski. Poniewa? miedzy s3upkami stan13 Piotr Strycharz, który dwa dni wczeoniej przylecia3 zagranicy. Jednak by3 to jego tylko jednorazowy wystep i Wis3a w przerwie zimowej bedzie musia3a sprowadzia nowego bramkarza.

Od pocz1tku Wiolacy mieli inicjatywe. W 21 min prostopad31 pi3ke zagra3 Sebastian Bator, a tarnowsk1 linie obrony wyprzedzi3 Konrad Wo3oszyn i strza3em po ziemi pokona3 Paw3a Jankowskiego. Nie mine3a minuta, a Wo3oszyn móg3 ponownie wpisaa sie na liste strzelców, ale tym razem to bramkarz gooci by3 gór1. Niestety, bohater meczu z 21 min chwile póYniej sta3 sie antybohaterem. Wo3oszyn ostentacyjnie i niecenzuralnie wyrazi3 swoj1 opinie na temat sedziego, za co otrzyma3 od razu czerwon1 kartke.

Mimo os3abienia, si3a Wis3y wcale nie przygas3a. Przypomnia3 sie niedawny mecz z Uni1 Niedomice, z któr1 graj1c w dziesieciu wygraliomy a? 5:1. Niestety, z t1 "ma31" ró?nic1, ?e wtedy wykorzystywaliomy swoje sytuacje, a dzio marnowaliomy je na potege. Jeszcze w tej czeoci gry wynik powinien podwy?szya Piotr Lechowicz, który nawet min13 bramkarza, ale niepotrzebnie zwleka3 ze strza3em do... pustej ju? bramki i ofiarnym wolizgiem futbolówke wybi3 mu Jankowski. Swoje sytuacje mia3 równie? m.in. Sebastian Bator, ale jego strza3y by3y niecelne.

Po przerwie obraz gry nie uleg3 zmienia, czyli os3abiona Wis3a naciera3a na bramke gooci. W orodku rz1dzi3 Jakub Nytko, który dzisiaj by3 praktycznie nie do powstrzymania. Nytkowi brakowa3o tylko jednego - gola, a sytuacje mia3 do tego wyomienit1. Jeszcze lepsz1 mia3 w 70 min Sebastian Bator, który przestrzeli3 rzut karny (faul na Szczepanie Ko3ton).

Niestety, do konca spotkania Wis3a mimo sytuacji nie potrafi3a pokonaa bramkarza gooci. Gdyby nasi zawodnicy mieli lepiej nastawione celowniki, o wynik byliby spokojni. A tak, to do konca by3a nerwówka. Na szczeocie Tarnovia nie potrafi3a w ?aden sposób wykorzystaa naszej strzeleckiej niemocy i nasz bramkarz by3 praktycznie bezrobotny. Na dodatek od 75 min przyjezdni równie? grali w os3abieniu, bo powa?nej kontuzji barku dozna3 Piotr Wa3ek, a trener nie mia3 ju? nikogo na zmiane. W ogóle Tarnovia tego meczu na pewno nie zaliczy do udanych, bo w 35 min Rafa3 Mleczko równie? dozna3 powa?nej kontuzji barku. Obydwóch zawodników musiano przewieoa karetk1 do szpitala z podejrzeniem z3amania obojczyka.

Na koniec warto dodaa, ?e w sk3adzie Tarnovii zagra3 Rafa3 Mikoo, który wystepowa3 w Wiole w rundzie wiosennej sezonu 2003/04. Wszystko wskazuje, ?e by3 to ostatni ligowy pojedynek naszej Wis3y w tym roku. TOZPN nie zamierza rozegraa awansem pierwszej kolejki z rundy wiosennej. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860821 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.