Wisła Szczucin
Victoria Koszyce Ma3e - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Marek Cichy, prezes Victorii:
- Wiedzieliomy, ?e w bramce stoi zawodnik z pola. Wynik móg3 bya zdecydowanie wy?szy. W kluczowych momentach brakowa3o po prostu skutecznooci. Najwa?niejsze s1 trzy punkty. Cieszy wysokie miejsce w tabeli.

Zapowiedź meczu

Tym razem Victoria, która z beniaminków radzi sobie najlepiej.


Victoria

Wis3a

26.10.2013 (sobota),
godz. 14.00, Koszyce Ma3e
4:1 (2:1)

Bramki:
0-1 Sebastian Bator 22
1-1 Marcin Jarosz 37
2-1 Artur Bia3y 40
3-1 Jerzy Gromadzki 47
4-1 Rados3aw Furga3 50 - gol samobójczy

Sedziowa3: Micha3 Stanczyk (Tarnów)
—ó3te kartki: Chudyba, Tryba, So3tys - Lachut
Widzów: 70

Victoria: 33-Stanis3aw Bijak - 2-Pawe3 Ba3a, 4-Mateusz Gronski, 3-Marcin Olusarski, 16-Jerzy Gromadzki (55 21-Bartosz So3tys) - 8-Krzysztof Jab3onski, 6-Damian Chudyba (68 17-Tomasz Gajdur), 20-Mateusz Reszczynski (46 15-Marcin Okaz), 10-Artur Rybak - 19-Marcin Jarosz (55 11-Oskar Tryba), 7-Artur Bia3y.
Trener: Jerzy Gromadzki.

Wis3a: 12-Bartosz Pochron - 11-Dawid Dynak, 17-Stanis3aw Dernoga, 5-Rados3aw Furga3, 4-Kamil Dynak (72 3-Jakub M3odzinski) - 15-Konrad Wo3oszyn (46 18-Kamil —uchowicz), 6-Kamil Furga3, 7-Jakub Nytko (77 2-Patryk Lachut), 10-Patryk Rusek (79 14-Patryk Kuta) - 8-Piotr Lechowicz, 9-Sebastian Bator.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Victoria Koszyce Ma3e udowodni3y, ?e nie z przypadku mieszcz1 sie w czubie V ligi. Dzisiaj Wis3a nie wiele mia3a do powiedzenia, mimo, ?e od 22 minuty prowadzi3a 0:1. Gospodarze zagrali prost1, ale skuteczn1 pi3ke i w pe3ni zas3u?enie wygrali ten mecz. Na dodatek w ekspresowym tempie z wyniku 0:1 zrobili 4:1, co w du?ej mierze ukierunkowa3o to spotkanie. By3a to przedostatnia kolejka zmagan okregówki, co oznacza, ?e za tydzien konczymy runde jesienn1 meczem z Tarnovi1.

Ju? od samego pocz1tku Victoria pokaza3a, ?e jako beniaminek i tak nikogo nie zamierza sie baa w V lidze. Gospodarze zaczeli z impetem i ofensywnie ruszyli na bramke Wiolaków. Jednak ich strza3y mija3y obreb bramki Bartosza Pochronia, który po raz kolejny musia3 awaryjnie stan1a miedzy s3upkami. Wis3a potrafi3a wyczekaa szturmowy atak Victorii i sama w odpowiednim czasie ukua rywala. Najpierw uderzenie zza pola karnego Jakuba Nytko zablokowali obroncy, ale do pi3ki doszed3 Piotr Lechowicz, który poda3 do Sebastiana Batora, a ten z 10 metrów pos3a3 futbolówke obok s3upka.

Niestety, korzystnego wyniku nie uda3o sie dowieoa do przerwy. Victoria raz po raz gra3a przek1tne pi3ki na zawodników, którzy ju? wiedzieli, co z takimi pi3kami robia. W 37 min jedno z takich zagran trafi3o do napastnika miejscowych, który przyj13 futbolówke w polu karnym i bezb3ednym podaniem obs3u?y3 swojego kolege, który z oko3o 11 metrów strzeli3 pod poprzeczke. Chwile póYniej by3o ju? 1:2. Artur Bia3y otrzyma3 futbolówke i z naro?nika pola karnego umieoci3 j1 w górnym okienku bramki.

Od tego momentu sytuacja Wis3y sta3a sie z3a, ale zaraz po przerwie sta3a sie beznadziejna. Gospodarze potrafili w ci1gu pieciu minut po wznowieniu gry w drugiej po3owie strzelia nam dwie bramki. Jedna z nich to nieporozumienie miedzy naszym obronc1 a bramkarzem, w wyniku którego Rados3aw Furga3 z g3ówki trafi3 do w3asnej bramki.

Przy stanie 4:1 chyba wszystko zosta3o wyjaonione. Wis3a, co prawda nie z3o?y3a jeszcze broni, ale mimo prób i tak nie potrafi3a zaskoczya defensywy gospodarzy. Na dodatek Victoria mog3a podwy?szya rezultat, ale m.in. raz pi3ka trafi3a w poprzeczke bramki.

To jak na razie najwy?szy pora?ka naszej dru?yny w tym sezonie. Wis3a, mimo ?e wysz3a na prowadzenie 0:1 to w szybkim czasie zosta3a sprowadzona na ziemie. Victoria pokaza3a, ?e jest zespo3em solidnym, pouk3adanym i twardo stoj1cym na nogach. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860633 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.