Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Gród Wiolica Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tym razem sparing na w3asnym terenie.


Wis3a

Gród

10.03.2013 (niedziela),
godz. 11.00, Szczucin
SPARING
7:3 (5:0)

Bramki:
1-0 Marek Trójniak 7
2-0 Jakub Nytko 16
3-0 Szczepan Ko3ton 18
4-0 Szczepan Ko3ton 25
5-0 Mateusz Labuz 36
5-1 46
5-2 51
6-2 Patryk Rusek 57
7-2 Konrad Wo3oszyn 58
7-3 66

Sedziowa3: Pawe3 Lachut (—abno)

Wis3a: Lukasz Bebel - Dawid Dynak (46 Robert Kupiec), Patryk Kuta (46 Rados3aw Furga3), Dariusz Bia3as, Dariusz Ko3ton - Mateusz Labuz (46 Patryk Rusek), Kamil Furga3, Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Szczepan Ko3ton - Marek Trojniak (46 Konrad Wo3oszyn).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.

Stosowano zmiany powrotne.


Komentarz

Sparing nr 3 w wykonaniu seniorów naszej Wis3y. Tym razem graliomy u siebie, na bocznym boisku w Szczucinie. Pogoda niestety nie dopisa3a, bo padaj1cy onieg "zrobi3 robote", przez co boisko by3o mokre i grz1skie, co utrudnia3o w grze. Przewa?aj1c1 stron1 by3a Wis3a, co odzwierciedla wynik spotkania. Zaraz po seniorach równie? sparing rozegrali nasi juniorzy, którzy wygrali 2:1 z LZS Olesnem.

Rywal z owietokrzyskiej A klasy, który w swojej lidze jest jednym z g3ównych faworytów do awansu (po pó3metku rozgrywek maj1 drugie miejsce w tabeli), dzisiaj pope3niaj du?o b3edów w defensywie. Wis3a to bezlitoonie wykorzystywa3a i raz po raz punktowa3a dru?yne z Wiolica. Ju? po pierwszej po3owie by3o 5:0 dla nas. W drugiej ods3onie meczu goocie nieco sie "obudzili" i trzykrotnie potrafili pokonaa Bebla. Mimo to, Wis3a ca3y czas kontrolowa3a sytuacje na boisku i by3a zdecydowanie zespo3em lepszym.

W sk3adzie Wis3y pojawi3 sie Rados3aw Furga3, który w tym sezonie by3 u nas tylko na pó3rocznym wypo?yczeniu, ale wszystko wskazuje na to, ?e zostanie on u nas na d3u?ej. Ponadto po raz kolejny zagra3 u nas Dariusz Bia3as, który jest zawodnikiem Iskry D1brówski Brenskie i jego dalsza gra w Wiole nadal stoi pod znakiem zapytania. Za tydzien Wis3a planuje zagraa sparing z juniorami Stali Mielec w Mielcu.

Zaraz po seniorach swój sparing mieli równie? juniorzy Wis3y. Podejmowali oni juniorów LZS Olesna, którzy wspomagani byli 2-3 zawodnikami z dru?yny seniorskiej.

JUNIORZY (sparing): Wis3a Szczucin - LZS Olesno 2:1 (1:1)
1-0 Konrad Wo3oszyn
2-1 Jakub Musia3

Wis3a: Przemys3aw Krupa - Kamil Bednarz, Karol Luszcz, Robert Kupiec, Jakub M3odzinski - Patryk Rusek, Stanis3aw Dernoga, Jakub Nytko, Konrad Wo3oszyn - Dariusz Kapuociak, Kamil —uchowicz.
Zagrali jeszcze: Jakub Musia3, Krystian Bator, Kacper Nytko, Sebastian Bednarz i Tomasz Hajski.
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863273 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.