Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Victoria Czermin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Pi1ty i ostatni sparing Wis3y przed startem ligi.


Wis3a

Victoria

03.08.2013 (sobota),
godz. 17.30, Szczucin
SPARING
1:0 (1:0)

Bramka:
1-0 Sebastian Bator 27

Sedziowa3: Zdzis3aw Skoczylas (—abno)

Wis3a: Lukasz Bebel - Karol Miklasinski, Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dariusz Ko3ton - Dawid Dynak (55 Patryk Lachut), Kamil Furga3 (46 Stanis3aw Dernoga), Jakub Nytko, Patryk Rusek (55 Jakub M3odzinski) - Konrad Wo3oszyn (65 Kacper Nytko), Sebastian Bator.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Stosowano zmiany powrotne.

Victoria: Krzysztof Petrykowski (46 Konrad Burakowski) - Damian Pancerz, Osuch, testowany, Mateusz Pezda - Tomasz Abramowicz, Damian Polak, Jan Owist, Arkadiusz S3aby (46 testowany) - Szymanski, Albert Krukowski.


Komentarz

By3 to pi1ty mecz kontrolny seniorów Wis3y i ostatni przed inauguracj1 okregówki, a ta rusza ju? za tydzien - 10 sierpnia zagramy na wyjeYdzie z KS US Omigno. W dzisiejszym sparingu byliomy bardzo skoncentrowani i nie daliomy sie zwieoa o wiele dojrzalszemu zespo3owi. Na dodatek potrafiliomy wykorzystaa jedn1 z nielicznych naszych sytuacji podbramkowych i trzeba przyznaa, ?e dopisywa3o nam troche szczeocia, no ale te ponoa sprzyja lepszym...

Trener Jaros3aw Bedkowski przestrzega3 przed dzisiejszym rywalem. Nie ma sie co dziwia, bo Victoria Czermin to czo3owy zespó3 debickiej V ligi (w poprzednim sezonie zajeli 3 miejsce). Na dodatek w ich kadrze nie brakuje doowiadczonych zawodników, którzy z niejednego pi3karskiego pieca chleb jedli. W szczególnooci trzech - Tomasz Abramowicz, Damian Pancerz i bramkarz Krzyszof Petrykowski, którzy w swojej przesz3ooci nawet otarli sie o reprezentacje Polski.

Dlatego nasza m3odziutka Wis3a z respektem podesz3a do dzisiejszego przeciwnika. Widaa to by3o od pocz1tku spotkania - graliomy bardzo skupieni i pilnowaliomy sie, aby nie pope3niaa b3edów. Pocz1tek meczu to gra bardziej w orodkowych rejonach boiska. Pierwsi groYn1 akcje stworzyli przyjezdni, ale bezpansk1 pi3ke w okolicach 6 metra fatalnie przestrzeli3 zawodnik gooci. W 27 min tak1 bezpansk1 pi3ke mieliomy my i to w pe3ni wykorzystaliomy - Sebastian Bator bez wahania uderzy3 p3asko z 14 metrów.

Victoria mia3a przewage i próbowa3a wyrównaa rezultat. Goocie sytuacje mieli w szczególnooci w drugiej ods3onie spotkania. Jednak ich skutecznooa wo3a3a o pomste do nieba. Miedzy innymi, dwukrotnie - najpierw Rados3aw Furga3, a póYniej Stanis3aw Dernoga - wybijali futbolówke niemal z linii bramkowej. Wis3a zdecydowanie w tej czeoci gry nastawi3a sie na kontrataki i nie wiele brakowa3o, by "bezproduktywnego rywala" skarcia drugim golem.

Teraz ju? liga. W sobote, 10 sierpnia zagramy na wyjeYdzie z KS US Omigno i bedzie to równoczeonie I runda tarnowskiego Pucharu Polski. Myole, ?e mo?na optymistycznie patrzea na nadchodz1cy ligowy sezon. Pokaza3y to sparingi, w których naprawde dobrze sie prezentowaliomy oraz to, ?e kadra na ka?dym z tych meczy by3a szeroka (a to wa?ne). Wszystko wskazuje na to, ?e utrzymamy sk3ad z poprzedniego sezonu (nie wiadomo tylko, co z Piotrem Lechowiczem). Na dodatek do dru?yny do31czy3 Sebastian Bator (powrót po kontuzji), Marcin K3agisz (wznowi3 treningi) oraz Dawid Czaplak (powrót z wypo?yczenia). Nie mo?na równie? zapomniea o naszych kolejnych juniorach, których omia3o trener Bedkowski desygnuje do gry. Jak bedzie w lidze? Za tydzien sie przekonamy.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863980 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.