Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Zorza Zaczarnie Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Zorza po 6 meczach ma na koncie tylko 1 zwyciestwo.


Wis3a

Zorza

08.09.2013 (niedziela),
godz. 15.00, Szczucin
1:1 (1:1)

Bramki:
1-0 Kamil —uchowicz 7
1-1 Dominik Szegda 25

Sedziowa3: Lukasz Kozio3 (Tarnów)
—ó3te kartki: D. Dynak - P3aczek, Roik, Kordzikowski dwie
Czerwona kartka: Kordzikowski (Zorza, 85 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 180

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 2-Dawid Dynak, 19-Stanis3aw Dernoga, 7-Patryk Kuta, 3-Dariusz Ko3ton - 15-Konrad Wo3oszyn (80 5-Kamil Dynak), 8-Dawid Czaplak (65 6-Szczepan Ko3ton), 16-Jakub Nytko, 13-Mateusz Labuz - 11-Sebastian Bator, 18-Kamil —uchowicz (65 20-Marek Trójniak).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Zorza: 90-Jaros3aw Starzec - 19-Krzysztof Foszcz, 3-Marcin Foszcz, 8-Micha3 Jagie33o, 14-Mateusz Klich, 4-Mateusz Kordzikowski, 10-Jakub P3aczek, 5-Wojciech Roik, 7-Dominik Szegda, 2-Hubert Szponder, 9-Mariusz —aba.
Trener (graj1cy): Mariusz —aba.


Komentarz

Dzisiejsze spotkanie Wis3y z Zorz1 mo?na porównaa do ostatniego meczu naszej reprezentacji z Czarnogór1. Do przerwy by3o 1:1. W drugiej po3owie Wis3a mia3a przewage, ale nic z niej nie wynika3o. W doliczonym czasie gry dosz3o do kuriozalnej sytuacji - podobniej do tej z meczu Polski. Stanis3aw Dernoga wrzuci3 pi3ke "ostatniej szansy" na pole karne przeciwnika, a tam 3api1cemu futbolówke bramkarzowi Zorzy przeszkodzi3 Marek Trójniak, a? tak, ?e pi3ka wyl1dowa3a w bramce! Na trybunach zapanowa3a ekstaza, a Wiolacy rzucili sie sobie w ramiona. Ich radooa by3a przedwczesna. Sedzia g3ówny, który choa na pocz1tku wskaza3 na orodek boiska (!), zobaczy3, ?e do powiedzenia ma coo jeszcze arbiter liniowy. Po konsultacji, sedzia nakaza3 wznowienie gry sprzed bramki Zorzy i gola nie uzna3.

Zorza - podobnie jak Wis3a - w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczy3a o utrzymanie w tarnowskiej okregówce. Jednak w bezpoorednich pojedynkach okazywa3a sie lepsza, bo wygra3a z nami dwukrotnie - 3:0 u siebie i 2:4 u nas. W tym sezonie, dru?yna z Zaczarnia po 6 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i jak na razie zmierza do "powtórki z rozrywki". Dlatego punkt wywalczony dzisiaj w Szczucinie by3 im bardzo na reke.

W sk3adzie Wis3y zabrak3o pauzuj1cych za kartki - Rados3awa Furga3a i Kamila Furga3a. Za granice wyjecha3 Karol Miklasinski, a po ostatnim meczu w Cie?kowicach kontuzji nabawi3 sie Patryk Rusek. Natomiast po przerwie spowodowanej kontuzj1 do gry powróci3 Szczepan Ko3ton i równie? Marek Trójniak.

Spotkanie u3o?y3o sie pod nas. Ju? w 7 min Sebastian Bator zagra3 do Kamila —uchowicza, a ten bed1c przy linii autowej przyj13 pi3ke i rozpedzi3 sie w strone bramki, a? tak, ?e zostawi3 obronce w tyle, wpad3 w pole karne i p3askim strza3em wykonczy3 ca31 sytuacje. Prowadzimy 1:0 i wydawaa by sie mog3o, ?e mamy mecz pod kontrol1, tym bardziej, ?e to my gramy bardziej pi3k1. Zorza rzadko bywa3a pod nasz1 bramk1, ale niestety w 25 min jak ju? sie pojawi3a, to od razu by3 gol. Doorodkowanie na d3ugi s3upek, tam zawodnik gooci pi3ke g3ow1 zgrywa do Dominika Szegdy, który bed1 plecami do bramki, potrafi3 odwrócia sie i zaskoczya Lukasza Bebla. W drugiej po3owie Wis3a mia3a inicjatywe - du?o byliomy w posiadaniu pi3ki i raz po raz próbowaliomy ataku pozycyjnego. Niestety przez niebiesko-czarn1 (bo w takich koszulkach gra3a Zorza) ociane defensywn1 by3a bardzo trudno sie przebia. Najlepsze sytuacja to ta, kiedy Dariusz Ko3ton zagra3 z lewej strony wzd3u? bramki, a do strza3u doszed3 Konrad Wo3oszyn, ale bramkarz by3 na posterunku. Z rzutu wolnego próbowa3 równie? Mateusz Labuz i uderzy3 naprawde 3adnie, ale jeszcze 3adniej obroni3 to golkiper Zorzy. Nie potrafiliomy zaskoczya rywala, którego chyba remis zadawala3.

W 92 min dosz3o do sytuacji opisywanej powy?ej. Czy faul by3 na bramkarzu gooci? Czy jednak nasz zawodnik przepisowo wybi3 pi3ke 3api1cemu j1 golkiperowi Zorzy? Wed3ug sedziego liniowego bramki nie by3o i to trzeba przyj1a. Poni?ej zamieszczamy filmik z tej sytuacji. (MS)

Video

Rzut wolny w wykonaniu Mateusza Labuza - ok. 70 min
Nieuznany gol w doliczonym czasie gry


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863031 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.