Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Pagen Gnojnik Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Liga 2013/14 wita w Szczucinie.


Wis3a

Pagen

15.08.2013 (czwartek),
godz. 15.00, Szczucin
1:0 (0:0)

Bramki:
1-0 Mateusz Labuz 80 - karny

Sedziowa3: Adrian Niemiec (Tarnów)
—ó3te kartki: R. Furga3, Rusek - W. Górak, L. Robak, Rubin
Widzów: 200

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 14-Karol Miklasinski, 7-Patryk Kuta, 5-Rados3aw Furga3 (46 6-Kamil Furga3), 3-Dariusz Ko3ton - 11-Dawid Dynak, 17-Stanis3aw Dernoga, 10-Jakub Nytko, 8-Dawid Czaplak (75 4-Patryk Rusek) - 15-Konrad Wo3oszyn, 9-Sebastian Bator (64 13-Mateusz Labuz).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Pagen: 12-Rafa3 Lis - 15-Wies3aw Górak, 10-Lukasz Hajduga (70 17-Przemys3aw Tekiela), 7-Mateusz Konstanty, 16-Krzysztof Migacz (75 18-Tomasz Górak), 9-Lukasz Przepiórka, 6-Dominik Robak, 5-Lukasz Robak, 14-Robert Rubin, 3-Konrad Sacha, 11-Jaros3aw Ulas.
Trener: Rafa3 Wnek.


Komentarz

Drugi mecz Wis3y i drugie zwyciestwo! Ponownie wygrywamy 1:0, tym razem "z3otego gola" strzeli3 z rzutu karnego Mateusz Labuz. Pagen tylko do przerwy by3 dla Wis3y równorzednym przeciwnikiem. Drugie 45 minut do zdecydowana przewaga naszej dru?yny, która dopiero w 80 min potrafi3a zadaa nokautuj1cy cios. Tarnowska okregówka nie zwalnia tempa - ju? w t1 sobote kolejny mecz Wis3y, która pojedzie do Debna, gdzie zmierzy sie z tamtejszym Or3em.

Dzisiejszy pojedynek to inauguracja w Szczucinie ligowego sezonu 2013/14. Spotkanie przy 3adniej pogodzie przyci1gne3o na Witosa oko3o 200 kibiców. W pierwszej kolejce oba zespo3y odnios3y zwyciestwa - my pokonaliomy Omigno, a Pagen ogra3 3:1 Naprzód. Po dzisiejszym meczu, to Wis3a gromadzi komplet punktów i jest na razie jedynym zespo3em, który nie straci3 jeszcze bramki.

Wyszliomy w takim samym sk3adzie, co cztery dni temu w Omignie. Spotkanie w pierwszej po3owie by3o wyrównane. Pagen raz po raz próbowa3 cietych doorodkowan w pole karne, które jednak skutecznie wybijali nasi stoperzy. U nas w ofensywie widoczny by3 Jakub Nytko, który pare razy próbowa3 zaskoczya bramkarza uderzeniami zza pola karnego. Raz po jego strzale z wolnego, golkiper gooci z trudem wybroni3 pi3ke zmierzaj1c1 obok s3upka. Oba zespo3y swoje najlepsze sytuacje w tej czeoci gry mia3y w samej koncówce. W 40 min w zamieszaniu podbramkowym Dawid Czaplak zagra3 do Konrada Wo3szyna, który jednak strzeli3 zbyt lekko, aby zaskoczya bramkarza Pagenu. Chwile póYniej, akcja pod bramk1 Wis3y, ale uderzenie z naro?nika pola karnego nogami wybroni3 Lukasz Bebel.

Pierwsza po3owa by3a zdecydowanie na remis. Jednak druga, to ju? inna historia. Pagen, tak jakby spuoci3 z tonu i momentami gra toczy3a sie wy31cznie na ich po3ówce. W 60 min z lewej strony na d3ugi s3upek doorodkowa3 Dawid Czaplak, a akcje móg3 wykonczya Sebastian Bator, ale jego strza3 z g3ówki w ostatniej chwili wybroni3 bramkarza gooci. W 69 min kolejna 3adna akcja naszych - Nytko do Wo3oszyna, który zagrywa wzd3u? bramki do Dawida Dynaka, którego jednak o u3amek sekundy uprzedza obronca Pagenu. Goocie w tej czeoci gry bardzo rzadko zapuszczali sie pod bramke Wis3y. Jednak jak ju? to zrobili, to od razu mog3o bya 0:1. Na szczeocie strza3 z g3ówki z 8 metra by3 wprost w Lukasza Bebla.

Wis3a mia3a zdecydowan1 inicjatywe, ale brakowa3o wykonczenia akcji. Na dodatek owietnie w bramce spisywa3 sie Rafa3 Lis. W 78 min Wis3a przeprowadzi3a kolejn1 swoj1 akcje - Nytko do K. Furga3a, a ten do Wo3oszyna - jednak po raz kolejny obroncy Pagenu wybijaj1 pi3ke. Z jedn1, ma31 ró?nic1 - tym razem, futbolówka trafia pod nogi Kamila Furga3a, który bed1c na polu karnym zwodem próbowa3 min1a zawodnika gooci, ale ten zatrzymuje go faulem. Sedzia nie ma w1tpliwooci i pokazuje "na wapno". Karnego na gola zamienia rezerwowy Mateusz Labuz. By3a to ju? 80 min spotkania i Pagen próbowa3 odrobia straty, ale to... my mogliomy podwy?szya rezultat. Jednak dynamiczne wejocie w pole karne Jakuba Nytko zatrzymuje sie na bramkarzu gooci, a chwile póYniej uderzenie z woleja Dawida Dynaka l1duje nad poprzeczk1. Goocie dopiero w 90 min stworzyli swoj1 "akcje ostatniej szansy", ale strza3 z g3ówki z 5 metra nie trafia w bramke. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862478 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.