Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Ikar Odporyszów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Spotkanie z 27 kolejki sezonu 2001/02.


Wis3a

Ikar

29.05.2002 (oroda),
godz. ?, Szczucin
5:5 (0:2)

Bramki:
0-1 Sadko
0-2 Sadko
1-2 Pawel Kogut 54
1-3 Chmura 61
1-4 Bugajski 64
2-4 Jaros3aw Bedkowski 65
2-5 Bugajski 66
3-5 Tomasz Kowal 77
4-5 Jerzy Smao 79
5-5 Piotr Kozio3 87

Sedziowa3: P. P3awecki (Bochnia)
Widzów: 250

Wis3a: Lukasz Bebel - Krystian Knaga (46 Bzdu3a), Witold Smao (86 Jakub G1dek), Jaros3aw Bedkowski, Marcin Chrab1szcz - Jerzy Smao, Lukasz Romanowski (46 Piotr Kozio3), Tomasz Kowal, Robert Nowakowski - Pawe3 Kogut (76 Lachut), Krzysztof Bedkowski.
Trener (graj1cy): Jerzy Smao.

Ikar: P. Medala - Owietek (21 Kijowski), Wegiel, Wa3aszek, Paton (81 Czosnyka) - Panek, D. Stachura, Bugajski, Chmura - MoYdzierz, Sadko.


Komentarz

Odporyszów dwa razy prowadzi3 ró?nic1 trzech goli, ale ostatecznie musia3 sie zadowolia remisem. Goocie wyszli na prowadzenie ju? po pierwszej groYnej akcji - po uderzeniu Sadki zza pola karnego pi3ka trafi3a w s3upek, a nastepnie do siatki Wis3y. W premierowym kwadransie gospodarze mieli trzy okazje na wyrównanie, ale strza3y Kowala i dwukrotnie J. Smasia nieznacznie mine3y cel. Na gola przysz3o czekaa do 40 minuty, ale zdobyli go goocie. Ponownie na liste strzelców wpisa3 sie Sadko, który tym razem trafi3 z rzutu wolnego z 20 metrów.

Pocz1tek drugiej po3owy nale?a3 do Wis3y. Wreszcie w 54 min - po centrze K. Bedkowskiego, Medale strza3em g3ow1 pokona3 Kogut. Wrecz kuriozalny by3 okres miedzy 61 a 66 minut1, kiedy to pad3y cztery gole, a sukcesem konczy3a sie niemal ka?da akcja. Zacze3o sie od fatalnych b3edów defensorów szczucinian. Najpierw - po wrzutce Sadki z wolnego - ich zabawe przerwa3 Chmura, pokonuj1c bramkarza uderzeniem z 4 metrów, chwile póYniej Chmura zabra3 pi3ke Bzdule, Bebel odbi3 wprawdzie strza3, ale nadbiegaj1cy Bugajski podwy?szy3 na 1:4. Po rozpoczeciu od orodka, pi3ka trafi3a do J. Bedkowskiego, który po kilkudziesieciometrowym rajdzie strzeli3 drugiego gola dla Wis3y. Po kilkudziesieciu sekundach Bugajski celnym uderzeniem z linii pola karnego zakonczy3 z kolei natarcie Odporyszowa i zrobi3o sie 2:5. Nieoczekiwanie w ostatnim kwadransie miejscowi zdo3ali odrobia straty. W 77 min, po centrze J. Smasia, gola strza3em g3ow1 zdoby3 Kowal. Po chwili graj1cy trener Wis3y pos3a3 pi3ke z rzutu wolnego z boku boiska w "d3ugi" róg i by3o tylko 4:5. W 87 min, po indywidualnej akcji J. Smao znalaz3 sie w sytuacji sam na sam, Medala odbi3 pi3ke, ale Kozio3owi pozostawa3o trafia z szeociu metrów do pustej bramki, co te? uczyni3. (dnie)

?ród3o: Gazeta Tarnowska.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860047 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.